Štiřín

Nádherně zachovalou krajinu, vhodnou jak pro pěší, tak i cyklistickou turistiku, naleznete v přírodním parku Velkopopovicko, jenž byl za přírodní památku vyhlášen v roce 1993. Převážně duby zalesněnou kopcovitou krajinou prochází Ringhofferova stezka, která začíná v Mirošovicích. Do této obce se můžete pohodlně dopravit autem (sjezd z D1 na 21 km ve směru od Prahy) nebo vlakem (nádraží Mirošovice). Tato trasa vás provede žulovými remízky, opuštěnými lomy, ale i kolem rybníků a potoků. Díky nepřítomnosti průmyslu a zemědělství je to ideální místo na odpočinek od ruchu velkoměsta.

Krom krásné přírody tento kraj vyniká typickými malými vískami podhorského charakteru a zachovalou zemědělskou architekturou. Dále nabízí návštěvníkům i celou řadu kulturních památek. Mezi nejvýznamnější patří zámek Štiřín, původně středověká tvrz z 15. století, kterou nechal na počátku 20. století rod Ringhofferů zrekonstruovat do současné podoby. Zámek je proslulý rokokovou kaplí a anglickým parkem. Zároveň slouží vládním potřebám a ubytovávají se v něm i oficiální mezistátní návštěvy.

pivovar Velké Popovice

Další pamětihodností, u které se určitě vyplatí zastavit, je kostel a rotunda sv. Martina v Kostelci u Křížků. O stavbu kostela se zasloužil opět rod Ringhofferů přivezením soch svatých a odlitím kostelních zvonů. Vznik přilehlé rotundy je podle legendy připisován sv. Vojtěchu, poslednímu z rodu Slavníkovců. Pivovar je pravděpodobně to první, co každého při vyslovení jména regionu napadne, a je také jedním ze zastavení, které byste na své cestě Velkopopovickem neměli minout. Rozhodnutí o jeho zřízení právě na Velkopopovicku bylo významně ovlivněno tím, že v okolí byl dostatek zdrojů vysoce kvalitní podzemní vody. Z lesních studní se voda dodnes čerpá pro vaření Velkopopovického piva.

Ačkoliv byl pivovar postaven až koncem 19. století, po několika letech byl již třetím největším v zemi. Proslulá byla zejména výroba tmavého silného piva. To se zde stále vaří pod označením Kozel Černý, ale dnes s nižší stupňovitostí. Tím je pivo lehčí a pitelnější. Kozel Černý je velmi oblíbený i v současnosti, o čemž svědčí i řada domácích a mezinárodních ocenění.

Kromě výroby piva ve Velkých Popovicích probíhá výroba i v licenčních pivovarech v zahraničí. Podstatná část celkové produkce Velkopopovického Kozla se vyrábí na Slovensku, v Maďarsku a v Rusku. Málokdo ví, že v roce 2008 se jej mimo Českou republiku prodalo bezmála 1,8 mil. hl., čímž se stal nejprodávanějším českým pivem v zahraničí.

V současnosti je pivovar i oblíbeným místem turistů. Mezi největší lákadla patří exkurze s nezbytnou ochutnávkou ve staré varně. Dále je možné navštívit Den otevřených dveří, který letos připadá na 19. září, a tradiční slavnost Den Kozla, která se tradičně koná vždy druhou červnovou sobotu.

KozelZAJÍMAVOSTI O PIVOVARU

  • Kozel přišel ze západu

Zajímavostí je původ symbolu kozla, jenž je s místním pivovarem neodmyslitelně spjatý. Kozel je název tradičního tmavého a silného piva, jež vzniká spodním kvašením. Tímto druhem přípravy proslulo již ve 14. století dolnosaské městečko Einbeck. Jeho název se postupem času zkomolil na Steinbock, česky kozel. Samotný grafický návrh, který se stále používá, má na svědomí potulný francouzský malíř, jenž do regionu náhodou zavítal. Od 30. let minulého století máte navíc možnost potkat živého kozla přímo v areálu pivovaru. Tomu je 11 let a podle zvyklosti se nazývá vždy Olda po jeho ošetřovateli ze 30. let 20. století.

  • Ringhofferové na Velkopopovicku

RinghofferPůvodem rakouský podnikatelský rod Ringhofferů je s Velkopopovickem spojený zejména díky osobě barona Františka Ringhoffera, významného průmyslníka a představitele tehdejší společenské elity. Ačkoliv těžiště jeho podnikání leželo v Praze na Smíchově, kde vybudoval továrnu na výrobu železničních vagónů, Velkopopovicko si zamiloval. Důvodem byla jednak výhodná poloha poblíž staré císařské cesty mezi Prahou a Vídní, ale zároveň ho učarovala zdejší příroda. V hlubokých hvozdech poblíž svého panství Štiřín proto nechal zřídit anglický park a honitbu.

Baron byl oblíbený i mezi lidmi, a to zejména pro jeho silné sociální cítění. Jako jeden z prvních ve svých podnicích zavedl nemocenské pojištění a penzijní fondy, díky čemuž by si z něj ještě dnes mohly některé podniky brát příklad. Mimo jiné byl významným mecenášem. Na své vlastní náklady nechal založit dětský útulek, přispěl na stavbu židovské synagogy, a dokonce i osobně vedl záchranné práce, když byla oblast zasažena povodněmi. Jeho největší investicí v regionu se stal Velkopopovický pivovar, jehož otevření se ale nedožil. Pohřbený je v rodinné hrobce, která se nachází na Zaječím vrchu nad Kamenicí necelých 8 km od Velkých Popovic.

V průběhu života se stal starostou Smíchova a poslancem českého sněmu. Na jeho sklonku ho František Josef I. vyznamenal Rytířským řádem, čímž ho povýšil do šlechtického stavu.

Reklama