Několikrát do týdne převlékat a prát mokré pyžamko, prostěradlo, měnit počuranou matraci ... to je o nervy. Jak se zachovat, když se dítě v noci počurává? Mám ho budit uprostřed noci, aby se šel vyčurat, nebo radši dát na noc plínku?

pomočování

Co dělat do pěti let

Pokud dítě nemá v bdělém stavu žádný problém s močením (netrpí močovou infekcí, močí zcela volně), vyšetření se provádí po 5. roce věku. Do té doby lékaři doporučují upravit režim pití a močení -každý večer 2 hodiny před spaním omezit příjem všech tekutin a před usnutím nechat pořádně vymočit. Názory odborníků jsou různé. Někdo doporučuje zhruba 2 hodiny po usnutí ho znovu vysadit na nočník nebo záchod, aby se vymočil. Buzení může přinášet úlevu v rodině, ale nemá dlouhodobě příznivý efekt na řešení obtíží, je tedy „kosmetickým řešením mokrého prostěradla“. Úplné probuzení dítěte je obtížně dosažitelné. Proti prosáknutí moče do matrace je vhodné položit na prostěradlo gumovou podložku a přikrýt ji silnou savou plenou, aby moč nepronikla do postele. Po probuzení nebude mít dítě takové výčitky, že rodičům přidělává práci navíc. Hlavní zásada zní: za suchou noc chválit, za neúspěch netrestat a nevyčítat.

Hranice 5 let

pomočování

Podle statistik řeší mokrou postýlku přibližně 15-20 % rodičů pětiletých dětí, 10 % sedmiletých a 3 % dvanáctiletých dětí. Ve většině případů není pomočování zaviněno rodičem ani dítětem, ale pomalejším dozráváním mechanizmů regulujících tvorbu a vylučování moče. Pokud obtíže neustoupily ani při správném pitném režimu a pravidelném močení, tak v 5 letech je třeba vyhledat odbornou pomoc (dětská nefrologie nebo urologie). Nejčastější diagnózou bývá tzv. monosymptomatická noční enuréza (noční pomočování). Tento problém je u dětí starších 5 let řešitelný podáváním léků. Léčebný přístup je třeba přizpůsobit věku dítěte. Dozráváním nervové soustavy se problém vyřeší každým rokem zhruba u 15 % pomočujících se dětí i bez léčebných opatření. Naopak ale problém nočního pomočování přetrvává až u1 % dospělých.

Kolik má 5leté dítě přes den vypít a kolik vyčurat?

Smyslem úpravy pitného režimu u dítěte, které se v noci pomočuje, je rozvržení příjmu tekutin během dne tak, aby dítě více pilo v dopoledních a odpoledních hodinách. Dvě hodiny před spaním je pak třeba tekutiny omezit úplně. Dítě v 5 letech, které váží zhruba 18 kg, příjme přes den asi 1-1,5 litru všech tekutin. Záleží však na ročním období, fyzické aktivitě a charakteru stravy. Příjmu tekutin odpovídá i močení. Funkční kapacita (objem) močového měchýře je u 5letého dítěte zhruba 200 ml, ale množství 1 porce moči může být během dne opět různé. Výborným vodítkem pro posouzení příjmu a výdeje tekutin je tzv. mikční karta, kterou lze stáhnout např. z http://www.nocvsuchu.cz/materialy-ke-stazeni/

Nic nepomáhá?

Léčba nočního pomočování bývá svízelná a dlouhodobá záležitost. Noční pomočování se navíc s každým přibývajícím rokem věku u řady dětí spontánně upravuje. Rodič má právo navštívit jiného lékaře a vyslechnout si alternativní názor. Seznam specialistů řešících noční pomočování najdete na http://www.nocvsuchu.cz/odborna-pracoviste/

Reklama