V porovnání se státy západní Evropy jsme na tom, co se dětské zubní hygieny týče, nelichotivě. Jak situaci zlepšit, kdy začít s preventivními prohlídkami a o dalších problémech spojených s chrupem se v následujícícm rozhovoru rozpovídala doc. Koberová.

Jaká je situace u nás v ČR – co vše ovlivňuje neutěšený stav chrupu a je zubní kaz „trestem“ pouze za špatnou ústní hygienu?

docPočet dětí se zcela zdravým chrupem se postupně zvyšuje jak u předškolní, tak i školní věkové skupiny. Ovšem počet dětí, které spadají do skupiny s nejrozsáhlejším  postižením chrupu  se snižovat nedaří ani navzdory stále účinnějším preventivním opatřením. Za tento stav může zejména vysoká a častá konzumace cukrů v potravě, nedostatečná lokální fluoridová prevence a samozřejmě také nedůsledná ústní hygiena. Vzhledem k multifaktoriální etiologii zubního kazu ale špatná ústní hygiena určitě není jediným „viníkem“.

Jak jsme na tom v porovnání s okolními státy Evropy?
V porovnání se státy západní Evropy nelichotivě, v porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy velmi dobře.

Existuje návod, jak předejít kazivosti a udržet zuby dlouhodobě zdravé?
Jde o soubor primárně preventivních opatření, která musí fungovat komplexně a ve vzájemné součinnosti. Je to dáno již zmíněnou složitostí vzniku zubního kazu. Navíc je nutné posuzovat riziko onemocnění zubním kazem individuálně u každého člověka a na základě tohoto rizika navrhnout vhodnou formu prevence.

Kdy začít s preventivními prohlídkami u dětí? Není předčasné brát do zubní ordinace už batolata?
S prevencí je nutné začít již u těhotných žen a kontinuálně pokračovat od 12. měsíce věku dítěte, každého půl roku.  Není to z důvodů léčebných, ale preventivních. Jde o to, získat informace o porodu, zdravotních, stravovacích a hygienických návycích v prvním roce věku dítěte a současně rodičům připomenout, jak pečovat o chrup a ústní zdraví dítěte.

ČR se nedávno připojila k tzv. Alianci pro budoucnost bez zubních kazů. Můžete nám přiblížit, o co odborníkům v Alianci jde?
Aliance se nezaměřuje pouze na dětskou populaci.  Jejím cílem je zlepšit stav ústního zdraví obecně. Ale  děti jsou samozřejmě významnou cílovou skupinou, protože správně nastavené preventivní návyky si s sebou ponesou až do dospělosti. Jedním z hlavních cílů Aliance je, aby děti narozené po roce 2026 prožily svůj život bez kazů, které by musely být ošetřeny plombou.

Jaké jsou cíle České republiky v této iniciativě?
Nejbližším cílem ČR je vypracování závazných doporučení prevence orálních onemocnění u dětské populace, především zubního kazu, založených na současné úrovni vědeckého poznání pro zubní lékaře, pediatry a studenty zubního lékařství. Dlouhodobé cíle jsou shodné s cíli Aliance pro budoucnost bez zubních kazů (ACFF).

dite

Reklama