Máte doma líné a pomalé dítě? A víte, že nemusí být líné, ale hypoaktivní? Paní Jiřina by mohla vyprávět...


Hypoaktivita je snížená úroveň aktivity, tedy vlastně opak hyperaktivity. Hypoaktivní člověk je apatický, stále zahloubaný, neprojevuje zájem o pohyb, sport ani hry. Problém samozřejmě nastává zejména u dětí, které se těžko učí, těžko začleňují do kolektivu. Nejčastější příčinou hypoaktivního chování je tzv. lehká mozková dysfunkce (LMD).

Paní Jiřina má hypoaktivní dcerku Markétku
Problémy jsem začala vlastně pozorovat až v kolektivu s jinými dětmi. Markétka si tolik nehrála, vychovatelky ve školce z ní byly nešťastné, protože ji nedokázaly nadchnout. Na prvním stupni základky na nás dokonce poslala učitelka sociální pracovnici, protože byla Markétka stále nepřipravená a nevěnovala učení vůbec žádnou pozornost. Přitom doma jsme se s ní připravovali a látku chápala...

Paní učitelka zkrátka vůbec netušila, o co jde, a nedokázala Markétku zaujmout. Sociální pracovnice, která nás navštívila, byla naštěstí velice dobře informovaná. Poseděly jsme si u kafe a ona mi doporučila vynikající Pedagogicko-psychologickou poradnu. Takové případy, kdy neschopný učitel pošle na rodiče sociálku, se  prý stávají stále častěji. Učitelé si už konečně zvykli na hyperaktivní děti, ale opačnou poruchu často nechápou, často o ní vůbec nevědí.

V poradně udělali Markétce testy a konstatovali lehkou mozkovou dysfunkci, napsali posudek. Paní učitelka ho sice dostala, ale její nepochopí se změnilo v otevřenou nenávist. Že prý, když je dítě líné a nemáme na něj čas, tak to se hned začne každý vymlouvat na nějakou poruchu, a ať si nemyslíme, že bude Markétku známkovat o stupeň lépe, jak vyplynulo z posudku. Pomoci jsme se nedovolali ani u ředitelky, která nám sice slíbila, že s tím něco udělá, ale skutek utek. Nakonec jsme raději změnili školu.

Hypoaktivní člověk nemusí být nutně hloupý, ba právě naopak. Inteligence a hypoaktivita mají pramálo společného a většina lidí s touto poruchou aktivity bývá i nadprůměrně inteligentní, mnohdy dokonce geniální.

Markétčina nová škola
Hledali jsme a našli. Markétčina nová škola má pro podobné děti speciální třídu a školeného pedagoga. Trochu se sice děsíme druhého stupně, kde už jsou děti znovu slučovány do jedné třídy, ale doufáme, že všechno bude v pořádku. Markétka teď chodí do školy ráda, našla si kamarádku, takže bychom neradi znovu měnili.

MUDr. Věra Kleplová, dětská lékařka, autorka populárně naučných publikací

Jak zjistit, že je mé dítě hypoaktivní, že není pouze lenivé?
Záleží na věku dítěte. Společným znakem je určitě opoždění nebo odlišnost nejprve v pohybovém vývoji. Neobratnost je velmi častá. Často také bývá porucha řeči. Později ve školním věku jsou to některé problémy např. se čtením a psaním.

Jakým způsobem hypoaktivitu vysvětlit učiteli?
Vždy je dobré vyhledat pomoc a radu speciálních pedagogů v Pedagogicko-psychologické poradně. Druhou možností je společná práce rodiny a učitele s videotrenérem.

Znáte někoho hypoaktivního? Věděla jste o této poruše? Měly vaše děti někdy problémy s učitelem? Poslal k vám někdy někdo neoprávněně sociálního pracovníka? Jak byste podobnou situaci řešila?

Reklama