Nic proti, jedná-li se o vyjádření lásky k někomu blízkému, ale je pravdou, že ta reklamní a konzumní mlha, která jej obestírá, mi přijde v podstatě až otravná.
5e340c148953eobrazek.png
Prsteny mám ráda, výhradně ty stříbrné a pokud možno originální, takové, kterých je vyroben třeba i jen jeden kousek. Ale myslím si, že pokud chceme dát prstýnek z opravdové lásky, asi na počtech kusů, ve kterých je vyroben, vůbec nezáleží. :-)

Je zajímavé, že studiem nošení prstenů se zabývali již dávní mudrci a esoterici, toto téma mě totiž napadlo v momentě, kdy jsem potkala jednu zajímavou ženu. 
Byla velice originální, jiná na první pohled, a na jejím vzhledu mě docela zaujalo i to, že na každém palci u ruky měla výrazný prsten.

Prsteny jsou a vždy byly magické předměty, posilovala se jimi kouzla lásky a měly rituální a ochranný charakter. Na Blízkém východě, v Sumeru a starém Egyptě a později i antickém Řecku a Římě se tyto ozdoby nosily na důkaz bohatství, moci či zastávání vysokého úřadu.

Prsteny z historických pramenů sloužily i jako pečetidla, rodové či klanové znamení - podle elektropiknik.cz časem začaly sloužit k prokazování vysokého církevního postavení, jako zásnubní a svatební artefakty.

I v dnešní době se můžeme setkat s prsteny absolventů různých tajných i veřejných společenstev, škol nebo i vojenských jednotek. Prsten by se mohl jevit tedy i jako známka příslušnosti k něčemu významnému. Často mu také byla v minulosti přisuzována kouzelná moc!

Vraťme se ovšem k oné zajímavé ženě.
5e340c25f1e6fobrazek.png
Prsten na palci - podle esoterické nauky o planetách je palec přiřazen k Marsu, ten, kdo nosí prsten na palci, bývá energický, vznětlivý až expanzivní jedinec. Velmi často se jedná o člověka přímého, bojovného, mnohdy i agresivního, který si vždy jde tvrdě za svým a je schopen to prosazovat všemi možnými způsoby…

Ale - bývají to lidé, kteří dobře vědí o svých kladech i záporech, a nosí-li prsten na palci, snaží se tak zklidnit svůj temperament, což je velice pozitivní. :-)

Prsteny na palci prý dříve bývaly odznakem lesbické lásky, což však dnes v době, kdy se nikdo s ničím netají (ba naopak), postrádá určovací smysl.

Prsten nošený na ukazováčku - ukazováček je prstem Jupitera, a prsten navlečený na ukazováček bývá nazýván prstenem moci, pokud tedy nosíme prsten zde, vypovídá to o hrdosti, lásce k panování a moci, bývá to také výpověď o silném charakteru a pevné vůli. Takový prsten je známý např. u Julia Caesara, kardinála Richelieu, Ivana Hrozného či Jindřicha VIII.

Pokud je prsten nošen na pravém ukazováku, měl by být znakem uvážlivosti a celkově kladného zaměření vyjmenovaných rysů, v případě levého ukazováku je to signál velikášství, pýchy, sebelásky a sklonů k hysterii. Na doporučení chiromantů by byl prstýnek na ukazováčku vhodným amuletem pro ostýchavé a nerozhodné, z materiálů pak nejlépe ve zlatě či olovu…

Prsten na prostředníčku - prostřední prst je prstem Saturnu a s oblibou si jej zdobí lidé, kteří se rádi obdivují, jsou často přesvědčení o své jedinečnosti a převaze. Zde platí z duchovního hlediska: čím masivnější prsten s větším kamenem, tím jsou výše uvedené vlastnosti výraznější.

Podle dávných moudrostí prsten děděný v rodině po generace, nosí-li se na prostředním prstu, má moc mírnit rodové zatížení temnou kletbou, takovému rodu pomáhá v růstu a rozkvětu jako talisman.

Prstýnek na prostředníčku také dokáže pomoci chronickým smolařům a těm, kteří se zabývají duchovními aktivitami.

Prsten na prsteníčku - tento prstík ovládá slunce, a možná i proto se na něm nosí snubní prsteny :-) jako symbol rodinného stavu. V našem kraji se jedná o ruku levou, v zemích, kde vyznávají pravoslaví, se tento rodinný symbol nosí na ruce pravé.

Z dochovaných pradávných pramenů se tradice snubních prstenů započala ve starém Egyptě, kdy se věřilo, že „arterie lásky“, vedoucí přímo k srdci, začíná právě u prsteníčku.

Vybrali-li jste si pro prstýnek právě prsteníček, svědčí to o vaší lásce k umění, eleganci a přepychu, o vášnivosti toužící po požitcích, potěšení všeho druhu a příjemném trávení času. Prstýnek na slunečním prstu může být i známkou romantického a snivého založení.

Prsten na malíčku - malíček je prstíček, který je přiřazen k Merkuru, nositi prstýnek právě zde se doporučuje všem těm, kdo potřebují šikovné ruce, hbitý rozum a výřečnost. Podle jedné dochované pověry prstýnek na nejmenším prstu pomáhá svému nositeli najít společnou řeč a navázat kontakt skoro s každým, ovšem psychologové míní, že prsten právě na malíčku nosívají lidé nestálí, se sklony k intrikám a ke zradě.

Ženy s prstenem na malíčku mají velké předpoklady k sebelásce, koketerii a náladovosti, vždy se snaží flirtovat a také jim nejsou cizí hazardní hry.

Při hledání významů jednotlivých prstů a prstenů na nich nošených jsem se musela zasmát kapitolce o nošení prstenů na prstech u nohou, jelikož pár takových osůbek znám a docela to zapadá - většina psychologů totiž tvrdí, že jde o snahu upozornit na sebe a vzbudit pozornost.

V některých případech jde o sebezálibný projev přehnaného sebevědomí a snahu vyniknout nad ostatními - tolik electropiknik.cz.

Reklama