To, jakým způsobem se umíme vypořádávat s okolím, to, jakým způsobem umíme vzdorovat silnému tlaku společnosti, to, jak máme „uklizeno“ ve své dušičce, mimo jiné také určuje, jak dalece se nám může stát, že onemocníme některou z psychických chorob. Nemusí se jednat přímo o poruchy příjmu potravy. Je prokázáno, že s rozvojem sociálních podmínek a zvyšujícím se tlakem společnosti propadá některým psychickým poruchám čím dál vyšší procento lidí.
Mohou se objevovat potíže se spánkem, se schopností soustředit se, se sociální izolací. Vznikají psychosomatické problémy (žaludeční nervozita, třes rukou, pocity tlaku na hrudi, zřetelný tlukot srdce – v žádném případě nesouvisející s infarktem nebo dušnost). Zvyšuje se procento nemocných chronickým únavovým syndromem, zvyšují se počty poruch sexuální apetence apod.
Jediné, co se musíme naučit, abychom těmto tlakům dokázali odolávat, je mít rád sám sebe, umět odpočívat, umět rozdávat lásku a empatii, být asertivní, mít pevné domácí zázemí a vracet se k hodnotám jako je rodina, láska, plnohodnotný vztah, manželství.

Jestliže přímo ve vaší rodině máte problémy s nemocným/nemocnou mentální anorexií nebo mentální bulimii, tak je rozhodující, abyste těmto chorobám velmi pečlivě porozuměli. Totéž platí i pro nemocné dívky nebo hochy. Mnohdy nemůže být léčebný proces nastartován právě proto, že dívka nemocná anorexií stále nechápe, cože se to s ní vlastně děje. Nerozumí svému chování sama, natož jak jí mohou rozumět ostatní v jejím okolí. Je to klasický příklad z praxe. Dívka absolvuje hospitalizaci, vrátí se po šesti týdnech domů, všichni se těší, že již bude vše v pořádku, „už je vyléčená!“, a ejhle – za dva týdny je dívka na té stejné váze, kterou měla, než odešla do nemocnice. Odpověď na takovou situaci je velmi logická. Po celou dobu hospitalizace nic nepochopila. Příkazy lékařů dodržovala jen z toho důvodu, aby už konečně mohla být opět doma a mohla si dělat to, co sama bude chtít. Strávila sice několik týdnů v nemocnici, ale nic zásadního se nezměnilo. Neví a nechápe, proč by měla být jiná než dosud.

Při terapii mentální anorexie nebo mentální bulimie je důležité, aby probíhala paralelně na těchto třech rovinách:
1. péče lékaře – pro zachování a zajištění správného fungování organismu
2. péče odborníka – nutričního poradce – pro znovu-naučení se stravovacím návykům
3. péče psychologa, psychiatra – pro pochopení souvislostí, pro nalezení životní rovnováhy a léčbu nemocné duše

Poruchy příjmu potravy jsou typickým psychosomatickým onemocněním. O čem vlastně je psychosomatika? O srozumitelné souvislosti mezi tělem a duší. Mezi fyzickým stavem naší tělesné schránky a mezi psychickým stavem naší mysli. Žádná nemoc se nespustí jen z fyzického důvodu, stejně tak jako žádná nemoc nesepne jen z psychických pohnutek. Propojení mezi tělem a duší je velmi silné. Proto je potřebné, abychom pozornost věnovali oběma stranám této mince.

Abyste správně pochopili problémy, které se vás týkají – ať již jako přímo nemocného/nemocnou anebo se s nimi setkáváte ve svém nejbližším okolí, doporučuji k prostudování tuto literaturu:
Jsem já ze všech nejkrásnější ?
Autor: Patricia Bröhmová, vydalo: nakladatelství Amulet 1999
Zapomeň na falešné ideály krásy! Buď sama sebou! Věř si! Nenech se manipulovat a vezmi život do svých rukou! Perfektní vzhled není ničím ve srovnání s kouzlem osobnosti, které - na rozdíl od ideálních tělesných proporcí - je možné vytvořit vlastním úsilím. Kniha je psaná velmi srozumitelným, laskavým tónem, zejména pro mladší čtenářky.

