Při našem putování po území, které kdysi patřilo k Českému království a které nám ve slezských válkách ztratila Marie Terezie, jsme narazili na několik zajímavých míst. Přinášíme vám tipy pro podzimní výlety.

Vambeřice (Wambierzyce)

Tato poměrně malá vesnička se nachází v blízkosti českých hranic na historickém území Kladska. Žije v ní pouhých 1200 obyvatel. Přesto je vyhledávaným cílem turistů, jelikož díky legendě z 12. století se stala hojně navštěvovaným poutním místem. Nazývají ji taktéž Slezským Jeruzalémem.

 Vambeřice

Vambeřice byly až do roku 1742 součástí Čech a vzpomíná je i Božena Němcová ve své Babičce. Místo, které turisty přitahuje nejvíce, je zdejší bazilika, k níž vede 57 schodů. Počet má symbolický význam – 33 (věk Ježíše Krista v době ukřižování), + 15 (věk Marie v době početí) + 9 (počet andělských chórů). Podle pověsti na místě dnešní baziliky rostla uprostřed hustého lesa mohutná lípa, v níž byla zázračná soška Panny Marie s děťátkem. Právě zde měl nabýt zraku nevidomý Jan z Ratna, když se tu pravidelně modlil. Zpráva o jeho uzdravení se rychle začala šířit a lidé sem přicházeli, aby se k zázračné sošce modlili. A poutní místo bylo na světě…

Vambeřice interiér

 

Vambeřice interiér

 

Vambeřice interiér

Kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie je zde zmiňován již na počátku 15. století. Zničen byl za třicetileté války. Dnešní mohutná barokní bazilika byla vybudována na přelomu 17. a 18. století. Barokní interiér oválné lodi ukrývá nádherné skvosty, určitě si důkladně prohlédněte kazatelnu. Jedna z jedenácti bočních kaplí ukrývá zázračnou, 28 cm vysokou sošku Panny Marie.

Návštěva baziliky určitě stojí za to, najdete v ní i texty v češtině.

 

Svídnice (Świdnica)

Dnes ospalé provinční městečko bylo na konci 13. století sídelním městem Svídnického knížectví. O významu tohoto území svědčí i úsilí císaře Karla IV. je získat a připojit k Českému království, čehož dosáhl sňatkem s Annou Svídnickou, svou třetí manželkou.  

Svídnice se pyšní největší dřevěnou církevní stavbou v Evropě. Hrázděná budova kostela Míru má impozantními rozměry - podélná loď měří 44 m a příčná až 30,5 m – a působí opravdu neuvěřitelně monumentálně. Je jedním ze tří podobných dřevěných kostelů v Polsku. Pro svou jedinečnost a míru zachování byl v roce 2001 zapsán na Seznam památek UNESCO.

Svídnice, kostel Míru

Stavba tohoto protestantského kostela byla uskutečněna v době po podepsání vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku. V katolickém Polsku bylo protestantům dovoleno stavět kostely jen ve velmi omezené míře a za přísných podmínek. Musel být postaven daleko od hradeb. Nesměl mít zvon, ani církevní školu. Doba výstavby nesměla překročit jeden rok. A jako stavební materiál bylo povolené dřevo, hlína, sláma a písek. Vše bylo splněno!

Poměrně strohý vnějšek kontrastuje s unikátním interiérem, na protestantský kostel nezvykle bohatě zdobeným. Ač se to zvenčí nezdá, pojme až 7 500 věřících, z nichž až 3 000 si mohou dokonce sednout.

Svídnice, kostel Míru

Interiér kostela je jedinečnou ukázkou bohaté barokní výzdoby sakrálního objektu. Strop hlavní lodi, sloupy i zábradlí zdobí malby a texty. Nejvzácnějšími kusy jsou kazatelna a varhany

Svídnice, kostel Míru

Honosnost interiéru zvyšují později vybudované lóže zdobené erby a cechovními znaky. Nejkrásnější je lóže rodu Hochbergů, kteří výrazně přispěli k finanování kostela

 

Čenstochová (Częstochowa)

Toto světově proslulé poutní místo zaujímá mezi polskými katolíky výsostné postavení. A zároveň se řadí se mezi ty nejvýznamnější a největší na světě -  jako Varánásí, Lourdy, Mekka nebo Vatikán. Ročně sem přijíždějí z celého světa statisíce poutníků pěšky, na kole, vlakem, busem nebo i jinak, aby si tu klekli na kolena před zázračným obrazem Černé madony čenstochovské...

Založit klášter sem, na Jasnou horu, přišli roku 1382 mniši z řádu paulánů z Uher na popud Ludvíka I., krále uherského a polského.

Čenstochova

Z města vede na Jasnou horu 4 km dlouhá alej

Čenstochova

Vstupní brány do opevněného areálu poutního kostela

Čenstochova

Interiéry určitě doslova nadchnou každého fajnšmekra sakrálních památek...

Původ Černé madony není spolehlivě vysvětlen. Podle některých názorů se jedná o ruskou ikonu ukořistěnou slezským knížetem Vladislavem Opolským při jednom z jeho výbojů. A proč je tak zázračná? Zachránila prý klášter několikrát. Například když chtěli obraz odvézt na povoze husité, koně se zastavili a odmítli pokračovat. V roce 1655 zase díky ní skončilo čtyřicetidenní marné obléhání kláštera Švédy nebo v roce 1945, když chtěli Němci vyhodit klášter do povětří, zabránila jim v tom mokrá zápalná šňůra. Ať už to bylo jakkoli, Poláci prostě Černé madoně věří…

Foto: Jiří Lády

 

Čtěte také:

 

 

Reklama