Zádielská soutěska
cca 50 min. autem z Košic

Nachází se v národním parku Slovenský kras, který je největším krasovým územím ve Střední Evropě a má nejvíce podzemních prostor. Nalézá se zde kolem 1100 jeskyň a propastí. Mezi nejatraktivnější místa patří právě Zádielska soutěstka, kterou nalezneme hned za malebnou a turisticky zajímavou obcí Zádiel.

Zádielská dolina je najhlubší soutěskou na Slovensku a je orientovaná ze severu na jih. V členité soutěsce je možno vidět pozoruhodné bralá, kolmé stěny i skalné útesy, které  pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy, okouzlují svou mohutností , pestrostí i bizarními tvary. Soutěska je však vhodná i na lehčí turistiku s malými dětmi či seniory. Nabízí příjemný chládek a nádherné prostředí. Je to typická krasová dolina u obce Zádiel. Byla vytvořena erozivní činností místního potoka Blatnice. Místy je pouze 10 metrů široká a její vápencové stěny se čnějí do více než 300 metrové výše. Nabízí proto i zajímavé možnosti pro horolezce, pro něž je největším lákadlem skalná věž Cukrová homole.

Pro náročnější turisty je možno doporučit malebnou vesničku Háj J, která, i přes svůj výrazný charakter víkendového chalupářství,  může návštěvníkům nabídnout velmi zajímavé možnosti – výstup na Zádielsku planinu s nádhernými výhledy do kraje, káskádové Hájské vodopády. Není bez zajímavosti, že si tuto lokalitu vybrali holywoodští filmaři. Natáčel se zde například úspěšný americký film Za nepřátelskou linii ( 2001) s Genem Hackmanem a Owenem Wilsonem, což dodnes připomíná socha anděla – rekvizita z filmu.

Jasovská jeskyně (UNESCO)
cca 40 min. autem z Košic

Ze všech přístupných jeskyň Světového dědictví UNESCO v této lokalitě je Jasovská jeskyně nejlépe dostupná z Košic. A je to právě tato jeskyně, která jako jedna ze tří v této oblasti slouží pacientům trpícím nemocemi dýchacích cest.

Kromě léčivých účinků je Jasovská jeskyně také svědkem dávné historie – traduje se, že jeskyně byla objevena některým mnichů premonstrátského řádu v Jasově, přičemž první písemné zmínky o její existenci se datují do 12. století. S jeskyní je spojeno také množství archeologckých nálezů, které ukazují na to, že tato oblast byla osídlena již v neolitu a některé dokonce poukazují na možné krátkodobé osíledlení v paleolitu. Na stěnách jeskyně můžeme nalézt množství nápisů i kreseb. Velmi zajímavý je například zápis z roku 1452, který zaznamenává vítězství vojsk Jana Jiskru z Brandýse v bitvě u Lučence a je nejstarším doloženým nápisem ve slovenských jeskyních. Odborníci objevili v jeskyni 19 druhů netopýrů, kteří se tam ukrývají zejména v zimě. Prohlídka jeskyně trvá 45 minut a návštěvník musí být dostatečně odolný, aby na 720 metrů dlouhé trase zvládnul 314 schodů při okolní teplotě kolem 9 stupňů Celsia a vlhkosti 90 až 98 %.

Premonstrátský klášter s kostelem Sv. Jana Křtitele v Jasově

Komplex budov a záhrad kláštěra a kostola Sv. Jana Křtitele patří díky architektonické a umělecko-historické hodnotě k nejcennějším památkám pozdněbarokního a rokokového umění na Slovensku. Klášter je kromě vlastního historického a spituálního významu i důležitým památníkem duchovní kultury. V klášterních prostorách se nachází jedna z nejvzácnějších soukromých knihoven na Slovensku obsahující  približne osemdesáttisíc zväzků kníh. V neposlední řadě je tento klášterní komplex významný i jako unikátní příklad zahradní architektury z druhé poloviny 18. století. Celý komplex je největším pozdněbarokním objektem na Slovensku. Díky mistrovství architektů tvoří jeden velký kalendář se 4 vstupy, 12 komíny a 365 okny. V poslední době se v něm výrazně zlepšilo turistické zázemí, čímž se stává ještě atraktivnější pro své návštěvníky.

