Dalo by se říct, že Monika Palatková je první dámou českého turismu. Jako ředitelka České centrály cestovního ruchu - CzechTourism se stará také o to, aby si naší malé země všimli i v zahraničí. V rozhovoru prozradila například i to, jací turisté k nám míří nejčastěji a kam nejraději.

Co přesně vaše práce obnáší?
Je toho hodně, ale ve zkratce lze říci, že se zabýváme rozvojem cestovního ruchu v České republice pomocí klíčových aktivit propagujících turismus na domácím trhu i v zahraničí.

CzechTourism zajišťuje propagaci České republiky a soustavně vyvíjí činnost k vytváření image České republiky jako destinace cestovního ruchu jak v zahraničí, tak v samotné České republice a svou činností přispívá k rozvoji odvětví cestovního ruchu.

CzechTourism je členem Evropské komise cestovního ruchu (ETC) a podílí se tak společně s ostatními evropskými zeměmi na marketingových aktivitách na mimoevropských trzích. Zvláštní důraz klade CzechTourism na společnou prezentaci zemí tzv. „Visegrádské čtyřky“ na vzdálených trzích.

Jezdíte často na služební cesty? Nyní se blíží prezentace ČR v Číně. Chystáte se i tam?
Na služební cesty občas jezdím, vyplývá to z charakteru mé práce. Musím ovšem podotknout, že ředitelé našich zahraničních zastoupení jsou velmi kvalifikovaní profesionálové a plně jim důvěřuji. Díky tomu nemusím cestovat tak často. Zrovna tuto akci, o které mluvíte, budou zabezpečovat ředitelé ze všech tří zastoupení, které v Číně máme.

monikapalatkovaPo čem je, co se turismu týče, u čínských turistů největší poptávka?
Jsou to hlavně památky UNESCO, historie, čistá příroda a také české sklo.

Po návštěvě čínského prezidenta u nás asi zájem o návštěvu ČR vzroste. Je pro nás Čína zajímavý trh?
Čína určitě patří mezi nové trhy s velkým potenciálem do budoucna. V roce 2015 přijelo do České republiky téměř 300 tisíc turistů z Číny. A dalšímu rozvoji cestovního ruchu rozhodně pomohou přímá letecká spojení a prezentace České republiky na velkých akcích typu veletrhů. Loni to byly například České dny v Šanghaji, letos chystáme podobnou akci v Bohaji.

Které země jsou pro vás v této chvíli nejdůležitější?
K hlavním zdrojovým trhům České republiky patří dlouhodobě Německo, Spojené království, Rusko, Itálie, USA, Polsko, Slovensko, Francie, Španělsko, Nizozemí, Rakousko či Japonsko. Podíl hlavních trhů zůstává až na výjimky (např. Německo, Rusko) přibližně stejný.

Z nových mimoevropských trhů zaznamenaly nejvyšší dynamiku příjezdů a přenocování zejména Jižní Korea, Čína a Brazílie. Postupně narůstá počet a podíl příjezdů a přenocování z nových evropských trhů - Chorvatska, Rumunska, Slovinska či Turecka.

Jakou českou destinaci mají turisté nejraději?
Dlouhodobě je to Pražský hrad a památky UNESCO, dále třeba Plzeň, jižní Morava, jižní Čechy. Do popředí se loni dostala i oblast Dolních Vítkovic – Landek. A bodovat začínají i jiné industriální objekty, to je poměrně nový trend.

Nedávno jste u odborné veřejnosti zvítězila v anketě Osobnost cestovního ruchu ČR 2015. Co to pro vás znamená?
Samozřejmě velikou radost, cenu chápu jako výsledek práce všech zaměstnanců agentury. Zároveň je to pro mě velký závazek a odpovědnost do budoucna.

Vaše práce je jistě velmi náročná. Kolik hodin týdně jí věnujete?
Nemám to spočítané na hodiny. Ale je pravda, že svou práci mám ráda. A tudíž na čas v ní strávený moc nehledím…

Zvládáte work and life balance, tedy pracovat, ale nezapomínat ani na svůj soukromý život?
To je vždycky to nejtěžší – udržet v rovnováze profesionální a osobní část života. Ne vždy se mi to daří, a tak velké poděkování patří manželovi a celé rodině. V nich mám velkou podporu.

Bez dětí to ještě jde, ale vy máte hned tři.
Ano, jsou ve věku 8, 10 a 13 let. Mají spoustu zájmů, od hudebních až po sportovní. A jak to zvládám? Nejsem možná ta maminka, která je pořád doma a vaří, ale na druhou stranu - čas strávený s dětmi je pro mě nejdůležitější.

Čtěte také:

Reklama