Z deníku anorektika
Autor: Petr Vomastek, vydalo: nakladatelství Tomáš Houška 2000
Autentický příběh mladého muže. Pro mnohé možná šokující právě tím, že autorem je skutečně muž, který si svým životním peklem prošel. Strávil i nějakou dobu v nemocnici při hospitalizaci, při léčbě anorexie. Kniha nejenom popisuje vlastní pocity, vlastní prožitky osoby nemocné touto nebezpečnou chorobou, ale ukazuje i cesty, kterými se autor vydával na své cestě sebepoznání a vyléčení se.

Bulimie – Jak bojovat s přejídáním?
Autor : PhDr. František David Krch, vydalo: nakladatelství Grada 2000
Tuto útlounkou knížečku vydalo nakladatelství v edici Psychologie pro každého. Jejím cílem je pomoci lidem, jimž mentální bulimie nepříjemně vstoupila do života. Měla by pomoci najít neohrožující přístup ke svému tělu a jídlu. Příručka obsahuje i svépomocnou část, v níž napovídá, jak se vymanit z bludného kruhu přejídání se, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny.

Mentální anorexie
Autor : PhDr. František David Krch, vydalo: nakladatelství Portál 2002
Kniha velmi věcným a logickým způsobem vysvětluje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kterým se nedaří vzdát se svých dietních návyků. Text je doplněn četnými konkrétními příběhy nemocných dívek.

Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání
Autor: Jana Kocourková et al., vydalo: nakladatelství Galén, 1997
Tato publikace je vysoce informativní příručkou zejména pro praktické lékaře, kteří s mentální anorexií a mentální bulimií přicházejí ve svých ordinacích do styku většinou jako první. Jde přitom o onemocnění, které je obtížně srozumitelné a terapeutický kontakt s pacienty je zvlášť komplikovaný.

Poruchy příjmu potravy
Autor: František David Krch a kolektiv, vydalo: nakladatelství Grada, 1999
Obsahem této knihy je široké spektrum oblastí, se kterými poruchy příjmu potravy úzce souvisí. Jednotlivé kapitoly jistě zaujmou odborníky i rodiče, kteří se chtějí o souvislostech onemocnění dozvědět něco hlubšího, např. zdravotní komplikace anorexie a bulimie, sexualita a plodnost u poruch příjmu potravy, přehled léčby poruch příjmu potravy, kognitivně behaviorální přístup k léčbě, psychoanalytický přístup, farmakoterapie, poradenství v oblasti výživy u poruch příjmu potravy, vztah k vlastnímu tělu – vymezení a terapie, skupinová a individuální terapie, nové požadavky na terapii apod.

Body image – psychologie nespokojenosti s vlastním tělem
Autor: Sarah Grogan, vydalo: nakladatelství Grada, 2000
Tato kniha podává přehled současného stavu výzkumu na téma vnímání a prožívání vlastního těla, a to jak mužů, tak i žen. Přináší nové údaje z rozhovorů, dotazníků a experimentálních studií, uskutečněných v poslední době ve Velké Británii a Spojených státech. Tato publikace je určena studentům psychologie, sociologie, gender studií aj., ale je velmi užitečná pro všechny, kteří se zabývají otázkou spokojenosti s vlastním tělem a s faktory, které ji ovlivňují.

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti
Autor: Ján Praško, vydalo: nakladatelství Grada, 2003
Náš každodenní osobní i pracovní život se neobejde bez napětí, stresu či reálných obav, jež nás, pokud nepřekročí zdravou míru, mohou motivovat k práci a udržování dobrých mezilidských vztahů. Ovšem intenzita napětí, stresu nebo dokonce úzkosti může přesáhnout onu mez, která nám ještě dovoluje normálně se adaptovat na běžné i mimořádné životní události. Úzkost, stres a napětí k poruchám příjmu potravy totiž také patří.

