Protože můj týdenní pobyt v Krakově byl hlavně pracovní (viz článek ze dne 3. 6. 2003, nestihla jsem se pokochat památkami Krakova tak, jak bych si přála. Z pěti dnů tři propršely, takže jsem opravdu viděla to hlavní. Ale na to, aby mne to nadchlo, to stačilo.

Historické centrum tvoří jakási hruška (ležící na levém boku), jejíž horní konec je uzavřen zámkem Wawel a dolní zbytkem opevnění a Barbacanem. Zámek je nádhernou ukázkou renesančního umění a je, jako Pražský Hrad, průchozí. Přístupný je ráno od 6 h a večer do 20 h. Do interiérů jsem se nedostala, neb jednotlivé expozice jsou otevřené od 10 h do 17 h. Ale zámek jsem si stihla projít dvakrát. Je z něj nádherný výhled na řeku Vislu a na blízké okolí. Když se budete dívat na řeku, nezapomeňte shlédnout pod sebe – uvidíte tam takového milého draka. Ten chrchlí oheň (bububu) a bez něho se neobejde jediná fotka turistů. Pod Wawelem jsou chodby, tzv. Dračí jáma, dlouhé přes 250 m, ale zpřístupněných je pouze 81 m.

Ze zámku se vydejte do centra v protisměru po Královské cestě. Dojdete na Rynek Główny. (čti rynek gvuvny). Rynek Główny (Hlavní náměstí) patří spolu s náměstím Sv. Petra v Římě a s náměstím Sv. Marka v Benátkách ke třem největším evropským náměstím. Uprostřed náměstí stojí nepřehlédnutelná stavba – Tržiště. Pochází ze středověku a vždy sloužila trhovcům. Dnes tam můžete nakoupit suvenýry (jantar ve všech podobách, malované dřevěné krabičky, deky, kožené pantofle, vyšívané ubrusy).

Na náměstí se nachází Kostel Sv. Ducha, ke kterému se váže následující příběh. Krakov také nebyl v minulosti ušetřen nájezdů Turků. Trubač, který jednou ohlašoval nebezpečí, nedokončil své varování, neboť mu jeden z nájezdníků prostřelil hrdlo šípem. A dodnes, v celou hodinu, na všechny světové strany, na věži troubí trubač (slyšela jsem ho, ale neviděla), ale čtvrté troubení nedokončí ......

Když už se dostatečně pokocháte náměstím, můžete se vydat dále (na jihovýchod) ke zbytkům opevnění. Ještě zde zbyly zdi a čtyři věže. Dnes je to útočiště malířů (my máme Karlův most, Krakov má Bránu Sv. Floriana :-)) . Musím konstatovat, že bych si z vystavovaných obrazů vybrala.

Nádherné je prý okolí Krakova – vyjet si na okolní vršky a podívat se na panorama města nebo vyjet za město do solných dolů. Tam mne to láká příště.

Pokud se chcete podívat na stránky města Kraków /krakuv/, klikněte .