Na odklad povinné školní docházky je dobré myslet několik měsíců dopředu. V té době byste ho také měli začít řešit. Budete k němu totiž potřebovat posudky dvou odborníků, což zabere nějaký čas. Hlavně z důvodu dlouhé objednací doby. Pokud jste to ale z nějakého důvodu nestihli, nezoufejte. Ještě máte šanci svému potomkovi o rok prodloužit předškolní věk. K zápisu s ním ale teď v dubnu musíte tak jako tak.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. V případě odkladu ji pak musí zahájit nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší věku osmi let.

Jaké podklady budete potřebovat?

1) Návštěva školského poradenského zařízení
První z posudků, které budete k žádosti o odklad povinné školní docházky potřebovat, získáte v některém ze školských poradenských zařízení. Speciálně-pedagogické centrum (SPC) posuzuje děti s poruchou komunikace, případně ty zdravotně či mentálně hendikepované. Předškoláky psychicky či fyzicky nezralé na to, aby usedly do školních lavic, zase zaveďte do pedagogicko–psychologické poradny (PPP).

O vyšetření můžete požádat jako zákonný zástupce dítěte, a to osobně, telefonicky či písemně. Žádné doporučení k tomu nepotřebujete „Nejrychlejším způsobem je telefonická žádost, kdy sociální pracovnice od rodiče zjistí základní informace. Jsou to důvody žádosti, nacionále klienta, telefonní číslo, apod. Po evidenci žádosti je klient informován o termínu vyšetření – telefonicky či písemně. Objednací lhůta u standardních případů se může značně lišit podle aktuální vytíženosti odborných pracovníků – od 1/2 do 3 měsíců,“ uvádí například Pedagogicko–psychologická poradna a Speciálně-pedagogické centrum Olomouckého kraje.

  • Seznam pedagogicko-psychologických poraden v ČR naleznete ZDE.
  • Seznam speciálně-pedagogických center v ČR naleznete ZDE.

2) Vyšetření u lékaře
Jakmile se objednáte do školského poradenského zařízení, můžete v mezičase dojít s potomkem na vyšetření k lékaři. Může jít o odborného lékaře (například imunologa) případně klinického psychologa. Ale pro tyto potřeby je dostačující i doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. Vždy záleží na důvodu odkladu školní docházky.

3) Žádost o odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky musíte písemně požádat ředitele školy. Neexistuje jednotný formulář, každá škola většinou mívá na svých webových stránkách připraven ten svůj.

V žádosti pak uvedete nacionále dítěte i jeho zákonného zástupce a také důvod, proč o odložení nástupu do první třídy žádáte.
Ředitel školy žádost následně posoudí a vydá své stanovisko do 30 dní. Pokud s jeho stanoviskem nebudete souhlasit, můžete podat odvolání ke krajskému úřadu. Provádí se prostřednictvím dotyčného ředitele základní školy.

Kdy podat žádost o odklad?

O odložení povinné školní docházky je třeba požádat již při zápisu, tedy teď v dubnu. „Doložit stanovená doporučení lze i dodatečně, po podání žádosti v průběhu správního řízení, které vede ředitel školy v souladu se správním řádem,“ uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V praxi to ale často vypadá tak, že co škola, to jiná benevolence vůči danému termínu podání žádosti o odklad nástupu do první třídy. Vždy proto uděláte nejlépe, když se s ředitelem vybrané základní školy dopředu domluvíte.

Požádat můžete i o dodatečný odklad

Vzhledem k tomu, že zápisy do prvních tříd jsou už za dveřmi, ale termíny v některých poradnách pro posudky školní zralosti dětí jsou na dlouho dopředu zaplněny, můžete požádat o dodatečný odklad. To znamená, že dítě do první třídy zapíšete, v září do ní třeba i nastoupí, ale následně je mu školní povinnost odsunuta ještě o rok. Stihnout podat žádost ale musíte do konce prvního pololetí prvního ročníku.

Možnost dodatečného odkladu je dobré projednat s učitelem dítěte a ředitelem školy, případně se poradit se školským poradenským zařízením. Písemná žádost by pak měla putovat k rukám ředitele školy.

Čtěte také:

Reklama