Milý Ríšo a ženy-in,

Tréma mě trápí od dětství - resp. od doby, kdy jsem byla schopná si ji vůbec uvědomit. Nejhorší noční můrou pro mě odjakživa byly vystoupení v naší ZUŠce, které jsem naneštěstí musela absolvovat docela často, neboť moji „uvědomělí“ rodiče mne zapsali na několik kroužků zároveň… navštěvovala jsem hodiny klavíru, zpěvu i tance, a tak jsem své těžce nabyté umění byla nucena předvádět před zástupem cizích rodičů každého čtvrt roku, kdy se besídky konaly.

Dodnes si pamatuji ten vydýchaný vzduch v sále s béžovým kobercem, nekonečné řady židliček se postupně plní natěšenými maminkami, tatínky, babičkami… a všichni bez výjimky čekají na výkon svého drahého potomka, který jediný byl náležitě oceněn dlouhým potleskem, jelikož výkony ostatních ratolestí přece ani zdaleka nedosahovaly úrovně vystoupení jejich miláčka. A tak měl aplaus každý, i když ten zuřivý potlesk za jednotlivými čísly vycházel pokaždé z jiného místa sálu, od jiné skupinky příbuzenstva.

Docela jsem si oddechla, když jsem úspěšně absolvovala oba cykly jednotlivých předmětů, a celé to vytrémované dětství zakončil můj naprosto příšerný absolventský koncert, na němž mělo zaznít několik skladeb od Clauda Debussyho. Tedy, skladby zazněly, ale málokteré vytrénované ucho je mohlo identifikovat - většina z nich byla totiž založena na, abych tak řekla, velice aktivní pedalizaci… jenomže mně se tak třásla kolena, že jsem nebyla schopna nohu na pedálech udržet ani na vteřinu…

Nedalo se nic dělat, ale potlesk hloučku mého četného příbuzenstva naštěstí tenkrát situaci zachránil. :)

Matha Helí


Hudebky, to je také vděčné téma. Já mám kamarádku klavíristku, byla precizní, skvělá, skoro dokonalá, chtěli po ní, aby šla studovat konzervatoř, ale nedokázala se přemoci. Před každým koncertem se tak třásla, že na konzervatoř nešla. Prostě si nemohla poručit.

Reklama