Strašák jménem neplodnost může být způsobený i předčasným selháváním vaječníků. Řešením pro ženy s tímto problémem je buď adopce, nebo vajíčko od jiné ženy. Zjišťovali jsme, jak takové darování probíhá, a jestli můžete dostat vajíčko od kamarádky...

egg

V gynekologickém centru Sanatoria Sanus jsme zjišťovali, jak probíhá darování vajíček. Zjistili jsme například, že neexistuje žádný centrální registr dárkyň a že darování probíhá standardně v narkóze. V klinice Sanus při tom ale mají zavedený postup, který nám okomentovala doktorka Zadrobílková.

Které ženy mohou potřebovat cizí vajíčka

Ženy, u kterých nastává potřeba přijetí cizích vajíček, trpí předčasným selháním vaječníků nebo prošly onkologickou léčbou pro nádorové onemocnění. Jejich možnostmi k založení rodiny jsou pak adopce nebo přijetí nevlastních vajíček.

Dárkyně musí nejprve vyplnit kontaktní dotazník a dále je pozvána na konzultaci s lékařem, který jí odebere krev na potřebná vyšetření.

Kdo nemůže darovat vajíčka?
Darovat nemůže:

  • žena starší 35 let,
  • žena léčící se s nějakým interním nebo onkologickým onemocněním,
  • žena, u které je možný výskyt vrozených dědičných chorob nebo vrozených vad v rodině,
  • žena trpící poruchami menstruačního cyklu,
  • žena s vysokým body mass indexem,
  • žena s pozitivním nálezem sexuálně přenosných chorob.

Jsou-li výsledky krevních testů v pořádku, je zájemkyně zařazena do seznamu dárkyň.

Je tento seznam jednotný, stejně jako třeba seznam dárců kostní dřeně, nebo má každé zařízení svůj?
Ne, každé centrum má svůj seznam.

Je možné do tohoto seznamu nahlédnout na internetu?
Nabízíme několik možností k výběru dárkyně. Seznam však není volně přístupný na internetu.

Jakým způsobem si žena vybírá dárkyni?
Kritériem jsou vzhledové vlastnosti: barva očí, vlasů, výška, váha. Dále krevní skupina. Vzdělání. Věk.

Musí vždy využít seznam, nebo si může dárkyni vybrat třeba ze svých kamarádek?
Musí využít nabídnutý seznam. Darování je podle legislativy striktně anonymní.

Daruje se až, když se najde zájemkyně, nebo existuje nějaká banka vajíček?
Předpokládám, že banka vajíček v některých centrech existuje. V našem centru ne. Preferujeme embryotransfer z čerstvých vajíček a následně čerstvých embryí.

Průběh odběru vajíčka

Před samotným odběrem lékař naordinuje desetidenní stimulační cyklus pomocí léků, v jehož průběhu podstoupí dárkyně také ultrazvukové vyšetření.

Jak na cyklus dárkyně reagují?
Reakce ovariální tkáně (vaječník - pozn. red.) na hormonální stimulaci je velice individuální. Někdy ovariální tkáň na hormonální přípravky nereaguje vůbec, někdy naopak až příliš. Průměrný počet získaných vajíček od dárkyně je 12. Co se týče subjektivních pocitů během stimulace, ten je opět velice individuální. Jsou ženy, které to nevnímají vůbec, jiné pociťují určitý diskomfort v podbřišku.

Mohou v jeho průběhu nastat nějaké závažné komplikace?
Závažnou komplikací může být hyperstimulační syndrom ovarií (Syndrom s lehkým až závažně těžkým průběhem, který je reakcí na hormonální léčbu. Závažné obtíže se objevují u cca 1 % žen - pozn. red.).

Když vše proběhne v pořádku, je naplánován odběr vajíček, při kterém se podrobíte krátkodobé celkové anestezii. Zhruba dvě hodiny po zákroku můžete odejít domů.

Jakým způsobem jsou vajíčka odebrána, jde o chirurgický zákrok?
Ano, výkon probíhá v celkové narkóze. Aspirační jehlou jsou odebrána vajíčka z ovarií přes poševní klenbu.

Je možné odebrat vajíčka bez anestezie?
Ano lze, ale nebývá to standardní postup.

Nebude žena po zákroku cítit bolesti?
Po zákroku může vnímat bolest v podbřišku.

Jak často může žena darovat vajíčka?
Je to individuální. V případě dobré odpovědi vaječníků na hormonální stimulaci může darovat víckrát. V našem centru však ne víckrát než 4x.

Je dárcovství vajíček nějak finančně honorované?
Ze zákona musí být darování bezplatné. Dárkyni je možné uhradit účelně vynaložené prostředky vzniklé v souvislosti s darováním (tedy například dopravu do centra - pozn. red.).

Napadlo vás někdy, milé čtenářky, stát se dárkyní vajíčka?

Čtěte také...

Reklama