Světový den astmatu poprvé vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) v roce 1998. Od roku 1999 se k této akci připojila i Česká iniciativa pro astma, o. p. s. Světový den astmatu vyhlašuje GINA vždy na první úterý v květnu. Letos tedy připadá právě na 7. května.
Cílem této akce je především na astma upozornit a připomenout, že je to nemoc léčitelná, která při včasné diagnóze a správně vedené léčbě v současné době již nemusí pacienty ohrožovat. Dlouhodobé heslo této kampaně proto zní: „I Vaše astma může být pod kontrolou!“.

„Průduškové astma postihuje v České republice asi 1 000 000 lidí. U dětí a dospívajících se výskyt pohybuje kolem 10 – 12 %. Počet pacientů trpících touto chorobou zatím stále roste,“  říká prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, který je i ředitelem České iniciativy pro astma. I v případě lehčích forem astmatu jsou pacienti při zhoršení průběhu nemoci značně omezováni v běžném životě.

Astma postihuje dýchací cesty pacientů. „Můžeme si to představit jako strom, který se rozvětvuje, ale obráceným způsobem do průdušek malých a menších, až do průdušinek a plicních sklípků, tyto dýchací cesty jsou chronickým zánětem zúženy. Jsou zúženy chronicky a k tomu se mohou zúžit akutně stažením svaloviny, což jsou ty známé astmatické záchvaty,“ říká docent MUDr. Milan Teřl z Lékařské fakulty v Plzni. Toto zúžení ať už chronické nebo náhlé způsobuje pocity tíhy na hrudi, dráždivý kašel a ten nejklasičtější příznak astmatu, tím je dušnost.

Astma může vzniknout v každém věku, většina případů má ale první projevy již ve věku předškolním a školním. Zvýšené riziko vzniku nemoci hrozí dětem v rodinách, v nichž už se astma a jiná alergická onemocnění vyskytly dříve, například ve formě alergické rýmy nebo ekzému. Pro včasné rozpoznání nemoci je třeba znát možné příznaky a při jejich objevení včas upozornit praktického lékaře, který případně doporučí další vyšetření.

Varovné příznaky astmatu
Dechové potíže při tělesné zátěži nebo v klidu, provázené ztíženým průtokem vzduchu do plic.
Náhlá dušnost a kašel. Suchý, dráždivý kašel astmatika se často zhoršuje během noci a narušuje jeho klidný spánek.
Dlouhodobý suchý kašel, který může být doprovázen i dušností. Dušnost se pozná podle obtížného ztíženého výdechu, který je často provázen charakteristickými sípavými či pískavými zvuky.
Nepříjemný tlak nebo pocit sevření hrudníku.
Léčba se skládá z pravidelné, dlouhodobé protizánětlivé terapie a takzvané úlevové léčby (SABA), která se užívá pro zmírnění příznaků nemoci. Řešením při léčbě astmatu není krátkodobé zmírnění akutních potíží používáním (či nadužíváním) úlevových prostředků. Ty řeší pouze následek, nikoliv příčinu. Proto je nezbytná důsledná léčba pomocí protizánětlivých léků.

Přesto, že počet astmatiků každoročně roste, daří se u nás udržet dětské i dospělé astmatiky ve velmi dobrém zdravotním stavu, s plnou pracovní výkonností, nepřerušovanou školní docházkou a schopností pohybu i sportu, tedy s normální kvalitou života. Moderní léčba pomáhá předcházet i mnohým akutním těžkým záchvatům dušnosti, které mohou jinak nemocné ohrozit na životě.

Důležité informace k astmatu, jeho léčbě a prevenci naleznete na www.astma-zero.cz

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kterým v České republice trpí kolem
1 000 000 lidí.

Zůstává i v současné době nevyléčitelnou, ale dobře léčitelnou nemocí.

Cílem léčby je dosažení a dlouhodobé udržení stavu bez astmatických záchvatů, který označujeme jako astma pod kontrolou.

V současné době mnoho z nás trápí i sezonní pylové alergie. Proto vám přinášíme redakční TIP!

Mějte informace o šířících se pylech pod kontrolou, sledujte pylové zpravodajství ve svém mobilním telefonu.
Pylové zpravodajství Claritine přináší uživatelům přesně to, co je pro pacienty trpící alergií důležité – informace o koncentraci alergenů v ovzduší. Koncentrace alergenů je v aplikaci vyjádřena graficky v pěti stupních intenzity a aktualizována na týdenní bázi. Na základě sledovaných dat si může uživatel v rámci aplikace nastavit i zasílání upozornění, pokud se koncentrace alergenů v ovzduší změní. Aplikaci si můžete přizpůsobit podle vaše místa pobytu

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na nějakou látku (tzv. alergen), se kterou se ve svém okolí běžně setkáváme.

Zdrojem alergenů může být pyl, prach, peří, srst, některé potraviny či léky, plísně, roztoči, hmyz a jeho bodnutí apod.

Když vaše tělo na přítomnost alergenu reaguje, projevuje se to např. kýcháním, slzením a svěděním očí, zacpaným nosem s vodnatou rýmou a dalšími potížemi.

Alergeny vnikají do těla vdechováním, polknutím, kontaktem s kůží, hmyzím bodnutím nebo injekčním podáním (např. některé léky). Alergické reakce postihují různé typy tkání – např. kůži a podkoží, oční spojivky nebo dýchací cesty. 

Alergické reakce lze odlišovat podle látky, která reakci způsobuje, podle místa, kde reakce probíhá, a podle poruchy imunitních mechanismů, které alergii způsobily.


Aplikace přináší kromě pylového zpravodajství i řadu dalších užitečných informací.

  • Základní popis alergie, typy alergie – na pyly, na prach, srst domácích zvířat
  • Popis a fotografie nejčastějších alergenů
  • Tipy na zmírnění alergie
  • Tipy pro rodiče dětí, které trpí alergií
  • Zajímavosti týkající se projevu alergie – alergické rýmy. Např. i skutečnost, že kýchat nelze s otevřenýma očima.
  • Popis první pomoci při anafylaktickém šoku – důležitá informace, kterou není radno podceňovat

Kde aplikaci najdete
Chcete-li se s aplikací blíže seznámit, vyzkoušejte si ji. Odkazy ke stažení v obchodech AppStore a Google Play jsou uvedeny na stránce www.claritine.cz.

Reklama