Kdo a kdy poprvé provedl plastickou operaci, nevíme. První zmínky pocházejí ze staré Indie a Egypta a dnes je jisté, že v tomto oboru, stejně jako v jiných oblastech medicíny, došlo od té doby k ohromnému pokroku.

plastická

Plastická chirurgie v počátku vůbec nebyla využívána ke kosmetickým operacím. Jejím cílem bylo umožnit člověku normálně žít a fungovat. První operace řešily ztrátu končetin a defekty obličeje, zejména nosu. V období středověku pak došlo k celkovému úpadku, který se projevil nejen v oblasti vědy, ale i medicíny. K oživení oboru pak dochází až kolem 18. stolení. Stále se však jednalo spíše o ojedinělé zákroky, došlo však k převratným změnám – byl vypracován antiseptický operační způsob a začalo se používat celkové či místní znecitlivění, které odstranilo utrpení, jenž každá operace přinášela. Zásadní zlom v plastické chirurgii ale nastal až v souvislosti s 1. světovou válkou.

Zakladatelem plastické chirurgie u nás byl akademik František Burian, vědec, skvělý chirurg obdařený nebývalou zručností a invencí, které mu umožnily stát se plastickým chirurgem světového formátu. První operace prováděl ve stanici plastické chirurgie v Temešváru, kde operoval zraněné vojáky. Stanici později přestěhoval do Prahy do divizní nemocnice na Hradčanech, jež sloužila především pro léčbu a nápravu těžkých úrazů způsobených válkou. Zásluhou akademika Buriana byla v roce 1932 plastická chirurgie uznána jako jedna z prvních na světě samostatným oborem a brzy u nás vzniká také první klinika plastické chirurgie. Možnosti tohoto oboru už v této době nevyužívají jen váleční veteráni a lidé po úrazech, ale ve vyšší společnosti začíná stoupat zájem o řešení tělesných vad a úpravu tělesných partií z estetických důvodů.

K velkému rozvoji plastické chirurgie došlo po 2. světové válce, kdy se začal i díky rozvoji současného způsobu života, vzniku nových materiálů a přístrojů, významně rozvíjet – zejména ve Spojených státech - i nový obor – estetická chirurgie. Její velký rozvoj významně ovlivnil zábavní průmysl a film, který u řady lidí vyvolal touhu po kráse, snahu se co nejvíce podobat svým idolům a bojovat s projevy stárnutí. Stále však byl tento obor spíše zatracován a trvalo nějaký čas, než byl i odborníky uznán jako důležitá součást medicíny, která vychází z potřeb lidí, jimž pocit dokonalejšího vzhledu přispívá k duševní harmonii, spokojenosti a plnohodnotnému životu.

První klinika estetické medicíny

„K významnému kroku pro obor estetické medicíny u nás dochází v roce 1958, kdy vzniká v Praze Ústav  kosmetiky, první specializované pracoviště na klinické úrovni v tehdejším Československu. Zaměřoval se výhradně na kosmetiku a estetickou medicínu a byl tehdy jediným pracovištěm tohoto druhu v Čechách,“ říká MUDr. Dušan Záruba, primář Ústavu estetické medicíny a dodává: „Vznik pracoviště ovlivnila nejen potřeba možnost pravidelné kosmetické a dermatologické péče, ale také snaha pomoci ženám a mužům vyřešit nějaký zdravotní nebo kosmetický problém. Kromě kosmetiky a korektivní dermatologie se zde začala úspěšně rozvíjjet právě estetická chirurgie.“

S oddělením plastické chirurgie zde spojil svou profesionální kariéru i jeden z nejvýznamnějších estetických chirurgů u nás, MUDr. Karel Fahoun, DrSc. Byl vynikajícím operatérem a autorem řady moderních operačních metod. Po jeho boku se od roku 1985 na klinice učil a pracoval také MUDr. Dušan Záruba, dnes jeden z nejzkušenějším plastickým chirurgů v oboru estetické chirurgie v ČR. MUDr. Zárubu můžeme také dnes považovat za průkopníka estetické chirurgie u nás, neboť se jí věnoval ještě v době, kdy nebyla jako obor medicíny příliš podporovaná a uznávaná. Ostatně více jak deset let spolupracoval s MUDr. Fahounem a řadu operací a operačních technik a postupů, které společně rozvíjeli a zdokonalovali, se používají dodnes. Ústav kosmetiky byl v té době naprostý unikát, v podstatě neměl u nás ani v zemích východního bloku žádnou konkurenci, takže mezi klienty bylo už v té době velké množství cizinců. Již tehdy se zde např. začalo s typem tzv. jednodenních klinik, který je dnes ve světě i u nás na všech klinikách estetické medicíny zcela běžný.

Současnost estetické medicíny

V současné sobě je estetická chirurgie uznávaným oborem, který se zabývá nejen nápravou změn způsobených úrazy, vrozenými vadami a onemocněními, ale také řeší různé kosmetické vady a odchylky nebo nedokonalosti způsobené stárnutím. K velkému rozvoji estetické medicíny u nás došlo po roce 1989 v souvislosti s možností neomezeného přístupu k informacím, materiálům a přístrojové technice a hlavně postupně se zvyšujícím zájmem o tyto zákroky ze strany pacientů. V tomto období také vzniká řada soukromých klinik estetické medicíny. Díky technickému rozvoji a pokroku se i v estetické medicíně dnes běžně používají špičkové laserové technologie, ultrazvukové přístroje, využívají se moderní výplňové materiály, i vlastní tuk a nové typy implantátů. Začínají se získávat zkušenosti s kmenovými buňkami. Rozvoj oboru tak dnes dovoluje neustále rozšiřovat spektrum zákroků a řešit kosmetické vady mnohem lépe, s menšími riziky a nároky na rekonvalescenci. I přes neustálý rozvoj bude však vždy nejdůležitějším článkem v tomto oboru lékař, zkušený operatér, který neustále myslí na to, že za každou operací je nejen krásná tvář a dokonalé tělo, ale především člověk a jeho duše...

Reklama