Návštěvu kláštěra můžete spojit s výletem na Jasovskou skálu, která se nachází na trase Naučného chodníku. Z vrcholu skály se Vám naskytne nádherný výhled na Jasov, jehož dominantou je hlavně právě klášter.

Betliar
cca jedna hodina autem z Košic

Další známá filmová lokalita, tentokrát slovenské kinematografie. Natáčel se zde známý slovenský seriál 1890.
Kaštiel Betliar je nejhezčí a nejnavštěvovanejší kaštiel jihovýchodního Slovenska. Je lákadlem pro všechny věkové kategorie a nejsou výjimkou ani početné výpravy cizinců. Je situován na okraji vesničky Betliar obklopen nádherným parkem se vzácnými dřevinami, romantickými stavbami a  lesní zvěří. Expozice v prostorech kaštieľa Betliar vznikla z původního mobiliáře a uměleckých sbírek vícerých hraběcí rodiny Andrássyovců, kteří zde žili až do roku 1945. Zámek měl to štěstí, že se jej nedotklo válečné plenění a tak se jeho interier i rodové sbírky uchovaly v původní podobě.

Nemůžeme přitom opomenout ani další skvost, který se nachází v podhradí Krásné Horky – Mauzoleum hraběte Dionýze Andrássyho a jeho manželky Františky. Tento slovenský „Tádž Mahál“ patří jednoznačně mezi největší architektonické skvosty na území Slovenska. Hrabě Andrássy jej nechal postavit v letech 1903-04 na znak  nerozlučné lásky ke své manželce.

Jeskyně Silická ľadnica

Jedna z nejvýznamnějších přírodních pozoruhodností Silické planiny ve Slovenském krasu. Nachází se asi 2 kilometry západně od vesnice Silica. Ústí vstupní kozozně-rútivé propasti jev nadmořské výšce 503 m. Dolní, převážně horizontální části, vytvořil podzemní tok Čierného potoka. Do Archeologického dómu jako první vstoupil v roce 1931 J.Majko. Pokračování podzemních prostor podél Černého potoka objevili čeští speleopotápěči v roce 1988. Jeskyně je dlouhá 1100 metrů a hlboká 110 m, je vytvořena v druhohorních středotriasových světlých wettersteinských vápencích silického příkrovu. Vody Čierneho potoka ze Silické ľadnice tečou do Gombasecké jeskyně.

Horní propastní část Silické ľadnice je částečně pokryta ledem. Po zasypání přechodu do dolních částí se vytvořil uzavřeny depresní prostor s kumulací studeného vzduchu a tvorbou ledu. Je to nejníže situovaná klasická ledová jeskyně do 50° severní zeměpisné šířky mírného  klimatického pásma.

V zimném období se jeskyni zdržují netopýr obyčejný (Myotis myotis), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a ojediněle také vzácný netopýr řasnatý (Myotis nattereri). V Silické ľadnici si projevuje fenomén biologické inverze. Díky specifickému mikroklimatu jsou zde příznivé podmínky pro život chladnomilných lesních druhů rostlin a živočichů, které jsou typické pro výše položená horská pásma. Z bezobratlých se zde vyskytuje několik vzácných endemických forem troglofilných druhů brouků Duvalius bokori a Duvalius hungaricus, které lze najít pouze na Silické planině Slovenského krasu. Mnohonožka Hylebainosoma tatranum je západokarpatským endemitem. Na stěnách jeskyně je možno najít pavouka sekáče ( Ischyoropsalis manicata).

Před zaledněním byla jeskyně vícekrát osídlena. Archeologické nálezy se datují do neolitu, doby bronzové a laténské. Nalezené uhlíky z ohniště poukazují na mladopaleolitické osídlení. Nákres jeskyně od J Buchholtze je z roku 1719. Zásluhou M. Bella je jeskyně zmíněna již v opisu Turnianské stolice z roku 1744.

Do vstupní portálové části jeskyně vede odbočka ze značkované turistické stezky. Z upravené terasy mohou návštěvníci nahlédnout do chladných útrob jeskyně a uvidět některé menší útvary ledové výplně. Pohyb mimo vyznačenou stezku a terasu je zakázaný a nebezpečný.

Více na KOSICEREGION.COM

Reklama