Pivovar Gambrinus se rozhodl zkoumat názory žen, nakolik tolerují partnerovi chození na pivo v souvislosti se spokojeností ve vztahu. Odpovídalo celkem 824 plnoletých žen a vše probíhalo elektronicky. Podívejte se na výsledky a řekněte nám, jak je to u vás?

U první tabulky vidíte procentuelní souhlas s uvedeným tvrzením:

Souhlasí s výrokem (Rozhodně souhlasím + Spíše souhlasím)
Zakazovat muži chodit na pivo může škodit partnerskému vztahu. 85%
Manželství/vztah, kde si muž zajde jednou do týdne na pivo, je stabilnější. 78%
Muž, který ve vztahu rezignuje na vlastní koníčky a přátele, není pro partnerku atraktivní. 68%
Pravidelné chození na pivo snižuje riziko rozvodu. 37%
Kolikrát do týdne je v pořádku, když si muž zajde s přáteli na pivo?
více než 3x do týdne 2%
3x do týdne 7%
2x do týdne 30%
1x do týdne 57%
ani jednou 4%

pivo

Na následující otázky odpovídaly pouze ženy žijící ve vztahu (26%) anebo v manželství (60%)

Jak často chodí váš partner na pivo?
3x nebo vícekrát týdně 11%
2x týdně 19%
1x týdně 29%
1–2x za měsíc 31%
Nikdy 10%
Tolerujete svému partnerovi, že chodí s přáteli do restaurace/baru?
toleruji, nemám žádné výhrady 59%
občas mám výhrady 37%
často mám výhrady 2%
netoleruji, pokaždé mám výhrady 2%
Nakolik jste spokojená se svým vztahem?
Velmi nespokojená 12%
Spíše nespokojená 6%
Spíše spokojená 42%
Velmi spokojená 40%

Tolerujete svému partnerovi, že chodí s přáteli do restaurace/baru?

Ženy nespokojené ve vztahu mají víc časté výhrady k tomu, že partner chodí s přáteli do restaurace/baru. Naopak ženy spokojené ve vztahu jsou o něco tolerantnější, většinou nemají výhrady anebo mají jenom občas výhrady k partnerovu posezení s přáteli v restauraci/baru.

Tolerujete svému partnerovi, že chodí s přáteli do restaurace/baru?
  Spokojené se vztahem Nespokojené se vztahem
toleruji, nemám žádné výhrady 59% 62%
občas mám výhrady 38% 30%
často mám výhrady 1% 6%
netoleruji, pokaždé mám výhrady 2% 2%

Jak často chodí váš partner na pivo?

Třetina žen v spokojeném vztahu uvedla, že jejich partner chodí na pivo 1x do týdne. Častější chození na pivo, 3x nebo vícekrát do týdne však už vztahu neprospívá. Téměř čtvrtina žen nespokojených ve vztahu uvádí, že jejich partner chodí na pivo 3x a vícekrát do týdne. I tady se potvrzuje, že zlatá střední cesta je optimální pro spokojené fungování vztahu.

Jak často chodí váš partner na pivo?
  Spokojené se vztahem Nespokojené se vztahem
3x nebo vícekrát týdně 9% 18%
2x týdně 18% 24%
1x týdně 32% 16%
1–2x za měsíc 32% 28%
nikdy 9% 14%

 Jak často chodí váš partner na pivo? vs. Tolerujete svému partnerovi, že chodí s přáteli do restaurace/baru?

Tolerujete svému partnerovi, že chodí s přáteli do restaurace/baru?
  3x nebo vícekrát týdně 2x týdně 1x týdně 1–2x za měsíc nikdy
toleruji, nemám žádné výhrady 36% 51% 63% 68% 61%
občas mám výhrady 54% 47% 34% 32% 20%
často mám výhrady 7% 1% 2% 0% 3%
netoleruji, pokaždé mám výhrady 3% 1% 1% 0% 16%

 

Reklama