Třezalka

Třezalka tečkovaná je často považována za jakýsi všelék. Na trhu jsou dostupné třezalkové čaje, tinktury, nebo doplňky stravy. Má totiž antibakteriální a antivirotické účinky. V současnosti je ovšem nejčastěji využívaná při léčbě depresí a úzkostných stavů. Měla by pomáhat s mírnou až středně těžkou depresí, a to přibližně stejně účinně jako tricyklická antidepresiva a antidepresiva inhibující zpětné vychytávání serotoninu, jak dokazují některé studie.

Na druhou stranu dokáže třezalka s účinky některých jiných léků pěkně zamávat. Další studie totiž ukazuje, že přípravky z třezalky mají negativní dopad na vstřebávání léků a snižují tak jejich účinky. Děje se tak proto, že dochází k aktivaci enzymů, které léky v organismu odbourávají (konkrétně cytochrom P450 3A4 a P-glykoprotein). Tímto způsobem třezalka interaguje s celou řadou léků. Může kvůli ní být například narušen účinek hormonální antikoncepce, kdy následně dochází k nepravidelnému krvácení či nechtěnému otěhotnění. Dále také třezalka snižuje účinek některých imunosupresiv, antikoagulantů či léků na HIV.  

V jiných případech se pak může stát, že třezalka účinky léku naopak zesílí. Například kombinování třezalky s antidepresivy může vést k potenciálně životu nebezpečnému zvýšení hladiny serotoninu. O nasazení přípravků z třezalky je proto vždy nutné poradit se s lékařem.

trezalka.jpg
Zdroj foto: Shutterstock 

Grep

Grep i šťáva z něho připravená mohou být součástí zdravé výživy. Obsahuje totiž vitamín C a draslík, látky, které tělo potřebuje, aby správně fungovalo. Jenže grep (stejně jako například pomelo nebo sevillský pomeranč) může také interagovat s některými léky, a to tak, že zvyšuje jejich hladinu v krvi.

Léky jsou zpracovávány v játrech a tenkém střevě specializovanou skupinou proteinů zvanou cytochrom P450. Ta léky štěpí a snižuje tak množství účinné látky, které se skutečně dostane do krve a odtud do cílového orgánu, kde působí. Grep a jeho blízcí příbuzní obsahují látky zvané furanokumariny, které normální funkci cytochromu P450 narušují. Studie dokonce ukazují, že zvyšují hladinu účinné látky v krvi u více než 85 léků.

Tímto způsobem grep ovlivňuje například některá léčiva na snížení cholesterolu (léčiva ze skupiny statinů). Zvyšuje jejich hladinu v krvi a podporuje jejich nejzávažnější vedlejší účinek, kterým je rabdomyolýza (rozklad svalové tkáně). Dále ovlivňuje také například některé léky užívané k léčbě vysokého tlaku nebo léky na úpravu srdečního rytmu.

grep.jpg
Zdroj foto: Shutterstock 

Pokud byste měli ohledně konzumace třezalky či grepu v kombinaci s léky nějaké nejasnosti, je nejlepší obrátit se na odborníky.

Zdroj info: pubmed1, 2zdravi.eurohealthlinefdacmajmedlicker

Čtěte také: