Lipnice-nad-Sazavou-foto-mail.jpg
Foto: se souhlasem Courtesy Museum of the Bible Collection

Osud Lipnické bible, který je spojený s českou historií a kulturou, nejprve zaujal členy okrouhlického spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Ti se obrátili na ředitele Muzea bible ve Washingtonu (Museum of the Bible), které dnes Lipnickou bibli vlastní s otázkou, zda by bylo možné vzácný rukopis v roce jubilea na Lipnici zapůjčit. Po pěti letech jednání se ručně psaný originál stane hlavním exponátem výstavy Lipnická bible 1421-2021, která se na Lipnici veřejnosti otevře díky vstřícnosti Národního památkového ústavu od 27. června do 29. srpna. Kromě výstavy vydává spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici kolektivní monografii Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. V neděli 27. června v 15 hodin také proběhne na hradě Lipnici Ekumenická slavnost: Lipnická bible a Kalich smíření po 600 letech.

Lipnicka-bible-NUTNE-UVEST-TENTO-ZDROJ-Courtesy-Museum-of-the-Bible-Collection.-All-rights-reserved.-Copyright-Museum-of-the-Bible-2021-2-mail.jpg
Foto: se souhlasem Courtesy Museum of the Bible Collection

Vznik a historie Lipnické bible
Když v květnu 1421 neznámý písař dopisoval v Lipnici poslední řádky obsáhlé latinské bible, na níž usilovně pracoval už přinejmenším celý uplynulý rok, české království se zmítalo ve víru vleklé nábožensko–politické krize a k tomu muselo čelit vojenskému nátlaku usilujícímu složitou situaci vyřešit hlavně rychle a rázně. Lipnice nad Sázavou tehdy patřila jednomu z nejmocnějších mužů země Čeňkovi z Vartenberka. Ten zde v hradní kapli již před čtyřmi lety nechal za skandálních okolností vysvětit na kněze přívržence kalicha. O několik málo dní, nanejvýš týdnů později – začátkem června 1421 – se pak tento český šlechtic zúčastnil slavného sněmu v Čáslavi, na němž byla odmítnuta platnost korunovace Zikmunda Lucemburského, a naopak přijata závaznost základního husitského programu ve znění Čtyř pražských artikulů...

Lipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je,” zdůrazňuje Ladislav Langpaul ze spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. „Bible obsahuje nejen výtvarný doprovod, ale i množství osobních poznámek, jak text vykládat v tehdejších diskuzích mezi katolíky a kališníky. Zdá se, že ji v době husitských válek nějakou formou užívaly obě strany, takže rukopis můžeme i v současné době brát jako inspiraci smíření v Čechách,” dodává Ladislav Langpaul.

Lipnická bible bude vystavena ve druhém patře Thurnovského paláce hradu Lipnice nad Sázavou za přísných technických a bezpečnostních opatření. Do místnosti nesmí dopadat světlo a čidla budou hlídat správnou vlhkost. Vedle samotného rukopisu se návštěvníci výstavy Lipnická bible 1421-2021 seznámí na dvaceti doprovodných panelech se zajímavostmi z její historie i s širšími souvislostmi. Zároveň si kodex budou moci virtuálně prolistovat na dotykovém displeji.

Muzeum bible ve Washingtonu Lipnickou bibli zapůjčí do České republiky bezplatně a uhradí navíc přepravu a pojištění. Na nákladech se bude významně podílet soukromý sponzor z USA, který si nepřeje uvádět svoje jméno. Česká strana zajistí výstavní prostory a jejich zabezpečení. Po skončení hlavní turistické sezóny bude originál Lipnické bible vystaven od 1. do 15. září 2021 v Zrcadlové síni Klementina v Praze, která je součástí Národní knihovny ČR.

Zdroje informací: Courtesy Museum of the Bible Collection, Arts Marketing, Jiří Sedlák

Reklama