Bydlela ve Vašem městě...
Pracovala u Vás v zaměstnání...
Chodila s Vámi do školy...
Nakupovala ve stejném obchodě...

Byla zavražděna mužem, který říkal, že ji miluje...
Zapojte se ... ukončeme násilí!

"Domácí násilí velmi často vyústí ve vážná zranění, případy někdy skončí i smrtí. Jen v Praze bylo od ledna do září tohoto roku zabito svým partnerem 5 žen," konstatuje Marie Vavroňová, ředitelka sdružení Rosa a doplňuje: " Celá problematika je tak i u nás velmi aktuální, neboť nám stále chybějí účinné nástroje pomoci obětem."  

Policie u nás, bohužel, nevede speciální statistiku vražd z domácího násilí. V celé České republice se tak dá logicky předpokládat nejméně jejich desetinásobný počet za rok...

Projekt Tiší svědci, který připomíná ženy, jejichž život byl násilně ukončen v důsledku domácího násilí, byl na Mezinárodní den proti násilí na ženách (25. 11.) poprvé představen v České republice.
Původně vznikl v Minnesotě již v roce 1990 z iniciativy umělkyň, které se nechtěly smířit s narůstajícím počtem žen zavražděných svými partnery. Chtěly upozornit na problematiku domácího násilí a připomenout životy 26 žen, které byly v onom roce jen v Minnesotě zabity. Sedmadvacátá postava odkazovala na ženy, které sice obdobným způsobem o život také přišly, ale jejichž případy nebyly vyřešeny nebo byly prohlášeny za nešťastnou náhodu. 
Tyto postavy pak autorky nazvaly jako Tiché svědky.
Již v roce 1995 bylo takto vyrobeno 800 postav reprezentujících ženy zavražděné v důsledku domácího násilí v 17 státech USA.
Cílem celé iniciativy v USA je, dosáhnout do roku 2010 toho, aby žádná žena již v důsledku domácího násilí o život nepřišla. Dá se říci, že podle zprávy iniciátorek hnutí, nese akce již své první ovoce, protože ve dvou státech USA nebyla v uplynulém roce již zaznamenána žádná vražda či zabití v důsledku domácího násilí...
To je možná hlavním argumentem pro to, proč se mimo USA přidalo k projektu již dalších 20 zemí světa.

Včera - tedy 25. listopadu - se tak tedy k projektu připojila i naše země. Postavy zpracoval akademický malíř Zdeněk Prokop, a až do 28. listopadu jsou umístěny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s cílem zvýšit pozornost našich poslanců, a podpořit tímto způsobem změny v zákonech ve prospěch obětí domácího násilí.

Projekt je i u nás organizován proto, abychom si připomněli životy žen, které byly v naší republice zavražděny svými partnery. Jejich vraždy byly vyvrcholením dlouhodobého a záměrného psychického a fyzického týrání.
Figury ženských postav představují příběhy žen, které kdysi žily, pracovaly, měly rodinu, děti, kamarády, známé... A jejich život skončil násilně - rukou jejich partnerů...

Už nejsou mezi námi.
Nedovolme, aby upadly v zapomnění
.
Staňme se jejich hlasem. To je důvod tohoto projektu..

"Současná legislativa neodpovídá tíživé situaci obětí domácího násilí a vyžaduje řadu změn. Takových, které usnadní možné stíhání pachatele, " uvedla při této příležitosti předsedkyně Rady vlády ČR pro nerovné příležitosti mužů a žen Anna Čurdová.
Tato instituce podporuje rekodifikaci trestního práva zahrnující skutkovou podstatu nového trestného činu domácí násilí a doporučuje vládě, aby uložila ministerstvu spravedlnosti ve spolupráci s ministerstvem vnitra a ministerstvem práce a sociálních věcí vypracovat, a do 30. 9. 2004 předložit vládě, návrh právní ochrany před domácím násilím.

www.stopnasili.cz       
informace o Mezinárodním dni proti násilí na ženách a usnesení Valného shromáždění OSN naleznete: http://www.un.org/womenwatch/daw/news/vawd.html.

 

 

           
Reklama