Dnešní a zítřejší den se nejen u nás, ale i ve světě bude točit hlavně kolem duševního zdraví. Dnešek je totiž v kalendáři zdravotníků vyznačen jako Evropský den proti depresím a na 10. říjen už od roku 1992 každoročně připadá Světový den duševního zdraví.

 

V mnoha městech po celé republice se pořádají dny a týdny pro duševní zdraví, jejichž program se skládá především z veletrhů sociálních služeb, festivalů dokumentárních filmů, tematických výstav, koncertů a jiných kulturních akcí. Ve svém městě můžete také narazit na různé „osvětové“ stánky s informačními materiály.

Nejčastější duševní chorobou je podle statistik deprese, která alespoň jednou za život postihne každého pátého člověka.

„Téměř dvě třetiny dotazů v naší online-poradně  pokládají lidé, kteří se s některou z duševních poruch potýkají. Nejčastěji jde o ženy ve věku 20 až 40 let,“ uvádí Mgr. Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, a dodává: „K další početné skupině se řadí adolescenti, kteří prožívají životní krizi v osobních vztazích či v rodině − poměr dívek a chlapců je vyrovnaný. Právě na tuto skupinu, pro kterou je internet jedním z běžných komunikačních prostředků, bychom se chtěli v budoucnu ještě více zaměřit.“

Duševní zdraví je součástí celkového zdraví člověka. Je to pojem, jehož obsah vyjadřuje stav osobní pohody, v němž může člověk naplnit a uplatnit své individuální schopnosti, dokáže přiměřeně zvládat každodenní životní zátěž a stres, může produktivně a úspěšně pracovat a rozvíjet vzájemně obohacující vztahy s druhými lidmi. V pojmu duševní zdraví se tedy nevyjadřuje jen nepřítomnost duševní choroby nebo poruchy.

Reklama