Jak by se vám líbilo podívat se na člověka a během chvilky zjistit, jaký je? Umět číst v jeho tváři, nahlédnout pod povrch mnohdy naučeného výrazu a neautentických gest? Nepotřebovali byste se na nic ptát, protože pár dominantních bodů jeho obličeje by vám řeklo vše podstatné. Lidská tvář může prozradit mnohé o povaze svého nositele. Ve tváři se zrcadlí nejenom základní charakterové rysy, ale také aktuální fyzická kondice a náchylnost k nemocem, postupem času i celý životní příběh. Nač se při kontaktu s druhým zaměřit, zajímá-li vás, jaký doopravdy je?

60ae1229ce3fdf.jpgFoto: Shutterstock

Nauka, podle které lze díky určitým (zejména) obličejovým rysům rozpoznat povahu a vlohy člověka se nazývá fyziognomie, někdy také fyziognomika.

Pravá strana se obvykle od levé liší

Rozdělíte-li tvář svisle na dvě poloviny, zjistíte, že se od sebe do určité míry liší. V tomto případě platí, že čím symetričtější obě části jsou, tím vyrovnanější a pravdivější bývají emoce dotyčného člověka. Pokud jsou naopak nápadněji rozdílné, svědčí to o osobě plné vnitřních rozporů. Levá strana tváře pak představuje skutečný charakter, pravá zrcadlí část, kterou chcete ukázat světu.

Položíte-li někomu otázku nutící k zamyšlení, nejspíš se předtím, než odpoví, podívá jinam. Dle amerického výzkumu osoba, která pohlédne doprava, má talent spíše na matematiku, přírodní vědy a hudbu. Pohled doleva naopak ukazuje na člověka s humanitním zaměřením.

Tvar obličeje naznačí základní povahové rysy

fa.jpg
Foto: Shutterstock

 • Kostnatý obličej je typický pro lidi, kteří bývají tvrdí k sobě i ostatním a jen tak si někoho nepustí k tělu. Jde ale zároveň o jedince odpovědné a důvěryhodné.
 • Kulatý obličej („měsíček“) poukazuje na člověka rodinného typu; bývá vlídný, chytrý a diplomatický. Vyniká praktickým uvažováním a schopností řešit problémy rychle.
 • Čtvercový obličej představuje inteligentního a podnikavého jedince se silnou vůlí a schopností ovlivnit a vést druhé.  
 • Oválný obličej je typický pro lidi se skvělou pamětí, výraznou citlivostí a laskavým srdcem; občas bývají příliš zaujatí svým vzhledem, příležitostně náladoví.
 • Symetrický obličej (výrazné čelo a čelisti, hranatější estetický dojem) mívají osoby spontánní se schopností nadchnout druhé. Mají sklon k povrchnosti a nevěře.
 • Nízký a širší obličej je typický pro osoby stojící pevně nohama na zemi, konzervativní, nedůvěřivé, co obtížněji projevují city.
Plastická chirurgie je známá již ze starověké Indie. Středověká církev v Evropě takové zákroky zakazovala, považovala je za zásah do „božího díla“. Mnozí lékaři, kteří jako první prováděli plastické úpravy, byli nařčeni z černé magie.

Čelo vypovídá o způsobu a kvalitě myšlení

60ae161454958obrazek.pngFoto: Shutterstock

 • Široké, vysoké čelo je charakteristické pro osoby s bystrým rozumem. Nemají problémy se učit a vědomosti získávají rychle a přirozeně. Je-li čelo o hodně vyšší než střední část obličeje, značí to nerozhodnost. Nevýhodou mohou být potíže se schopností „prodat“ své vědomosti – záleží na dalších rysech tváře.
 • Široké, nízké čelo mají často lidé „teoretici“, kteří nebývají schopní své teorie prakticky využít. V kombinaci s hranatou nebo lehce zaoblenou či silně vystouplou bradou se ale situace mění a tito lidé mívají v podnikání dobrý potenciál. Obvykle vynikají skvělým pozorovacím talentem a vysokou trpělivostí.
 • Lichoběžníkové čelo, které se směrem vzhůru zužuje, svědčí o neprozíravém člověku s chaotickým myšlením a emocemi.  Mívá rád vzrušení a nezkazí žádnou legraci.
 • Nízké čelo obvykle náleží osobě se smyslem pro realitu, která lpí na tradicích. Raději se vyjadřuje písemně než ústně, a to i v citech. Je-li čelo výrazně úzké na šířku, pak si tato osoba vždy všechno dobře promýšlí. Někdy může mít potíže se sebeuplatněním.
 • Ploché čelo mívá váhavá osoba, která se těžko rozhoduje.
 • Rovné či mírně vypouklé čelo svědčí o jasném uvažování, chytrosti a odvaze s talentem být ve správnou chvíli na správném místě. Velmi vypouklé čelo ovšem svědčí o duševní chorobě.
 • Silně ustupující čelo mívá obvykle bezprostřední a impulzivní osoba bez dlouhodobějších cílů.
Obecně platí, že lícní kosti jsou znamením síly a autority, nos naznačuje snahu uspět, čelist úsilí zajistit živobytí, brada je znakem moci, ústa označují hloubku emocí a schopnost komunikovat.

