V předchozím díle jsem vás zasvětila do tajemství záchodologie. Dnes poodhalíme "třinácté komnaty" velkých říší, počínaje záhadným Mohendžodarem, přes tajemný Egypt až po pyšný Řím. Protože i faraóni či císařové slavných jmen tam museli. A teď nemluvím o zásvětí, ale o vykonání prosté lidské potřeby. Dokonce i egyptští mrtví pravidelně vyměšovali. Jenom bohové byli této činnosti, někdy považované za ponižující a dehonestující, povětšinou ušetřeni. Ale o tom až za okamžik.

(7. Co je to Iditarod?) 

Kultura splachovacích záchodků
Kultura zvaná harrapská vznikla někdy kolem roku 2400 př. Kr. Zůstaly nám po ní jen trosky měst, z nichž nejznámější jsou Mohendžodaro a Harrapa. O tom, že šlo o civilizaci vskutku pokrokovou, svědčí vynález, který si musel na své znovuobjevení počkat pěkných pár tisíc let a na mnoha místech v Indii neexistuje dodnes - splachovací záchody. Odpady koupelen a záchodů ústily do krytých vyzděných kanálů s odvodňovacím žlábkem a splachování bylo prováděno z vodních nádrží. Hlavní budova města, ať už to byl chrám či radnice, to nevíme, byla bohatě vybavena lázněmi a samozřejmě také toaletami.

Dědictví staré Indie
Kam vyspělá harrapská kultura zmizela, netušíme, když však v letech 1500 až 800 př. Kr. přišli do oblasti Áriové, zničili, prý za pomoci svých bohů, veškerou pozůstalou kanalizaci, protože jim jakožto pastevcům překážela. Po těchto autorech posvátných véd nám sice nezůstaly žádné záchodky, ale hezké české slůvko hovno, které pochází ze staroindického guváti. Co vzniklo v češtině ze slůvka saráti snad netřeba vysvětlovat. Zůstala nám také moudrá poučení lékaře Šušruty: ,,...nezadržuj snažně výkaly, močení a větry. Nikdy nekálej však ve vsi, ve městě a blízko chrámu, na křižovatce a v řece, ani na prostranství volném... Před jídlem si umyj ruce. Nikdy neusedej k jídlu, chceš-li močit nebo kálet."

Nechoďte v podzemí po hlavě!
Egypt je zdánlivě zemí probádanou od špičky Cheopsovy pyramidy až po poslední oblázek v poušti, přesto toho však o životě prostých Egypťanů mnoho nevíme. Snad jen to, že ženy močily ve stoje, kdežto muži v sedě, alespoň to tvrdil Herodotos. A faraóni mívali v palácích suché záchodky - kamenná sedátka s otvorem ve tvaru klíčové dírky, pod kterými byla nádoba s pískem. Takže vlastně takový kočičí záchodek. Prostý lid žil zřejmě pohromadě s dobytkem a z jeho trusu, stejně tak jako z vlastních výkalů vyráběl placky určené na otop. Že byli faraóni také jen pouzí lidé s lidskými potřebami se dozvídáme z nápisu na pyramidě jednoho z nich: ,,Venis jí svými ústy, močí a souloží svým údem. Venis je oplodňovatel, jenž bere manželky jejich manželům všude, kde chce, podle přání svého srdce." Z lékařských receptů se nám pak zachovala zajímavá zaříkání: ,,Ty otoku, ty příteli výměšku hornoegyptského šakala!" či ,,Nejím výkalů, protože odporny jsou mi mé výkaly. Nedotýkám se jich svýma nohama, nešlapu do nich svými chodidly. Nepiji moč a nechodím v podzemí po hlavě." Co znamená poslední doporučení nevíme, ta předchozí jsou však vskutku rozumná, ačkoliv právě moč používali Egypťané například k léčbě očního trachomu.

Chodí bozi na záchod?
Podle egyptské tradice pokračují duchové zemřelých ve svém předchozím životě. Potřebují proto, aby je jejich vzorní potomci pravidelně sytili, jinak prý musí ukrást jídlo jiným duchům nebo pojídat své výkaly a pít moč. Jinak jsou na tom bohové - i ti sice jedí a pijí, dokonce jsou kněžími pravidelně koupáni a odíváni, v žádných záznamech však nenalezneme zprávu o tom, že by také vyměšovali. To se ostatně týká i božstev antických, jinak ve všem zcela lidských - i když zde se jedna zmínka o boží moči vyskytuje. "...tím močí bohové sami do měkkých lehátek svých," praví Hermippos o moku médském. Střevní záležitosti měl z antických bohů na starosti lékař Asklepios a později jeho vnučka Hygieia. Ve středověku se pak těchto věcí ujali někteří světci, jako byl například sv. Erasmus, pomáhající proti kolice, či sv. Mamert, specialista na průjmy. Břišní obtíže léčila také sv. Emerenciána.

Cloaka maxima
Ve starém Řecku byla sice vysoká úroveň kultury, ale s hygienou už to tak slavné nebylo. Kdo nebyl líný, odskočil si na hnůj na dvoře, komu se nechtělo, použil nádobu k tomuto účelu určenou - amidu - no a ta se po naplnění vynesla na hnůj. Ve větších městech pak existovalo cosi jako veřejné záchodky - místnosti zvané alfedron - i v nich však byly jen nádoby vynášené na hnůj. Mnohem vyspělejší byli v tomto směru staří Etruskové, kteří zanechali Římanům Cloacu maximu - obrovský kanalizační tunel, kterým může projet i žebřiňák.

Temné vody Tibery
Římané sice podědili úchvatnou kanalizaci, ale také řecký zvyk používat nádoby - které leckterý lenoch vyléval z okna na ulici. Ti poctivější je odnášeli do společné kádě na dvoře, zvané dolium. Veřejné záchodky však byly vskutku honosné, napojené na kanalizační systém, s kamennými, zděnými i dřevěnými sedačkami či ,,dřepové" - dnes známé spíše z Turecka. Očista po vykonání potřeby byla páchána houbou na násadě, ponořenou do octové vody. Jak vypadala po několikerém použití si jistě dovedete představit. Obsah římských střev putoval převážně do Tibery, nebo ze žump a dolií na pole - lidskými výkaly se totiž hnojilo a odstátou moč zase používali valcháři či se v ní praly propocené vojenské svršky.

Šetřivý císař
Římané byli narozdíl od Řeků národ spořivý, a tak používání veřejných záchodků brzy zpoplatnili. Toto nepopulární opatření zavedl císař Vespasianus, o kterém historik Suetonius tvrdil, že se neustále tváří, jako by kálel. Za dvojí použití záchodku zaplatil nebohý občan stejnou sumu, jako za decinku laciného vína. Po Římanech nám kromě spousty památek zůstalo i hezké slůvko latrína - původně lavatrina, a také příběh císaře Caracally, který skončil podobně jako slavný poslední Přemyslovec. Při tažení kamsi do Mezopotámie byl totiž zavražděn senátorem Martialisem právě při vykonávání potřeby.

Tolik k záchodkům velkých říší. Příště nás čekají tajemství orientu a evropský středověk.

S využitím knihy Radomila Šolce - Kam i císař pán chodil pěšky.

Máte zkušenosti s používáním vody místo toaletního papíru? A co byste řekla na houbu v octové vodě? Tušíte, co mysleli Egypťané tajemným doporučením o ,,nechození po hlavě"? Napadá Vás, proč bozi nevyměšovali? A jak se podle Vás tváří Vespasianus?

Reklama