money

V naší republice existuje pouze jediné místo, kde se vyrábějí bankovky. Je to Státní tiskárna cenin v Praze. Zveme vás na exkurzi.

Papírové bankovky se u nás tisknou od roku 1928. Po výtvarné stránce jsou hodnoceny jako jedny z nejkrásnějších na světě.

Jestli si myslíte, že „papírové“ peníze jsou opravdu z papíru, mýlíte se. Kdysi tomu tak bylo, ale už dobrých 80 let je to jinak. Na celém světě se k jejich výrobě používá 100% bavlna. Úplně stejná, z jaké se šijí trička. „Tak vydrží v oběhu bez poškození mnohem delší dobu,“ informuje mě ředitel tiskárny, Jiří Bulíček.

Bavlněné archy k tisku bankovek jsou u nás jediným artiklem, který se dováží z ciziny. V celé Evropě totiž existuje pouze několik továren na jejich výrobu. Česko archy odebírá z Německa. Obsahují základní vodoznak, který je totožný s budoucím portrétem na bankovce, a od 500 Kč výše i pokovený proužek s mikrotextem. Zadavatelem výroby peněz je Česká národní banka, pro kterou zde ročně vytisknou kolem 200 milionů bankovek. Výrobní cena každé z nich se pohybuje kolem 2 korun.

 Zakázané místo

Už samotný příchod do budovy Státní tiskárny cenin (STC) vzbuzuje respekt. Příchozí musí spolu se svým zavazadlem projít detektory kovů a na vrátnici vyměnit svou občanku a informaci o přesném účelu návštěvy za cedulku na kabát. V dalších prostorách budovy se smí pohybovat pouze v doprovodu ozbrojené ostrahy. Procházím spletitými chodbami, jejichž zdi nesou těžké vitríny s ukázkami historie vývoje peněžního tisku od strojů, materiálů přes měděné matrice s rytinami až po kompletní sbírku bankovek od roku 1919, které se po vzniku Československa a do výstavby vlastní tiskárny tiskly ve Vídni a New Yorku. Fotit se zde z bezpečnostních důvodů nesmí.

Vznik bankovky

Jestliže se Česká národní banka rozhodne vydat novou emisi bankovek, nejprve vypíše výtvarnou soutěž. Vítěze pak vybírá komise odborníků ČNB. Když se skloubí reálné možnosti tiskárny s výtvarnými představami, nastupuje královská disciplína celé výroby bankovek. Vznik rytiny do měděné desky. K ní je nutno přidat  technické prvky proti padělání, což se provádí pomocí leptu. Liniový mědětisk je tisk z hloubky, kdy je namíchaná barva vtlačena do vyrytých linek a po otištění vystupuje nad papír. Je tak snadno rozpoznatelná hmatem (taktilní efekt).

Ochranné prvky

Každá bankovka obsahuje tři druhy. Pro veřejnost (zjistitelné pouhým okem a hmatem), pro pracovníky peněžních ústavů ( ozpoznatelné lupou, UV lampou, teplem...) a ty, které se dají dešifrovat pouze s pomocí spektrografu, chemickou analýzou či speciální čtečkou. Ochranné znaky se z bezpečnostních důvodů neustále mění, aby padělatelé nikdy nevěděli, jaká série co obsahuje.

Jsme opravdu dobří

Našimi nejznámějšími tvůrci bankovek byli Alfons Mucha, Max Švabinský, Karel Svolinský, Adolf Brunovský, návrhy k současným penězům nakreslil Oldřich Kulhánek. Naši výtvarníci jsou považováni za jedny z nejlepších na světě. Vždyť i vítězný návrh na současná eura, kolující po celé Evropě, pochází od Rakušáka českého původu.

První bankovka světa

Výhody papírových peněz si jako první uvědomili Číňané. V 10 st. vydával čínský císař železné mince, které měly velmi malou hodnotu, ale velkou váhu. Lidé si je proto ukládali u obchodníků a mezi sebou používali k placení ručně psané stvrzenky, které jim obchodníci vydávali místo nich. Od 11. st. převzal čínský stát systém stvrzenek a vytiskl vlastní, které byly úředně používané jako peníze. Aby se systém zjednodušil, dostaly stvrzenky pevné hodnoty.

První bankovka Evropy

Roku 1661 byl v Evropě velký nedostatek stříbra k ražení mincí. Stockholmská banka se proto jako první rozhodla nahradit mince tištěnými papírovými penězi.

Reklama