Oči jsou oknem do duše

60ae1f83cc5cdobrazek.pngFoto: Shutterstock

 • Velké oči jsou obecně považovány za ideál krásy. Bývají typické pro inteligentní, emotivní a otevřené osoby, které působí důvěryhodně a jemně. Jsou ohleduplné a v manželství obvykle věrné.
 • Malé oči jsou typické pro jedince s jasným a logickým uvažováním, loajální, opatrné a uzavřené. Zvlášť malé oči mívají žárlivé osoby někdy se sklonem k agresi.
 • „Kočičí oči“ často patří osobám poněkud tajemným, smyslným, které si dokážou užívat každý den. Jdou si za svým a mají potenciál dosáhnout mnoha věcí.
 • Oči zešikmené dolů mívají lidé jemní, přizpůsobiví, kteří bývají dobrými rodiči a oddanými partnery.
 • Oči umístěné blízko sebe obvykle vlastní introverti, kterým ovšem nechybí temperament a impulzivnost. Neradi riskují a umí se dobře přizpůsobit nové situaci.
 • Oči umístěné daleko od sebe patří osobám citlivým, bystrým, otevřeným a podnikavým. Mívají schopnost snadno řešit problémy, nebývají však dostatečně vytrvalé.
Obecně platí, že introverti mívají menší oči zpravidla zešikmené dolů. Pro extroverty jsou naopak typické oči větší a zešikmené nahoru.

Nos prozrazuje míru fyzické aktivity a schopnost vydělat peníze

60ae20212fe75obrazek.png
Foto: Shutterstock

 • Malý nos poukazuje na osobu, která většinou jedná sama za sebe, nespoléhá se na nikoho a dílo dovede do konce.
 • Velký nos mívají lidé, kteří rádi pracují ve skupině a do svého projektu či záměru později zapojí také ostatní.
 • Krátký nos obvykle patří lidem, kteří jdou rovnou na věc a bývají po všech stránkách výkonní.
 • Dlouhý nos naznačuje váhavost a potřebu věci si nejprve dobře rozmyslet.
 • Nos s úzkou špičkou připomínající zobák bývá typická pro lidi nespokojené a urážlivé s tendencí do všeho rýpat.
 • Nos s širokou tlustou špičkou signalizuje materiální dostatek, vřelost a empatii.
 • Širší nos označuje bezstarostnou, vnímavou a silnou osobnost. Je-li nos navíc dlouhý, jde o člověka vytrvalého, soustředěného na svůj cíl.
 • Dlouhý a přímý nos mívají osoby s povahou filozofa a literárním talentem.
 • Krátký, přímý a tlustý nos svědčí o zálibě v ručních pracích.

Čtěte také: Ryby vytahují staré křivdy, Lvi slibují naprázdno a Pannám chybí empatie: Špatné vlastnosti a zlozvyky podle horoskopu

Ve zkratce: souměrný nos značí vnitřní rovnováhu, velký nos průraznost, malý nos řeší věci srdcem, úzký nos podrážděnost, široký bezstarostnost a pevné city, dlouhý opatrnost, krátký veselost, rovný stálost a poctivost, špičatý zvědavost.

