Ve vlámské malířské rodině Bruegelů to vypadalo asi tak jako v německé muzikantské rodině Bachů. Anebo u našich Mánesů. Otcův talent přecházel na syny, ze synů na vnuky, ba i pravnuky. Zakladateli malířské bruegelovské dynastie Pietrovi zvanému starší říkali odborníci Bruegel Selský. To proto, že často maloval scény z venkovského života. Jeho prvnímu synovi dali přízvisko Pekelník, druhého nazvali Bruegelem sametovým – to proto, že svoje květinová zátiší maloval hedvábně třpytnými barvami.

 

Nejslavnějším ale přece jen byl a zůstane Bruegel nejstarší. Jeho hry dětí a tance sedláků a selek jsou plné jasu, smíchu a jadrného drsného humoru. Ale to je jen jedna stránka jeho díla. V jiných obrazech se za vnějším ruchem skrývá úzkost nad neřestmi světa, jeho pokrytectvím, lakomstvím, obžerstvím a nerozumem. Jeho „Triumf smrti“, „Vraždění neviňátek“ nebo „Spor masopustu s půstem“ naléhavě znázorňují bídu současného světa. Inspirace bylo ostatně všude kolem plno. V druhé polovině 16. století nebyla Evropa žádná selanka. Nizozemí drtila bota španělského dobyvatele, hořely ohně inkvizice a na popravištích tekla krev proudem. Tyhle obrazy musely k současníkům promlouvat s nesmírnou naléhavostí. Ani dnešního člověka ale nenechají klidným. Ti namalovaní lidičkové jsou zobrazeni s takovou spoustou realistických detailů, s takovou opravdovostí! Před jediným obrazem můžete prostát třeba hodinu, a pořád máte co objevovat.


Na Bruegelových nevelkých plátnech jsou směstnány stovky lidí a desítky dramat. Přes vnější klid jsou naplněny vnitřním napětím a spoustou symbolických významů. A právě tahle dramatičnost učarovala v otcových obrazech Pietru Bruegelovi mladšímu. Chtěl jít v jeho stopách – ale na to mu nestačily síly. Dovedl svůj vzor napodobit jen po vnější stránce. O hlubinách lidské duše nevěděl nic, zato miloval efektní davové scény, ruch, ostré barvy, žlutou, rudou a zelenou. Jeho nejoblíbenějším námětem byly divoké rvačky v putykách či požáry vesnic na pozadí temné noci. Anebo scény v pekle.

 

Jméno slavné rodiny se píše Bruegel a čte Bröchel. Ale někdy se píše i Breugel a vyslovuje se pak Bräugl. Už Bruegelovi současníci (a pak i jejich potomci) říkávali, když chtěli vyjádřit nějakou vřavu, zmatek nebo melu: To je jako Brajgl! Naráželi tím na divoké scény na obrazech Pietra Bruegela mladšího. A v tomhle významu přečkalo slovo staletí a zabydlelo se i v moderní době a současném jazyce. Podivuhodné jsou cesty etymologie... Tohle je ale asi jediný případ, kdy se jméno malíře stalo obecným pojmem. Jen na Holandsko ani na obrazy si při něm už dávno nikdo nevzpomene.

 

S použitím knihy „Proč se to říká" od kolektivu autorů.

Reklama