Již desítky let funguje program mrazení a skladování embryí. V poslední době se navíc objevil trend tzv. „zálohování“ pohlavních buněk, především vajíček, které mohou být použity v případě potřeby později. Uchování buněk či tkání umožňuje speciální proces, tzv. kryokonzervace, tedy zmrazení a následné uskladnění po prakticky neomezenou dobu v kapalném dusíku. Za nejúspěšnější metodu zmrazování nyní lékaři považují vitrifikaci, která nejlépe zachovává vlastnosti čerstvé buňky.

„V poslední době opravdu zaznamenáváme nárůst zájmu o kryokonzervaci. Souvisí to jednak se stále se zvyšujícím počtem párů, které řeší problém s neplodností, ale také se stále úspěšnějšími metodikami. V roce 2012 se na našem pracovišti ve srovnání s rokem 2010 zvýšila úspěšnost programu kryalizovaných embryí o více než 10 %, především díky využívání moderní metody mrazení – tzv. vitrifikace.“ říká  MUDr. Jan Šulc, vedoucí lékař Centra reprodukční medicíny GEST.

Co to je vitrifikace?

Vitrifikace je metoda mražení embryí a vajíček nahrazující dosud běžně užívaný způsob tzv. „pomalého mražení“. Zásadní výhodnou je eliminování vzniku ledových krystalů, které mohou mít negativní vliv na buňky během jiných metod mražení. V současné době již tato metoda umožňuje dosahovat výsledků, které se blíží úspěšnosti při transferu embryí čerstvých.

Pro koho je vitrifikace vhodná a kdo ji využívá?

labMetoda vitrifikace nachází široké uplatnění v rámci IVF programu při uchování embryí, která nebyla pro daný cyklus použita. Zmražená embrya se mohou následně použít v případě neúspěchu léčby nebo si je žena může uchovat na pozdější dobu pro další těhotenství.

V případě vajíček lze vitrifikaci využít u vajíček vlastních i u vajíček získaných od dobrovolné dárkyně.

„Pokud žena odsouvá své těhotenství do pozdějšího věku, považuji za vhodné zvážit kryalizaci svých vlastních oocytů (vajíček).  Nedostatek vajíček je ve vyšším věku zásadním limitujícím faktorem pro možnost otěhotnění,“ dodává MUDr. Šulc.

Pro více informací se obraťte na www.gest.cz

O Centru reprodukční medicíny GEST

Centrum reprodukční medicíny GEST patří mezi renomovaná soukromá pracoviště v Praze. Pod jednou střechou je zde soustředěna IVF laboratoř, gynekologické ordinace i zákrokový sál. Pacienti se dočkají nejen špičkové lékařské péče, ale také citlivého, diskrétního a individuálního přístupu. Více na www.gest.cz.

Na FACEBOOK stránkách http://www.facebook.com/vsechnamiminka naleznete vedle novinek z oblasti reprodukční medicíny především odpočinkové fotografie, videa a odkazy.

Reklama