Zní to tak hrozně, že se tomu ani nechce věřit. Až 40 tisíc dětí kolem nás prý trpí sexuálním zneužíváním. Ať už v rodině, mimo domov, anebo komerčně – to znamená, že jsou nuceni k prostituci či natáčení pornografie. A pokud existuje období, kdy tomuto krutému fenoménu obzvlášť kvete pšenka, pak je to léto.

 

Hrozba totiž nastává, je-li dítě ponecháno bez dozoru, zůstává-li večer dlouho venku, je-li příliš důvěřivé k cizím lidem apod. Na tyto situace je podle Nadace Naše dítě potomka nutno připravit a učit ho, jak se chránit, aby ke zneužití nedošlo.

 

Jak se ujistit, že dítě není sexuálně zneužíváno? Rodičům by nemělo unikat, že se jejich potomci často dlouho do noci zdržují mimo domov, popřípadě že chtějí často přespávat u kamarádů. Případně je třeba vědět, kam dítě chodí a s kým tráví volný čas. Nápadné jsou také nákladné dárky či větší částky peněz…

 

Pokud se dá hovořit o prevenci, tak k ní by mohlo rodičům, ale i vychovatelům, učitelům, sociálním pracovníkům a lidem, kteří jsou dětem nějak blízcí, posloužit šest rad od Evy Vaníčkové z Výboru pro práva dětí.

 

Co minimalizuje ohrožení

1. Komunikace s dítětem jako součást každodenní rutiny.

2. Osobní seznámení se s jeho přáteli, získání kontaktních dat.

3. Stálý kontakt s učiteli zaměřený na chování dítěte a případné změny.

4. Mít pro dítě vždy čas, naučit se mu naslouchat, dát mu pocit důležitosti.

5. Naučit dítě umět si říct o pomoc a podporu.

6. Při podezření, že dítě udržuje „rizikové“ kontakty, nenechat bez povšimnutí jména, adresy, popis vzhledu, společenských činností, místa schůzek atd.

 

Jestliže rodič odhalí, že je jeho dítě pravděpodobně zneužíváno, musí k problému přistupovat co nejklidněji. Sdělení dítěte by měl přijmout pokud možno v klidu a věřit mu. Postarat se, aby ten, kdo dítěti ublížil, již k němu neměl přístup, a hlavně se poradit s odborníky, co udělat.

 

Kam se obrátit

Linka bezpečí    800 155 555

Rodičovská linka    283 852 222

Tísňové volání z mobilního telefonu    112

Policie ČR   158

 

Důležité je vědět, že dítě bývá jen výjimečně zneužito naprosto cizím člověkem. Většinou jsou děti zneužívány dospělými, které dobře znají a mají k nim důvěru. Bývají to rodiče, nevlastní rodiče, starší sourozenci, příbuzní, známí, učitelé, vedoucí nejrůznějších zájmových kroužků či dětských táborů. V těchto případech je třeba učit děti znát dobré a špatné dotyky, dobrá a špatná tajemství. Dodáváme jim odvahu říci ne, kdyby se jich někdo chtěl nevhodným způsobem dotýkat…

 

Co říkají statistiky

Podle ministerstva práce a sociálních věcí vzrostl loni počet týraných a zneužívaných dětí v ČR v meziročním srovnání o 264 případů na 1884. Odborníci tvrdí, že jde jen o špičku ledovce, skutečné číslo může být několikanásobně vyšší. Někteří hovoří až o 40 000 týraných a zneužívaných dětech v Česku.

Reklama