Anorexia nervosa
Autor: MUDr. Hana Papežová, CSc., vydalo: Psychiatrické centrum Praha 2000
Autorka předkládá velice přehledný, stručný a zároveň velmi fundovaný materiál, týkající se mentální anorexie. Poskytuje tak informace a instrukce nejen pro pacientky, ale i pro příbuzné a přátele postižených žen a dívek, v ojedinělých případech i mužů. Kniha se hlavně zaměřuje na to, jak pochopit a jak překonat mentální anorexii jako pacientka.

Holky na vodítku – Jmenuji se Martina
Autor: Ivona Březinová, vydalo: nakladatelství Albatros 2003
Beletristický příběh. Martina vyrůstala jen se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova směřovala k tomu, že dcera nikdy nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná jako ona. Martina kopíruje matčiny neustálé diety a nakonec se odmítáním jídla dostane až na okraj propasti, potácí se mezi anorexii a bulimii, při hospitalizaci i v jednom celém dlouhém úseku svého života. Nenávidí se za to, co dělá, a chvíli trvá, než pozná, že i do dívky, jako je ona se může někdo zamilovat.

Zcela bez tíže - Miriam trpí anorexií
Autor: Marliese Arold, vydalo: nakladatelství Nava 2002
Román, v němž se autorka zaměřuje na jeden z problémů současných mladých dívek - mentální anorexii. V příběhu mladičké Miriam se můžeme dočíst o všech myšlenkách, které dívku, nemocnou anorexií provázejí a napadají.

Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy
Autor : Peggy Claude-Pierre, vydalo : Nakladatelství Pragma 1998
Tuto knihu mohu víc než doporučit. Přečetla jsem ji jedním dechem poprvé, a od té doby už asi třikrát. Přijala jsem ji jako svou soukromou učebnici, snažím se v ní přečíst i to, co tam možná na první pohled není. Odborníky je tato kniha, bohužel, nepříliš uznávána. Je mi to líto, a nechápu proč. Nebo asi chápu - autorka je matka, laik, není odborník. Je to žena, které si prožila anorektické peklo se svými dvěma dcerami. Jen co se jí podařilo ze spárů nemoci vyprostit svoji první dceru, onemocněla dcerka druhá. Velmi sugestivně a autenticky autorka popisuje svůj každodenní boj a péči, kterou svým dcerám věnovala. Popisuje myšlenky, kterými se zabývala ona jako matka a myšlenkami, o kterých hovořila se svými dcerami. Odborníci soudí, že kniha mylně popisuje původ a etiologii nemoci. Nechávám na vás, jaký názor si uděláte. Ale mohu vám s čistým svědomím sdělit, že s kýmkoliv jsem mluvila, ten o této knize řekl: "Nikdy jsem nečetl/a nic lepšího, nikdy mi nic lépe nevysvětlilo, co se to vlastně se mnou (s mojí dcerou, přítelkyní) děje.“

Další literatura se v tomto roce připravuje k vydání. OS Anabell se podílelo na realizaci tří titulů, které můžete v průběhu tohoto roku očekávat:
1. v nakladatelství MAC vyjde příručka o stravovacích zvyklostech při onemocnění mentální anorexií a mentální bulimií
2. v nakladatelství ERA vyjde výborná kniha amerického autora Leigha Cohna „Rozlučte se s bulimií“
3. v nakladatelství Portál vyjde osobní příběh jedné nešťastné bulimie se šťastným koncem, doplněný o odborný výklad lékaře

Motto závěrem
Pochop, že ten druhý je jiný. Jinak myslí, jinak jedná, jinak cítí, jinak mluví. Buď laskavý v řeči. Kde jsou slova jako zbraně, tam stojí proti sobě nepřátelé!
Dale Carnegie


předsedkyně OS Anabell – pro nemocné anorexií a bulimií
http://www.anabell.cz