Zámek Orlík nad VltavouLéto se konečně umoudřilo, slunce nás opaluje jako na rožni a o víkendu se mají teploty vyšplhat až ke třicítce. Byl by hřích zůstat v takovém počasí doma. Ale kam se vypravit? Co takhle spojit poznávání naší historie s příjemným koupáním?

V Jihočeském kraji, vzdušnou čarou 20 km na sever od Písku a osm od Čimelic, leží na skalnatém ostrohu čnícím nad vltavskou hladinu Orlické přehrady zámek Orlík.

Kde se vzal, tu se vzal

Původně královský raně gotický hrad (první písemné záznamy pocházejí z roku 1253) přešel do rukou české šlechty za panování Karla IV. Od té doby se na hradě vystřídala celá řada šlechtických rodů. Například Zmrzlíci ze Svojšína, Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové. V průběhu staletí byl hrad postupně přestavován na renesanční zámek a zvyšován.

Zámek Orlík nad Vltavou

Předchůdcem hradu Orlíka byl původně malý hrádek. Dochovala se z něj pouze okrouhlá věž. Z první poloviny 13. století, kdy byl hrad přestavován a rozšiřován, se uchovala tzv. Lovecká síň s žebrovými klenbami.

V roce 1514 koupil orlické panství Kryštof ze Švamberka, který zahájil pozdně gotickou přestavbu s renesančními prvky. Hradu přibylo druhé patro a současně hospodářský dvůr, který tvořil opevněné předhradí. Po bělohorské bitvě koupili panství Eggenbergové a v roce 1719 přešlo do majetku Schwarzenbergů. Zakladatelem této orlické větve byl Karel Schwarzenberg, významná osobnost napoleonských válek. Ten Orlík změnil v rozlehlou a reprezentativní rezidenci.

Schwarzenbergské panství

Orlík - znakPoslední přestavbu realizovala rodina Schwarzenbergova v polovině 19. století (1849–1960), kdy architekt Grueber upravil průčelí zámku do dnešní novogotické podoby.

Později, po odstranění hospodářského dvora, vznikl původně francouzský zámecký park, který na počátku 19. století začali upravovat maršál Karel ze Schwarzenbergu se svou manželkou Marií Annou. Pozemek se ovšem celé 19. století rozrůstal a měnil ve volněji pojatý anglický park o rozloze 180 hektarů.

Severozápadně od zámku byla v letech 1861–1864 postavena rodinná hrobka.

Vzácný schwarzenbergský mobiliář a shromážděné umělecké předměty tvoří cenný soubor vnitřního vybavení, doplněný částí obrazové sbírky maltézského řádu.

Orlík nad VltavouK hodnotným uměleckořemeslným pracím patří i vyřezávané kazetové stropy místního řezbáře Jana Tesky z let 1882–1884.

Knihovna maršálka Karla Schwarzenberga obsahuje vzácná díla. Bohatá sbírka zbraní dokládá vojenskou tradici rodu.

V roce 1960 byl dokončena stavba Orlické přehrady, která zvedla hladinu řeky Vltavy asi o 60 metrů. Tím se zásadně změnil vzhled celé krajiny a z původního hradu, vybudovaného na vysokém skalním útesu, se stal téměř vodní zámek.

V roce1948 došlo ke znárodnění jak hradu, tak i celého panství, v roce 1992 v rámci restitucí však bylo majetek navrácen Karlu VII. Schwarzenbergovi.

Otevírací doba:

Do konce srpna je hrad přístupný pro veřejnost denně kromě pondělí, od 9 do 18 hodin, v září už jen do 17 a v říjnu do 16 hodin
Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby!

Vstupné:

Pro české návštěvníky s komentovanou prohlídkou 80 Kč, snížené 40 Kč
Pro zahraniční turisty prohlídka s tlumočníkem 150 Kč, snížené 80 Kč

Uložit