Rok 2007 je Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Jeho cílem je především zvýšit povědomí veřejnosti o antidiskriminační politice Evropské unie a právu na rovné příležitosti pro všechny, které vyplývají z oficiálních rozhodnutí Evropské komise.  Jednou z událostí tohoto roku, jejímž cílem je zvýšit povědomí o rovných šancích, je Týden rovných příležitostí v Poděbradech. Ten se uskuteční od pátku 25. května do neděle 3. června.

Vybrané akce:
Válka v paměti žen: projekce dokumentárního filmu pro školy
29. 5. 2007
8.00-10.00
10.30-12.30
Místo konání: Kino

Mateřské centrum Poděbrady: Den otevřených dveří
30. 5. 2007
9.00-16.00
Místo konání: MC Poděbrady

Nový zákoník práce a antidiskriminační opatření
31. 5. 2007
9.00-1.00
Místo konání: Kino

Koncert Idy Kelarové
28.5. 2007
19.00 - 21.00
Místo konání: Zámecká zahrada

Dalši informace a podrobný program naleznete zde: http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2000873.

Reklama