cviceni2.jpg

Lidé mají po covidu méně času a začal být cítit tlak finanční krize

Od konce pandemie výrazně vzrostl počet Čechů, kterým brání ve zdravějším životním stylu nedostatek času, jako hlavní bariéru jej uvedlo 68 % z nich. O jednu třetinu přibylo také těch, pro které představuje největší bariéru aktuální finanční dostupnost sportování v České republice. Investice do sportu tak muselo nějakým způsobem omezit již 53 % Čechů. Nepříznivý vliv na pohyb má ekonomická krize především u Čechů s nižšími příjmy.

Lidé mají po covidu méně času a začal být cítit také tlak finanční krize. Data ukazují, že současná ekonomická situace v České republice negativně ovlivňuje dostupnost sportu pro celých 27 % Čechů. Jelikož jsou zdraví a sport úzce propojené s finanční a sociální situací obyvatel, jsou těmi nejohroženějšími skupinami ty s nižším příjmem, vzděláním či postavením na pracovním trhu. Nejvíce se finanční bariéry projevují v Jihočeském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Karlovarském kraji a na Vysočině,“ vysvětluje Stanislav Radocha, NMS Market Research.

Jaké máte překážky k tomu vést zdravý životní styl (více se hýbat a zdravěji jíst)?

tabulka1.jpg

Jako nejčastější bariéry pro vedení zdravého životního stylu uvádějí Češi nedostatek času či vůle. Oproti roku 2021 také stoupl počet českých sportovců, pro které představuje finanční náročnost jednu z hlavních překážek, a to ze 7 % Čechů na 11 %. 

Třetina populace se snaží do sportu investovat co nejméně 

Třetina Čechů tak v důsledku ekonomických dopadů do sportu investuje co nejméně a upřednostňuje sport venku či doma. Oproti roku 2021 však ubylo Čechů, kteří za sportovní aktivity neutrácí vůbec. Měsíčně za pohyb utratí třetina českých sportovců nejvýše 500 Kč.

Kolik měsíčně zaplatíte za využívání sportovních zařízení nebo za návštěvu sportovních aktivit?

tabulka2.jpg
tabulka3.jpg

Téměř dvě třetiny Čechů by ocenily vyšší příspěvek na sport 

Finanční situace se propisuje i do nárůstu cen vstupů na česká sportoviště. Vyšší ceny tak odrazují více než dvě třetiny Čechů a naopak, navýšením ceny za sportoviště a sportovní aktivity se nenechává odradit pouze 36 % z nich. V tomto finančním tlaku by tak 58 % Čechů ocenilo vyšší příspěvek ze strany státu, který by je motivoval k častějšímu sportování.

Pokud byste mohl/a dostávat (vyšší) příspěvek na sport / zdravý životní styl, začal/a byste navštěvovat sportoviště častěji?

tabulka4.jpg

„Češi by se po konci pandemie rádi vrátili ke sportu a pravidelnému pohybu, ale náš průzkum ukazuje, že současný ekonomický tlak považují za jednu z hlavních bariér. V aktuální situaci tak může Českou republiku rozhýbat především stát. Vláda by měla podporovat sportoviště a sportovní kluby i aktivity, a to souběžné se zaměstnavateli, kdy motivace a benefity ze strany zaměstnavatelů mohou výrazně zvýšit pohybovou aktivitu zaměstnanců. To má pak v konečném důsledku pozitivní dopady na státní rozpočet, který si ve střednědobém horizont sníží výdaje na zdravotnictví,“ vysvětluje Miroslav Rech, CEO společnosti MultiSport Benefit, která provozuje oblíbenou MultiSport kartu.

cviceni.jpg

Reklama