Podívejte se, jaké speciální programy můžete v naší krásně zemi navštívit v nadcházejících adventních dnech.

Ploskovice

Co: Vánoční jarmark a oživené kostýmované prohlídky zámeckých interiérů v duchu vánočním

Kdy: 15.-16. 12. 2018

Poznámka: Na prohlídky rezervace nutná (+420 416 749 092 nebo ploskovice@npu.cz), jarmark je veřejně přístupný ve vestibulu ploskovického zámku.

Ploskovice

Březnice

Co: Adventní oživené prohlídky na zámku se zpěvy, vánočními zvyky a jedinečnou možností zhlédnout zámecký palffyovský betlém

Kdy: 15. 12. 2018

Poznámka: V rámci oživených prohlídek vystoupí žáci pěveckého oddělení ZUŠ Dobříš, žáci dramatického kroužku ZŠ Březnice, hudební a pěvecký sbor Villanela.

Březnice

Křivoklát

Co: Tradiční Královský advent na hradě s dobovým jarmarkem pestrým programem na I. nádvoří.

Kdy: 15.-16. 12. 2018

Poznámka: Během víkendu probíhají také prohlídky v rámci okruhu „Gotické paláce“, jež zahrnují II. hradní nádvoří, Stříbrnici, Augustovo vězení, kapli, sály, včetně Královského, atd. Stejně tak mohu doporučit vycházku po okolí a podívat se na hrad zpovzdálí (viz foto).

Křivoklát

Loket

Co: Rybovka v Rytířském sále na hradu Loket.

Kdy: 17. 12. 2018

Poznámka: Vstupenky na koncert – info na 607 691 405

Rybovka v Rytířském sále na hradu Loket

Horšovský Týn

Co:  Celodenní program na náměstí - jarmark, zábava, prodej kaprů a vánočních stromků – a prohlídky vánočně nazdobených prohlídkových okruhů zámku.

Kdy: 22. 12. 2018

Tip navíc: Od 17 hodin živý betlém.

Poznámka: Je to jedna z mála akcí, jež se koná poslední víkend před Štědrým dnem. 

Nové Hrady

Co: Vánoce u pana správce s představením vánočních zvyků v rámci speciálně vyzdobeného prohlídkového okruhu.

Kdy: 15. – 16. 12. 2018

Poznámka:  Dětské prohlídky se služkami Květuší a Zlatuší v sobotu 15. 12. 2018 - vhodné pro děti od čtyř let. 

Nové Hrady

Vánoční trhy se konají téměř ve všech městech. Za všechny zde jmenujme například Olomouc, kde řada návštěvníků v loňském roce označila tamní trh za nejkrásnější. 

Olomouc

Co: Vánoční trhy v historickém centru města na Horním a Dolním náměstí.

Kdy: Až do 23. 12. 2018

Poznámka: Na Dolním náměstí je zprovozněno kluziště.

Olomouc

foto: Petr Macák a archiv jednotlivých objektů

Rada pro všechny cestovatele: Ověřujte si, prosím, aktuální otevírací dobu a případnou nutnost rezervace vstupenek!

Něco navíc

Věděli jste, že letos má dvousté výročí pravděpodobně nejkrásnější vánoční píseň? Více si o tom můžete přečíst v tomto článku: Na varhany zapomeňte, Tichá noc se poprvé brnkala na kytaru.

Přečtěte si také: 

Reklama