Distancujeme se důrazně od informací o našem jednání s Policií ČR, které se v posledních dnech objevily v některých médiích. Protestní hudební festival ParoubTek se vzhledem k důvodům, které vedly k jeho uspořádání, nekoná a ani nemůže konat ve spolupráci s Policií ČR ani starostou obce Přimda.

Jednat s úřady ani tentokrát nebudeme, neboť nesouhlasíme s nedávnými pokusy vládních činitelů oprávnit policejní zásah absencí jednání s Policií ČR a starostou obce Přimda. Doby, kdy jakékoli shromáždění potřebovalo povolení od Veřejné Bezpečnosti, tajemníka okresního výboru Strany a předsedy Národního výboru, jsou naštěstí již 16 let minulostí, což by si mělo zejména Ministerstvo vnitra uvědomit.

Pokud však bude ze strany zastupitelstva obce Přimda vyjádřen zájem o jednání s cílem zajistit co nejhladší průběh protestního festivalu a minimalizovat dopad na obyvatele obce Mlýnec pod Přimdou, není žádný důvod takovémuto zájmu nevyjít vstříc a jednání se jakožto rovnocenný partner účastnit.

Záměrem organizátorů je uspořádat protestní festival ParoubTek stejným způsobem, jakým byl organizován CzechTek 2005 a dokázat, že pokud nedojde k blokování příjezdové cesty Policií ČR, proběhne festival bez jakýchkoliv problémů.


Protestní festival ParoubTek dává Policii ČR prostor ukázat, jestli by řešila situaci na Czechteku jinak, nebýt politických intervencí premiéra Paroubka a ministra vnitra Bublana.

Organizátoři Protestního festivalu ParoubTek 2005

Reklama