Narození dítěte je jeden z nejkrásnějších, ale i nejbolestivějších zážitků v životě ženy. Přečtěte si, jak to bylo dřív...

 

V prehistorických dobách ženy nejspíš rodily samy, bez pomoci. Díky kosterním nálezům můžeme hádat, že jakkoli nezdařený porod vedl k úmrtí dítěte a často i matky. Později si začaly ženy při porodech navzájem pomáhat. A jak se rozvíjela civilizace, zkušené ženy si zakládaly na pomáhání při porodech obživu. Kolem porodů často probíhalo vzývání ochranných božstev, zaříkání zlých démonů...

Ve starém Římě se objevily porodní báby jako takové. Komplikované porody už řešili v podstatě chirurgicky specializovaní doktoři. V temném středověku ovšem vývoj zpomalila církevní dogmata. Muži u porodu neměli co dělat. Porodní báby těžily jen ze svých zkušeností a používaly lecjaké pomůcky a zaříkadla, aby byl porod úspěšný.

Změnu k lepšímu přinesla renesance, kdy se porodní báby začaly učit na školách. V roce 1500 byl dokonce proveden první novodobý císařský řez, švýcarským zvěrokleštičem Jakubem Nuferem. 1581 – v Paříži vychází Monografie o řezech (autor Francois Rousset), kde je popsáno 15 úspěšných císařských řezů. Ke skutečnému rozmachu této porodní techniky ale došlo až v 19. století.

Pár dobře míněných pohanských rad pro porodní báby

Dítěte je potřeba dotknout se slámkou s uzlíkem a potom jej vykoupat v kádi převázané hrubou zauzlovanou nití. To zaručí novorozenci stálost a sílu.

Při koupání novorozence otři slámou na čištění pece, vstoupí do něj magická síla ohně.

Do lázně, ve které budeš omývat dítě, vlož vejce, potom ať z něj udělají jídlo pro otce. Ten si dítě pak jistě zamiluje.

Udeř dítě do hlavy sekerou, aby na něj přešla magická síla železa.

Ukaž otci nejprve palec nožky novorozence, až potom obličej – vždyť v palci u nohy je skrytá síla osobnosti každého člověka.

Matka ať obejde s dítětem oheň. Ať se jí zeptají, co nese, a ona odpoví: „Rysa, vlka a spícího zajíce.“ To aby dítě bylo bystré, silné, rychlé a klidné.

Do kolébky ať dají novorozenci zaječí uši a králičí tlapky, ochráníte jeho spánek před zlými duchy a ďábly.

Co říkáte na porody před stovkami a tisíci lety? Chcete rodit raději normálně, nebo císařským řezem, kdybyste měla tu možnost?

Reklama