Viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (ACČKA) Tomio Okamura tvrdí, že narážky novinářky Barbory Tachecí, které později převzal i prezident Václav Klaus, jsou založené na nepravdě.

Přečtěte si tiskové prohlášení Tomia Okamury k výrokům Barbory Tachecí a prezidenta Václava Klause o jeho osobě.

Pokud budete pod tímto článkem diskutovat romskou otázku, prosím, buďte korektní a slušné. Veškeré rasistické a vulgární příspěvky budou mazány.

Okamurovo tiskové prohlášení k aktuální kauze o mých výrocích, ke kterým se dnes vyjadřuje prezident Klaus a vicepremiér a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg

Vše odstartovala předevčírem paní Barbora Tachecí ve svém televizním pořadu Fakta Barbory Tachecí, kdy o mně řekla,že ve spojitosti se mnou se objevil termín „konečné řešení romské otázky“ a dále že „Okamura doporučoval, aby byl Romům zpřístupněn zvláštní stát, aby tady, v uvozovkách, neobtěžovali...“

Tuto lež přejal i pan prezident ve své polemice s panem Schwarzenbergem, když prohlásil: Na otázku, jak se mu (Schwarzenbergovi) líbí slova Tomia Okamury (před časem ve stejném pořadu), že by mělo dojít ke konečnému řešení cikánské otázky a k vytvoření zvláštního státu pro tyto občany.

Protože po panu prezidentovi by této lži mohla podlehnout celá veřejnost, prohlašuji, že nikdy jsem nedoporučoval „aby byl Romům zpřístupněn zvláštní stát, aby tady, v úvozovkách neobtěžovali“.

Já osobně jsem nikdy žádnou myšlenku o vystěhovalectví ani romském státu ani nerozvíjel ani nepropagoval - jen jsem napsal, že není extrémistická.

Což je nezpochybnitelný fakt - není násilná, rasistická ani nehlásá potlačování jakékoli svobody.

Vyjídřit se k ní mě donutila až média a paní Tachecí ve svém pořadu.

Vše začalo tím, že pan Bátora byl obviněný z extrémismu protože kandidoval za Dělnickou stranu. Tato strana byla označená za extrémistickou a média tím odůvodnila, že Bátora je extrémista.

Dělnická strana byla pro média extrémistická proto, že prý chtěla prosadit konečné řešení Romské otázky nuceným vystěhováním Romů z ČR.

Napsal jsem, že vše je ve stylu rádia Jerevan a uvedl jsem pravdivá doložitelná fakta (viz Blog Tomia Okamury):

Pan Bátora kandidoval za Národní stranu několik let před tím, než se na webu DS někdy po roce 2009 objevilo pojednání o možnostech založení Romského státu či autonomního území a dobrovolné repatriaci Romů, kteří v daném čase tak jako tak emigrovali do cizích zemí (Kanada, Británie).

Napsal jsem a později i řekl, že tato úvaha mi nepřijde extrémistická, protože stejně tak se v první polovině dvacátého století vedly legitimní úvahy o založení židovského státu a ty se pak dokonce za přispění světových velmocí naplnily. Mít svůj stát či autonomii je legitimní metou pro každý národ.

Dodal jsem také, že tato myšlenka je podle mého názoru nereálná.

Text, který nikdo zřejmě nečetl a všichni ho však odsoudili je zde - Konečné řešení cikánské otázky (Jiří Gaudin)

V případě problémových Romů jsem vždy navrhoval jiná řešení - v prvé řadě aktivizaci romských elit, které musí pomoci měnit hodnotové žebříčky v problémových komunitách a úspěšní Romové mají být svým způsobem vzory a tahouny pro ostatní. Taky jsem navrhoval změny v exekučních zákonech, aby sociálně slabí nebyli exekucemi ruinováni a nadoživotí vyvrhnutí zespolečnosti. Proto navrhuju také možnost oddlužení pro sociálně nejslabší - tak aby mohli znovu legálně pracovat a stát je nenutil k práci na černo a ke kriminální činnosti. Samozřejmě jsem také oprášil starý romský návrh na to, aby podmínkou vybraných veřejných zakázek byla práce pro nezaměstnané. Ukrajinští kopáči a nádeníci vytlačili Romy a to je špatné, protože jako první musí dostat práci Čech (kampočítám i Romy)tzn. český občan a teprve poté zahraniční dělník.

Citace z mého blogu, který celou aktuální kauzu odstartoval:

„Národní strana, za kterou kdysi jako nečlen kandidoval prokletý pan Bátora, není strana, kterou jsem kdy volil, v každém případě to byl legitimní politický subjekt zaregistrován na Ministerstvu vnitra a splňující zákonnou podmínku, že jejich program není v rozporu s listinou práv a svobod a nepropaguje násilí na jednotlivci ani skupině obyvatel. Národní strana byla řádně zaregistrovanou politickou stranou a nikdy nebylo proti ní vedeno soudní řízení o zastavení činnosti.

Strana podle médií vystupuje proti EU, přistěhovalcům a Romům. Jeden z jejích členůzveřejnil Konečné řešení otázky cikánské, která mimo jiné obsahujemyšlenku vystěhovat Romy do Indie.

Kontroverzní spis o konečnémřešení cikánské otázky jsem četl. Nepropagoval žádné vystěhováváníromských spoluobčanů do Indie. Navrhoval v kontextu s dřívějšímivystěhovaleckými vlnami Romů do zahraničí koordinaci vystěhovalectvínejlépe do některého ze státu Indie. Podpora vystěhovalectví samozřejmějen pro ty, kdo sami chtějí, se státní podporou na založení novéexistence v zahraničí a navíc po oboustranné dohodě s cílovým státem čiprovincií. Třebaže tahle myšlenka je v praxi nereálná, nelze na níshledat nic jiného, než inspiraci ve staré sionistické idei budovánížidovského státu a vystěhování do něj.“

Na paní Tachecí podávám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat soud, aby zamezil úmyslným pomluvám a lžím paní Tachecí, které velmi zásadně poškozují moji dobrou pověst.

Tomio Okamura

Kam dál? Komentáře Tomia Okamury...

Reklama