V příštích dnech bude třeba v našich kuchyních vyčlenit prostor pro další tříditelnou surovinu.

Touto je právě Tetra-pack, který jsme doposud měli vyhazovat do tříděného odpadu. Pokud jej někdo vyhazoval do kontejnerů určených ke sběru plastu, nečinil správně.

Sběr a následné využití krabic od mléka a džusů se v České republice rozbíhá až nyní.

 

Jedním z důvodů jsou směrnice Evropské Unie, které nás nabádají ke stále aktivnějšímu třídění a následným druhotným zpracováním.

Obaly od tekutin vyrobené z papíru, ale také z dvaceti procent plastu a pěti procent hliníku jsou zvlášť zákeřný odpad. Vrstvy je totiž nutné složitě oddělovat.

 

 

 

 

Kateřina Šarounová, mluvčí EKO-KOM a.s. pro Ženu-in.cz poskytla následující informace:

 

Od kdy je v České republice zaveden tříděný sběr Tetra-packu?

 

S pilotním projektem na sběr nápojových kartónů jsme začali v roce 2003.

Postupně jsme do něj zapojovali jednotlivé kraje. V současné době již třídí nápojový karton 4 miliony obyvatel. V současné době jsou zapojeny již všechny kraje. Zatím pokulhává jen kraj Jihočeský, kde nápojový karton třídí ve dvou městech. K nejúspěšnějším oblastem patří bezesporu Olomoucko, Praha, Středočeský kraj, ale také Jablonecko.

 

Jakým způsobem se Tetra-pack třídí?

 

Součástí tohoto projektu ve spolupráci s kraji bylo i zasíťování kontejnery. Nyní je v zapojených oblastech již nalezneme. Nutno říci, že styl sběru nápojových kartónů se liší dle oblastí. Někde zvolili sběr do kontejnerů s plasty, ze kterých se nápojový karton snadno separuje a není třeba vynakládat finance na kontejnery zvláštní. Jinde zase probíhá sběr pytlový. Občané na úřadech obdrží pytle určené ke sběru nápojových kartonů, do nichž je shromažďují a pak jej na obcí určené místo odnesou. A nakonec je tu sběr do kontejnerů speciálních, určených jen pro nápojový karton, který probíhá například na Olomoucku a nově v Praze. Nyní město Praha rozmístilo 1000 kontejnerů na nápojový karton, v druhé fázi která bude následovat přibude ještě dalších 1000. Tyto jsou rozmisťovány na „kontejnerová hnízda“, tedy ke kontejnerům stávajícím.

 

Jak se tento odpad druhotně zpracovává?

 

Nápojové kartóny putují do papíren, kde jsou rozvlákněny. Koncem roku 2004 bylo k využití předáno 541 tun. Kartón obsahuje pro papírny cenné dlouhé vlákno, které je přidáno do sádek. Zbylé částí jako hliník a polyethylen papírny využívají na výroby desek, které jim slouží jako palety. Dále se tepelným zpracováním zbylých složek vyrábějí speciální desky, které mají izolační vlastnosti a jsou využívány ve stavebnictví. Papírnami, které s námi spolupracují, jsou Bělá pod Bezdězem a Papírna Žimrovice.

 

 

Další články o třídění odpadu na stránkách Žena-in.cz najdete zde:

 

Máte čas třídit odpad?

Barevné kontejnery - modrý je na papír, žlutý na plast