Neodolám,abych se nepřidala s malým příspěvkem. Když jsme před lety prodávali starý domek po babičce, kategoricky jsem rozhodla, že ,,staré krámy" nemilosrdně vyhodím a bez odkladu začala likvidovat téměř vše, co mi padlo do ruky.

Hodně věcí jsem rozdala po vesnici. Kdo šel kolem a chtěl si něco z věcí před domkem odnést, byl ode mne hlasitě a upřímně pochválen. Já jsem si nechala na památku na moje moc hodné prarodiče jen pár fotografií a drobností.

Ale jak čas plynul, mockrát jsem litovala některých ,,zavržených věcí".Jak by se mi byly krásně hodily. No, jestli udělaly radost někomu dalšímu, pak je vše v pořádku.

poklad

Posílám fotku modlitební knížky mé babičky, kterou dostala před 110 lety od své kmotry k biřmování. Tu opatruji jako ,,poklad".

Zdravím   Gjarmila

Reklama