Nejpřitažlivějším městem německé spolkové země Porýní – Falc je bezesporu Trevír nacházející se v krásné oblasti moselských vinic v blízkosti hranic s Lucemburskem. Místní římské památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie jsou součástí světového dědictví UNESCO…

„Anten Roman Treveris stetit annis mille tracentis  - Trevír stál 1300 let před Římem“, hrdě hlásá latinský nápis na Červeném domě na hlavním trevírském náměstí. Trevír je považován za nejstarší německé město, ale zase tak starý, jak o sobě tvrdí, s největší pravděpodobností nebude.

Trevír

Hlavní náměstí Trevíru

Římané sem údajně v čele se samotným císařem Augustem napochodovali kolem roku 16 před Kristem a během čtyř století z osady zvané Augusta Treverorum vytvořili jedno z nejkrásnějších měst severně od Alp. Za své největší slávy, kdy byl Trevír hlavním městem provincie Belgica prima, měl asi 80 000 obyvatel, tedy počet, kterého dosáhl znovu teprve nedávno. Císař Konstantin a jeho matka sv. Helena vybudovali z Trevíru centrum křesťanství.

Petrusbrunnen

Hlavnímu náměstí vévodí renesanční kašna Petrusbrunnen ze 16. století

V 5. století, kdy jej dobyli Germáni, tu žilo přibližně už „jen“ 50 000 obyvatel. A své původní slávy už Trevír nikdy nedosáhl. V 17. století tu má domov pouze 3 600 lidí a v 19. století, kdy se tu narodili Karel i Jenny Marxovi, žije v tomto poklidném porýnském městečku asi 12 000 obyvatel, většinou řemeslníků katolického vyznání. Údaje se mnohdy liší, proto je berte prosím s rezervou.

Symbolem města je kolosální římská brána, jíž se kvůli zvětralému kameni začalo ve středověku říkat Porta Nigra, tedy Černá brána. Střežila severní vstup do města a její rozměry jsou impozantní: je 36 metrů dlouhá, 21,5 metrů široká a 30 metrů vysoká. Byla postavená z obrovitých pískovcovitých kvádrů spojených železnými pruty bez použití malty.

Porta Nigra

Majestátní římská brána Porta Nigra je jednou z největších a nejlépe zachovalých památek z římské doby na sever od Alp

Hlavní trhové náměstí Hauptmarkt tu bylo prý už v 10. století. Dnes se pyšní množstvím krásně zrestaurovaných historických domů. V jihozápadní části vás určitě zaujme bílý dům s podloubím a strmou šítovou střechou zvaný Steipe, který sloužil už v 15. století jako společenský sál pro místní honoraci a jako ubytovna pro vzácné hosty města. Sousední Červený dům s oním slavným nápisem pochází z roku 1683.

Steipe

Hlavnímu náměstí vévodí gotický dům zvaný „Steipe“, vedle Červený dům

Nejstarším kostelem v Německu je Trevírský dóm. Stál tu už ve 3. století. Stavěl se v několika etapách a jeho dnešní románská podoba má barokní interiér. Velkým pokladem katedrály je replika bezešvého roucha, které měl Ježíš na kříži. Koupila ji sv. Helena v Jeruzalémě a rozdělila ji do nejvýznamnějších kostelů tehdejšího křesťanského světa.

V bezprostřední blízkosti se nachází další sakrální perla Trevíru - kostel Panny Marie (Liebfrauenkirche), který byl jednou z prvních gotických staveb v Německu.

Dóm a kostel Panny Marie

Románský dóm sv. Petra a gotický kostel Panny Marie jsou v těsném sousedství

Protáhlá strohá budova zvaná Konstantinova bazilika byla postavena jako trůnní sál pro římského císaře Konstantina na počátku 4. století. Po vyplenění města germánskými kmeny se však ocitla v troskách. Ve 12. století byla postavena znovu a stala se sídlem arcibiskupa. V 18. a 19. století sloužila coby kasárna a dnes je její účel opět náboženský – je to protestantský kostel.

Konstantinova bazilika

Konstantinova bazilika - sloužila jako trůnní sál císaře Konstantina - odtud jméno - také se nazývá Aula Palatina

Konstantinova bazilika - interiér

Interiér Konstantinovy baziliky je velmi strohý

Na okraji starého městského centra se nacházejí zbytky tzv. Římských lázní. Ty vznikly také za císaře Konstantina, který měl v Trevíru svou rezidenci. I dnešní torzo působí podobně jako Porta Nigra impozantně.

Římské lázně

Ruiny Římských lázní působí velmi romanticky

Kamenný most

Kamenný most přes Moselu je také z římského období a je jedním z nejstarších mostů v Německu. Kamenné pilíře jsou z doby kolem roku 145 před Kristem

Kurfüřstský palác

Kurfiřtský palác je až ze 17. století a patří mezi nejkrásnější rokokové paláce v Německu. Jedním z trevírských volitelů byl biskup Balduin Lucemburský, bratr a prastrýc dvou nám dobře známých císařů Svaté říše římské - Jindřicha VII. a jeho vnuka Karla IV.

 A na závěr jsme si nechali rodný dům Karla Marxe. Když jsme před pár lety navštívili Trevír, vyfotili jsme si ho jen zvenčí. Nějak nás nenapadlo Marxovo muzeum navštívit…

Marxhaus

Marxhaus

 

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama