Časy se mění. I náš pohled na to, co je správné a co už se příčí dobrým mravům, se postupem času různí. Schválně. Jak vám připadají ustálená společenská pravidla z přelomu 19. a 20. století, která ve svém díle Společenský katechismus vydaném v roce 1907 zapsal expert na „slušné chování“ Jiří Stanislav Guth-Jarkovský?


Podání ruky
Ruku podávejte beze vší affektace. Při podání ruky neprovozujeme tedy žádného tělocviku, jakož vůbec ve společnosti žádného tatrmanství. Pán dámě nikdy nepodává ruku jako první, dáma ve svém salonu ale vždy hned podá ruku příteli svého chotě.


Na návštěvě

Pán odloží v předsíni svrchník a deštník. Není-li v předsíni ani sluhy, ani věšáku, postaví se deštník do kouta a svrchník vezme se přes ruku. Dáma nesmí položit svůj slunečník přes kolena, aby nepřekážel sousedkám.


Klobouk

Klobouk držeti dlužno vždy tak, aby nebylo viděti jeho vnitřku. Se strany hostitele není pak slušno nutiti návštěvníka, aby jej odložil. Jsou lidé, kteří hostu klobouk přímo z ruky trhají!


Hůl
Pán nesmí knoflík hole dávati k ústům nebo chtíti dosíci nějakého předmětu, hráti si s kloboukem nebo vrtati holí do koberců.


Setkání

Muž pozdravuje na ulici sejímaje klobouk. Mnozí vytýkají tomuto způsobu nebezpečí pro zdraví pozdravujícího, ale není známo, že pro pozdrav by kdo byl zemřel.


Jiné pozdravy

Pán řídící koně sklání svůj bič, důstojník šavli, hráč pola nebo tenista rakety. V autu rychle jedoucím nepozdravujeme vůbec.

Reklama