izipPrůzkum spokojenosti zaměstnanců českých nemocnic v rámci pátého ročníku projektu Nemocnice ČR 2010 naznačil, že zdravotničtí pracovníci mají velký zájem o využívání nejnovějších nástrojů elektronického zdravotnictví. Výsledky tohoto průzkumu, který proběhl ve 160 tuzemských nemocnicích a v němž odpovídalo 4 500 zdravotnických pracovníků, potvrzuje i aktuální statistika společnosti IZIP, podle níž je již téměř 19 000 lékařů registrováno v systému Elektronických zdravotních knížek (EZK).

Dle průzkumu by téměř 75 % zaměstnancům nemocnic jejich práci ulehčil bezplatný nástroj, který by jim kdykoliv zpřístupnil pravidelně aktualizované zdravotní informace pacienta. Mimo jiné také proto, že téměř všichni zažívají situace, kdy jim pacient není schopný podat přesné a validní aktuální informace o svém zdravotním stavu.

Právě systém Elektronických zdravotních knížek umožňuje lékaři pracovat během vyšetření s aktuálními informacemi o zdravotním stavu jeho pacienta. Systém sám zdravotnického pracovníka upozorní, že výsledky vyšetření pacienta jsou již zapsány do jeho EZK. Lékař si snadno v EZK vyhledá i všechny testy a vyšetření, které pacient v minulosti již podstoupil. Jak zdravotní pracovníci, tak pacienti začínají stále více využívat výhod elektronického zdravotnictví, a to především na základě svých zkušeností. „Pro nás lékaře je důležité, že se komunikace s více lékaři obejde bez uchovávání papírových lékařských zpráv a jejich dalšího předávání i bez případného obvolávání výsledků vyšetření,“ říká MUDr. Eva Němcová, oční lékařka z ONsP Znojmo.

Podporu více než 85 % dotazovaných získalo případné zavedení IT technologií, které by pomohlo jejich práci
a zároveň by mělo potenciál vysokých úspor ve zdravotnictví. V tomto případě by se také aktivně zapojili a se systémem pracovali.

„Z průzkumu společnosti HCI vyplývá, že většina zdravotnických zaměstnanců českých nemocnic si uvědomuje výhody elektronizace zdravotnictví. Stále větší aktivitu lékařů zaznamenáváme také v rámci systému Elektronických zdravotních knížek, kdy je každý den zapsáno několik desítek tisíc nových klinických záznamů, tedy zápisů registrovaných lékařů, zdravotnických pracovníků a zařízení,“ říká Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Systém EZK k 8. 3. 2011:

Uživatelé 2 527 542 (z 10 470 000 obyvatel ČR)
Zdravotničtí pracovníci 18 720 (ze 44 381 zdravot. pracovníků v ČR)
Nemocnice 101 (ze 191 nemocnic v ČR)
Zdravotnická zařízení 8 018
Záznamy v EZK 18 665 542

Průzkum „Nemocnice ČR 2010“:
Využil/a byste ve své praxi bezplatný nástroj, který by Vám kdykoliv zpřístupnil pravidelně aktualizované zdravotní informace pacienta (anamnéza, trvalé medikace, alergie, závěry z absolvovaných léčeb a kde byly realizovány)?

izip

Zdroj: HealthCare Institute

Pokud by zavedení IT technologií pomohlo Vaší práci a současně by zdravotnictví přineslo úsporu až 40%, podpořil/a byste tento směr svým aktivním zapojením?

izip

Zdroj: HealthCare Institute

Pět pilířů vašeho zdraví

izipData pro záchrannou službu - Emergentní dataset
Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých, v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

Zdravotní informace ve vlastních rukou
izipElektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k online zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem v reálném čase. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

Osobní účet pojištěnce
izipObsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

Manažer zdravíizip
Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Evropská interoperabilitaizip
Pátý pilíř EZK symbolizuje evropský rozměr elektronizace zdravotnictví. Systém EZK je součástí projektu Evropské komise epSOS, který vytvoří infrastrukturu služeb pro zajištění přeshraniční interoperability, tzn. schopnosti různých systémů elektronických zdravotních záznamů spolupracovat, v Evropě bez nutnosti provádět změny ve stávajících zákonných opatřeních a národních systémech. Pacienti tak budou mít na svých cestách do ostatních zemí své zdravotní informace dostupné a srozumitelné i tamním zdravotníkům. Na počátku letošního roku vstoupil projekt epSOS ve vybraných zemích Evropské unie do své pilotní fáze.

Reklama