Ústa prozrazují citový život

60ae2085df595obrazek.png
Foto: Shutterstock

 • Ideální ústa bývají souměrná s jasnými obrysy a lehce pozvednutými koutky. Patří silným osobnostem, smyslným, optimistickým a inteligentním. V oblasti lásky stejnou měrou dávají i berou.
 • Malá ústa mívají osoby se silnou vůlí a introvertní povahou. Často bývají kritické k okolí, přesvědčené o vlastní dokonalosti. Vynikají dobrou schopností prosadit se a řešit problémy. V oblasti lásky patří k vynalézavým milencům s bohatou fantazií.
 • Velká ústa s plnými rty jsou typická pro vášnivé a smyslné osoby, komunikativní a otevřené. Chybí jim však schopnost empatie, během hádky dokážou ranit a své problémy ventilují před druhými. Nevadí jim riziko. Často vynikají uměleckým nadáním, tvořivou myslí a láskou k luxusu. Hodí se k filmu a divadlu.
 • Ústa s plnějším horním rtem bývají typická pro osobu štědrou v citech, požitkářskou, komunikativní a smyslnou. Je ráda středem pozornosti, hodně mluví a méně dělá. Patří ke skvělým, ale nevěrným milencům. Je-li ovšem horní ret příliš úzký, naznačuje uzavřenou osobu, která nicméně mluví k věci a raději koná, nežli slibuje.
 • Ústa s plnějším dolním rtem mívají osoby pohotové, otevřené, ambiciózní a vynikající v komunikaci. Mívají potřebu být milovány. Samy však někdy málo dávají své city najevo. Umí pobavit břitkým humorem, ke svým blízkým bývají velkorysé a rády předávají nabyté zkušenosti.
 • Úzké rty často mívá osoba odhodlaná, paličatá, mnohdy citově chladnější. Je plná zábran a nedokáže jednoduše vyjádřit své pocity. Bývá šetřivá, někdy až lakomá. Déle jí trvá, než „roztaje“. Na druhou stranu umí skvěle argumentovat a dobře hovořit k věci.
 • Horní ret vykrojený do srdíčka hovoří o romantické a citlivé osobě s dobrým vkusem, nekonečnou fantazií a tvořivým přístupem k životu.
Obecně platí, že introverti mají ústa malá, extroverti naopak velká.

Brada ukazuje životní sílu a charakter osobnosti

60ae16cee1aeeobrazek.png
Foto: Shutterstock

 • Výrazná silná brada je typická pro průraznou osobnost, člověka činu, který má mnoho energie a široký záběr.
 • Nevýrazná brada naopak naznačuje slabost a vyčerpání; tato osoba pravděpodobně vydává svou energii jen jedním směrem. Často lze vidět, že v partnerství má jeden výraznou a druhý nevýraznou bradu; oba se tak dobře doplňují.
 • Krátká (malá) brada poukazuje na vlídnou a otevřenou osobu, pro kterou je typické rčení „co na srdci, to na jazyku“. Je přímá a nekomplikovaná, neintrikaří. Snadno se však vyčerpá, má méně energie a hůř snáší kritiku.
 • Široká brada svědčí o značné energii a životní síle, pevné vůli a odolnosti. Takový člověk dokončí, co začne, bývá spravedlivý a umí čelit problémům. Má vysoký potenciál stát se společensky úspěšným člověkem.  
 • Úzká brada bývá znakem nadměrné citlivosti, náladovosti a nedostatku energie. Problémy řeší raději v soukromí.
 • Kulatou bradu mívá citlivá osoba s výrazným smyslem pro rodinu. Obvykle disponuje příjemnou a dobrosrdečnou povahu a štěstí jejích blízkých je pro ni vším.
 • Špičatou bradu mívají osoby inteligentní, citlivé, občas nervózní a náladové, mnohdy se schopností vnímat nadpřirozené jevy. Mívají dobrý vkus a umělecký talent.
 • Širší a hranatou bradu nezřídka vlastní osoby upřímné, spravedlivé, tvrdohlavé, energické a dominantní. Mívají skvělé nápady, jsou praktické a schopné.
Už staří Číňané kladli na stavbu obličeje vysoký důraz. Tvrdili, že zdravý člověk by měl mít viditelné lícní kosti, dobře vyplněná oční víčka, výraznou bradu, husté obočí, silný nos a plné tváře. Také v antickém Řecku a Římě bylo čtení z lidské tváře respektovaným oborem.

Zdroj: Taťána Katyš, Čtení z tváře

Reklama