V minulém díle jsme se dozvěděly recept na lektvar lásky a vyprávěly jsme si o zlatých mísách Inků. Tentokrát zůstaneme v krajích Evropských a nahlédneme především do budov školních.

Záchodky studentské
Záchodky na školách byly a stále jsou kapitolou samy pro sebe. Ve středověku však leckdy nebyly vůbec. Posléze, v časech renesance, se přece jen začaly budovat alespoň jakési jámy prkénkem zakryté, do kterých prý rozverní studenti občas chytali zatoulané vepříky. A protože školy často patřily ke kostelu, sousedily také leckdy s hřbitovem, a tak za vhodné místo k vybudování latríny mnohdy posloužil právě pozemek hřbitovní. Když tak byl v Trutnově kvůli „zlé nemravnosti“ sťat purkmistr, byl „pochován na hřbitov, kam žáci chodí na stranu“. Pokud byl záchod přímo ve školní budově, byl zpravidla umístěn kdesi vzadu. Vyvážel se totiž obvykle jedenkráte za rok a místní pohodný s pomocníky strávil touto nelibou činností někdy i několik dnů. Lze si proto představit, jaká vůně se z onoho „zadního pokoje“ linula.

Doporučení Ámosova
Býti učitelem vůbec nebylo v oněch dávných časech údělem zrovna lehkým. „Abyť mezi množstvím chlapců námahou zšedivěli, křikem ohluchli a smradem a nečistotou znenáhla umírali... přece však všechna ta nečistota zdá se jim čistotou, bzdiny jim voní jako kadidlo a takovéto nejbídnější otroctví pokládají za kralování,“ pravil o svých kolezích Martin Bacháček Neuměřický z Neuměřic, předchůdce Komenského. Ostatně i tento učitel národů se neopomněl o záchodcích zmínit. Ve svém slavném Labyrintu pranýřuje bídný život „rozkošníčků“, kterýžto „hovadství jest, a ne lidství“ a vede posléze ke značným potížím střevním. V popisu domu pak nevynechá ani záchod, který prý má býti přistavěn k ložnici, a nočník pod postelí ukrytý.

Neřádný smrad
Na umístění záchoda ma jiný názor lékař a taktéž pedagog Hippolitus Guarinonius. Ten doporučuje, aby secreta byla budována „v nejzazším koutě budovy, co nejvzdálenějším ode všech místností, by její neřádný smrad byl všech lidí vzdálen, a navíc oddělena dvěma i více dveřmi.“ Ne každý ovšem dbal těchto rad, a tak si Hippolitus mohl stěžovat, že někteří „sekretu umisťují přímo do spací komory, kdež po celou noc vyvíjí smrduté povětří, tělo i srdce hrubě ničí.“

Záchodový král
Nelibé povětří se, stejně jako ve stoletích předcházejících, linulo i pražskými ulicemi, a to natolik vehementně, že bylo jisté rodině určeno, aby se postarala o očistu města. Jistý Ptáčník vzal tento úkol z gruntu, a vysloužil si tak přízvisko rex cloacarum - záchodový král. Sídlil i se svou rodinou v oblasi Řásnovky, při klášteře svatého Františka, a právě kvůli němu se tomuto místu říkalo „Za králi“ nebo „Mezi králi“. Jeho následník v řemesle se jmenoval Pohodlný, říkalo se mu Pohodný, a protože se mimo jiné staral i o zatoulanou a zdechlou zvěř, stalo se jeho jméno synonymem pro rasa. Za název antoušek pro změnu může jistý pankrácký ras Anton Scheck. Povolání to bylo sice potřebné, ale bez důstojenství - rasové nesměli zasedat ve městské radě či vstupovat do armády.

Na všem se dá vydělat
Obzvláště vonným místečkem v ulicích pražských byla oblast na nábřeží Vltavy, nedaleko židovského ghetta. Jistý podnikavý Žid jménem Jordán Scheidtel tam shromažďoval výkaly ze všech okolních čtvrtí. Tekuté i hutné zplodiny lidského organismu se tam pod širým nebem měnily v ledek, neboli sanytr, který se používal k výrobě střelného prachu. Ulici se říkalo Sanytrová a svému účelu sloužila až do osmnáctého století. Po celou tu dobu samozřejmě přispívala k atmosféře města.

Tolik tedy k výdobytkům renesančním v krajích českých. V příštím díle nahlédneme na francouzský dvůr, navštívíme Německo a zavítáme i do Vídně, přičemž překročíme práh novověku.

S využitím knihy Radomila Šolce - Kam i císař pán chodil pěšky.

Jaké záchodky jste měla ve škole Vy? Páchala jste na nich nějaké nekalé vtípky? Myslíte si, že se úděl učitelů od dob Komenského změnil? Věděla jste, jak vznikla slova pohodný a antoušek?

Reklama