Co je vertigo?

tebes.jpg

Někteří lidé mají pocit, že se svět kolem nich točí. Jiní se cítí, jako by se jim země pod nohama přesouvala, jako kdyby měli upadnout nebo jako by jeli nahoru a dolů ve výtahu. Většina pacientů se však cítí „pouze“ tak nějak nestabilně a špatně. Pocit závratě může mít mnoho různých forem, ale bez ohledu na to, jak ho lidé prožívají, ti, kteří jím trpí, mají pocit, že něco nemohou ovládat. Jejich smysl pro prostorovou orientaci nefunguje správně.

Vertigo může být příznakem mnoha různých onemocnění. Aby váš ošetřující lékař mohl zjistit, co ho způsobuje, bude vám pokládat různé otázky, jako například:

  • Jak byste popsal/a své pocity závrati?
  • Kdy k těmto pocitům dochází?
  • Co tyto pocity závrati způsobuje?
  • Jde o trvalou závrať nebo k ní dochází ve fázích?
  • Jak dlouho tyto fáze trvají?
  • Jaké další příznaky se u vás vyskytují?

Tyto informace poskytují lékařům důležité údaje, které jim pomáhají diagnostikovat nejpravděpodobnější příčinu mnoha různých stavů souvisejících s vertigem.

Jaké druhy vertiga známe?

Pocit vertiga může mít určitý směr, jako je točení nebo kývání. Tyto formy jsou obvykle označovány jako druhy „vestibulárního vertiga“. Obvykle jsou způsobeny dysfunkcí rovnovážného systému ve vnitřním uchu. Někdy však problém pochází z určitých částí mozku.

Akutní případy vertiga mohou být často provázeny pocením, bušením srdce nebo nevolností, což může dokonce vést až ke zvracení. Když zavřete oči, vertigo přetrvává nebo se může ještě zhoršit. Máte pocit, že se nemůžete řádně pohybovat nebo zůstat ve vertikální poloze a proto ztrácíte pocit jistoty a bezpečí.

I po odeznění záchvatu vertiga může být stále obtížné zvedat předměty. Pocit závrati se může vrátit s větší intenzitou, když rychle pohnete hlavou nebo tělem, což je samozřejmě obzvláště problematické, pokud řídíte. Většinou však problémy vymizí během několika dnů nebo týdnů.

Lékaři zařazují nejasné pocity závratí mezi „nevestibulární závratě”. Pacienti popisují své pocity jako závrať, celkovou malátnost, obtížné soustředění nebo přechodnou ztrátu vědomí. Mohou se rovněž cítit nestabilně, když sedí nebo stojí.

tebess.jpg

Jak se vertigo vyvíjí?

Každou sekundu část našeho mozku, která řídí rovnováhu, přijímá mnoho druhů informací o tom, jak se tělo a jeho části pohybují a kde se nacházejí. Nejdůležitějším senzorickým orgánem, který informuje o pohybech hlavy a zbytku těla, je rovnovážné ústrojí vnitřního ucha. Dává mozku vědět, kde tělo je a jak se pohybuje. Další důležité informace poskytují oči a svaly. Například víme, zda máme nohy napjaté nebo ohnuté pod stolem, aniž bychom se museli podívat. Nejdůležitější součástí našeho smyslu pro rovnováhu je mozek, který zpracovává a koordinuje všechny informace, které přijímá.

Rovnovážný systém nás informuje o poloze a pohybech těla a o našem prostředí, ovládá svaly, které regulují naši rovnováhu a řídí pohyby očí v jakémkoli směru, který je potřebný.

Dysfunkce rovnovážného systému vnitřního ucha může způsobit vertigo nebo problémy s rovnováhou a také mimovolné pohyby očí.

ednou z příčin závrati může být náhlý problém s nedostatečným přívodem krve do levého nebo pravého vnitřního ucha. Nedostatečný přívod krve do mozku nebo jiných orgánů, které regulují rovnováhu, může také způsobit záchvat vertiga.

Člověk má více než 600 kilometrů cév, které přivádějí krev do mozku. Pokud je přívod krve do mozku nedostatečný, může to mít vliv na způsob, jakým jsou podněty zpracovány, a to může ovlivnit pocit rovnováhy. Další příčinou může být zhoršení přívodu krve do vnitřního ucha. To také může způsobit nerovnováhu ve zpracování podnětů a vyvolat rotační vertigo. Závrať může být dále příznakem kardiovaskulárních (srdečně – cévních) problémů. Vertigo způsobené kardiovaskulárními poruchami může být provázeno příznaky, jako jsou dušnost a bušení srdce. Vertigo též mohou spouštět různé poruchy nálady. V tom případě je provázeno příznaky, jako je únava, depresivní nálady, nedostatek radosti nebo vnitřní nepokoj a větší podrážděnost.

Vertigo se často vyřeší během několika týdnů. Obvykle se vše vrátí k normálu, protože náš mozek může úspěšně kompenzovat narušenou funkci tak, že se mezi nervovými buňkami vytvářejí nové vazby a spojení jsou upravena. Schopnost mozku přizpůsobit se novým okolnostem a požadavkům je známá jako neuroplasticita. S věkem však dochází k poklesu neuroplasticity. Procesy vyvolávající závrať potřebují více času k nápravě, a kromě toho je často zapotřebí přijmout další opatření.

Jak se vertigo léčí?

61e687e849744obrazek.jpg

Nejlepším přístupem k léčbě vertiga je cílená léčba jeho příčiny, kterou odhalí lékařská vyšetření.

Například, jestliže jsou příznaky závratě spojeny s nedostatečným prokrvením mozku nebo s poklesem jeho funkcí v souvislosti s věkem, jednou z možností léčby závratě je Tebokan®.

Tebokan® obsahující speciální extrakt z ginkga EGb 761® zlepšuje průtok krve v mozku, a tím působí na jednu z hlavních příčin závratě. Tebokan® chrání nervové buňky a tím zvyšuje adaptační schopnost mozku. Pomáhá tak vyrovnávat poruchu rovnováhy a cvičení zaměřená na udržení rovnováhy bývají účinnější.

Tebokan® je registrovaný lék s patentovaným extraktem z ginkga EGb 761®, který je vyráběn s použitím patentovaného a speciálně vyvinutého postupu.

Tebokan® zlepšuje prokrvení mozku a pomáhá tak postiženým oblastem vnitřního ucha a mozku v regeneraci. Dále působí antioxidačně, ochraňuje nervové buňky, a může tak ovlivnit způsob, jakým jsou zpracovávány signály v mozku. Tebokan® EGb 761® je indikován k léčbě vertiga, které vzniká poruchou prokrvení nebo potížemi spojenými s vyšším věkem: zhoršenou funkcí mozku nebo vnitřního ucha.

Nejdůležitějším faktorem je vaše aktivní účast. Měli byste se poradit se svým lékařem nejen v případě akutních závratí, ale také v případě, že trpíte chronickými potížemi s mírným pocitem nestability.

S přibývajícím věkem je to obzvlášť důležité, protože postupně narůstají rizika pádů a úrazů. Reakční doba starších je často pomalejší, což znamená, že důsledky pádů mohou být závažnější než u mladších osob.

Více na Tebokan.cz
61e687c8d6959obrazek.jpg

Tebokan 120 mg potahované tablety a Tebokan 40 mg potahované tablety je lék s obsahem extraktu EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalový leták. Před zahájením léčby se poraďte s lékařem.