Ptačí svět
Dne 14. 3. 1998 byl veřejnosti zpřístupněn po několika letech výstavby unikátní pavilon nazvaný Ptačí svět. "Ptačí svět" je unikátní tropickou expozicí, která nemá v ČR obdoby. Dokonce ani v celé Evropě neexistuje zatím nic podobného.
V říjnu 1992 byla zahájena výstavba, ale v březnu 1993 byly práce přerušeny v důsledku nedostatku financí. Přitom bylo jak ve vlastních základech, tak na zakoupeném materiálu proinvestováno již 8 milionů Kč. Nakonec bylo rozhodnuto, že pavilon bude dokončen s využitím rezervního fondu ZOO. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 1996 a dokončeny v říjnu 1997.
Od srpna již pracovníci ZOO zahájili práce na "tvorbě" expozic imitujících životní prostředí zvířat. Práce byly ukončeny v únoru 1998 a do pavilonu byli stěhováni první ptáci. Na úspěšném dokončení měli podíl i sponzoři. Část rostlin byla získána od soukromých osob i firem zdarma - za odvoz.

Celková plocha pavilonu je 1 275 m2, přičemž vnitřní, návštěvníkům přístupné expozice, zaujímají plochu 965 m2. První hala je rozdělena na 6 dílčích expozic věnovaných dvěma biotopům - stepi a tropickému lesu. Návštěvníci zde mohou vidět australskou step, africkou savanu, asijský tropický les a jihoamerický prales (3 expozice). Ve všech expozicích jsou vysázeny i rostlinné druhy z příslušných oblastí a obývají je také příslušné ptačí druhy. Je zde celkem představeno na 80 ptáků v 35 druzích. Expozice jsou doplněny jihoamerickými drápkatými opičkami.

Za první halou projdou návštěvníci kolem expozic věnovaným odchovu ptáků - uvidí umělou líheň, malou výstavbu různých ptačích vajec a uměle odchovávaná ptáčata - kolpíka afrického (první odchov v naší ZOO) a pelikána bílého či různé druhy vodních ptáků a sov.

Druhá hala je věnována tropickému lesu. Návštěvníci procházejí mezi volně vypuštěnými ptáky z různých tropických oblastí světa. Mezi největší a nejvzácnější druhy patří největší holubi - korunáči z Nové Guiney. Dnes je v hale vypuštěno okolo stovky ptáků ve 34 druzích a 1 plaz - želva nádherná.

Pavilon doplňují venkovní voliéry osazené dalšími druhy, například velkými ary, zoborožci a vodními ptáky. Mezi nimi jsou nejvzácnější ara hyacintový a dvojzoborožec hnědavý. Možnost zhlédnout tyto druhy je však závislá na počasí.

Celkové náklady na výstavbu i dokončení činily téměř 30 milionů Kč.

Safari
Od roku 1989 je každoročně zhruba od poloviny května do konce září v provozu safari, které se rozkládá v údolí potoka Netřeby na ploše 27 ha. Ve třech prostorných vzájemně oddělených částech jsou volně vypuštěni kopytníci a ptáci. Každoročně je ze zimovišť do safari přemístěno kolem 130 - 150 rozmanitých afrických kopytníků ve 20 - 25 druzích a 60 ptáků v 6 druzích. Při dvacetiminutové projížďce stylovými safaribusy mohou návštěvníci alespoň na chvíli nahlédnout do života “divoce“ žijících zvířat a navodit si tak iluzi vzdáleného afrického kontinentu. Vedle tzv. “samčích tlup“ složených ze samců zeber, antilop vraných, buvolců běločelých atd. má návštěvník možnost shlédnout i úplné chovné skupiny s mláďaty např. antilop losích a vodušek jelenovitých. Na rybnících jsou vypuštěni vodní ptáci - především pelikáni, ale i kormoráni, husy velké, a některé kachny. V říjnu jsou zvířata s výjimkou některých ptáků odchytána a umístěna do pavilonů v klasické zoo či zimovišť.

Velmi atraktivní specialitou jsou večerní projížďky po Safari v prázdninových měsících, tedy od 1. července do 31. srpna od 19h30 do 21h30. Zasvěcenými průvodci této speciální projížďky světly vybaveným safaribusem po prodloužené trase 49 ha jsou odborníci ze ZOO - zoologové a ošetřovatelé zvířat, kteří poutavě vyprávějí o zvířatech i o své práci.

Vodní svět
Nejnovější expozicí je pavilon „Vodní světy“, otevřený 19. července 2000. Základ pavilonu tvoří původní budova terária.

Ve vodních světech jsou dnes představováni především živočichové z mořských a sladkovodních ekosystémů. Tři mořské nádrže o celkovém objemu 21 000 litrů mořské vody představují život tropického korálového útesu. Život tropického sladkovodního ekosystému je zastoupen expozicí Tropická řeka, kterou tvoří celkem sedm navzájem propojených tůní s celkovým objemem 60 000 litrů vody. V dubnu až červnu 2000 byl pro zlepšení celkové kvality vody v Tropické řece instalován filtrační systém, který kombinuje mechanickou a biologickou filtraci. Voda je nyní daleko průhlednější a rovněž úspora její spotřeby není zanedbatelná. Prostor pro život plazů žijících vázaně na vodní biotopy poskytuje pět velkých a deset menších terárií. Největší má plochu 100 m2 a jsou zde dva bazény o celkovém objemu asi 100 000 litrů a maximální hloubce 120 cm. Žije zde skupina čtyř mladých a ještě malých (největší samec měří 250 cm) krokodýlů tomistom úzkohlavých.

Zatím posledním článkem této společné tropické expozice jsou tropičtí motýli. Ti volně poletují - jak v expozicích, tak i mezi návštěvníky. Na rozdíl od plazů a ryb jsou motýli krátkověký hmyz (žijí maximálně několik měsíců), a tak v zázemí pavilonu se průběžně kuklí housenky dalších generací motýlů, kteří potěší návštěvníky až po několika měsících.

Kromě těchto hlavních expozic vás čeká řada dalších zvířat. Oblíbené žirafy, zebry, sloni, opice, šelmy….prostě na co si kdo vzpomene.

ZOO ve Dvoře Králové je natolik krásná a zajímavá, že by neměla chybět v plánu vašich prázdninových výletů.

Informace jsou čerpány z oficiálních stránek ZOO  (http://www.zoodk.cz)