Čtenářka Vladka321 nevěřila vlastním očím, když zjistila, že za neposkytnutí pomoci hrozí trest a myslí si, že by to tak být nemělo.

Neposkytnutí pomoci,

Hledím na trestní zákoník a nemohu věřit svým očím, že toto je trestáno a přesto jsem ještě neslyšela, že by někdo byl kdy hnán k odpovědnosti. Možná na to hledím jen svýma očima, svým zármutkem, svou bolestí a nepochopením.  Odvolávám se na svědomí, kdo ví koho a přemýšlím v již tak zdecimovaném svém vědomí o té hrůze, o konci, o smrti …

Představuji si muže, jak běží, řítí se na něj vůz, rána, rachot plechů, řev, pláč, výskot, krev … Nic jiného mi hlavou neběží a do očí se mi derou slzy. Cítím bezmoc, strach, mozek naštěstí bolest odblokuje, krev cáká, lidi okolo hledí, nikdo, prostě vůbec nikdo ale nepřistoupí. Všichni jen němě zírají, bojí se, štítí, nemají jistotu …? Ztráta krve naštěstí zapříčiní ono sladké bezvědomí a umírající snad na své poslední cestě potkává své blízké. Ty, kteří ho milovali, ale možná také ty, kteří ho zas tak moc nemuseli, opovrhovali jím, třeba i nenáviděli a možná alespoň proto se mu z tohoto života půjde lehčeji. Blahodárné nevědomí ovládlo mozek, z těla postupně odchází život. Stačilo jenom přiložit ruku s kusem oděvu na ránu, zaškrtit místo páskem, kravatou, svlečenou punčochou, anebo třeba řemínkem od kabelky… - stačilo přece tak málo!!!

Jsme jenom lidé. Možná jenom ve špatnou chvíli na špatném místě, možná jsme něco udělali příliš brzo, anebo naopak příliš pozdě. Něco jsme neudělali vůbec a něčeho zas až moc. Srdce bolí, hlava to nebere, a přesto ze života odešel někdo, kdo měl obrovskou šanci …, bohužel ale vloženou do těch lidí okolo, do těch, které naposledy snad viděl, do těch, kteří by dle zákona měli pykat. A za co vlastně? Za to, že se báli, že nevěděli, netušili, nepřišlo jim to až tak důležité??!!! Za to, že poslední lidé, kteří okolo něj stáli, nebyli hrdinové??!

Vladka321


Dobrý den Vladko321, děkuji Vám za příspěvek. S jeho vyzněním ale osobně nesouhlasím. Pokud člověk může, měl by druhému člověku v nouzi pomoct.  

Zde máte znění zákona:

§ 150 Neposkytnutí pomoci

(1)    Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

A hlavně, pomoc není jen to, že tomu člověku poskytnete první pomoc, i když to neumíte. Pomocí se myslí i zavolání záchranky. A v zákoně se jasně říká, že ta pomoc nesmí ohrozit i Vaše zdraví. Tzn, že zákon nechce žádné hrdinství!

Reklama