6409f609efe75obrazek.jpg

Do programu se zapojí desítky vynikajících odborníků, řečníků a mentorů, jenž zároveň vyberou dívky, které se zúčastní intenzivního týdenního školení, jež se vyrovná kurzům MBA z nejlepších univerzit. Jako v předchozích letech, se bude vybírat celkem 29 dívek, které budou reprezentovat 27 zemí Evropské unie, Ukrajinu a Balkán. Společně se budou učit dovednostem, jak uspět ve světě digitální proměny, prezentačním schopnostem nebo leadershipu. Do programu se zájemkyně mohou přihlásit do 15. března na webu European Leadership Academy.

Nedostatek žen na vedoucích pozicích ve firmách je dlouhodobý problém nejen v České republice. I proto vznikla European Leadership Academy, jako součást širší iniciativy Huawei Seeds for the Future. Ta představuje závazek společnosti podporovat digitální integraci, konkrétně odstraňovat rozdíly mezi muži a ženami a vytvářet svět, ve kterém mají ženy možnost úspěšné.

Tony Ťin, hlavní představitel Huawei pro evropské instituce, řekl: „Summer School 2023 bude další příležitostí pro budoucí manažerky, jak získat nové poznatky o vývoji moderních technologií. Společnost Huawei je i nadále odhodlána podporovat evropské talenty, rozšiřovat a upevňovat jejich digitální dovednosti, navíc se zaměřením na ekologický přechod. Těším se na spolupráci s našimi španělskými partnery ve Valencii.“

6409f5a0b5a07obrazek.jpg

Berta Herrero, vedoucí oddělení pro rovnoprávnost, diverzitu a inkluzi ve společnosti Huawei a ředitelka Summer School pro ženy v digitálním věku, uvedla: „Ženy všech profesí musí být schopny stát v čele technologické revoluce, proto je náš vzdělávací program vybavuje nástroji a dovednostmi potřebnými úspěšnému působení v období digitální transformace. A co je nejdůležitější: vybrané kandidátky dostanou plné stipendium na absolvování programu, čímž se rovné příležitosti stanou skutečností. Ať už přicházejí z přírodních nebo z humanitních věd, ženy hrají zásadní roli při utváření naší společné budoucnosti. Nikdo by neměl být vyloučen z vývoje nových technologií – ve skutečnosti je zajištění skutečné rozmanitosti v tomto odvětví prvním krokem k vybudování opravdu rovného a inkluzivního světa bez předsudků a diskriminace. Jsem hrdá na to, že moje rodná země Španělsko bude hostit nadcházející ročník programu, který mění tolik životů k lepšímu.

6409f5d5ef2e3obrazek.jpg

Lokality pro konání programu se vybírají z celé Evropy. Po loňském úspěšném ročníku, který proběhl v Praze, se letošní odehraje ve Valencii. Zájemci o tento zážitek se mohou přihlásit do 15. března 2023 na www.europeanleadershipacademy.eu. Finalistce bude hrazen celý pobyt včetně dopravy.