Zázračná voda z Adršpašsko-Teplických skal

 

 

Věděli jste, že za skalní město vděčíme nejen hněvu bohů našich předků, ale především vodě? Ta se podílela na jeho vzniku a byla i jedním z důvodů založení populární Chráněné krajinné oblasti. S vodou je spojena také další zajímavost Broumovského výběžku – pochází odsud pramenitá voda s vyváženým obsahem minerálních látek Toma NATURA.

 

Původ skalního klenotu české přírody je opředen mnoha legendami. Jedna z nich hovoří o hněvu bohů, kteří potrestali obyvatele pradávných měst za to, že umožnili lupičům nerušený průchod do bohatých českých zemí. Bohové proto města i s jejich obyvateli prokleli a nechali zkamenět. Skalní města tak mají na věky připomínat tuto zradu.

 

Kdo je skutečným tvůrcem pískovcových kuželů?

Kdysi se celá oblast nacházela na dně pravěkého moře. Návštěvník skalního města dnes jen stěží pozná, že se prochází nad rozsáhlými zásobami vody. Odborníci se shodují, že přírodní rezervace Teplicko-Adršpašské skal patří k oblastem s nejkvalitnějšími vodními zdroji v České republice.

 

Až budete v Adršpachu, napijte se pramenité vody přímo ze studánky ve skalním městě. Jestliže se letos nedostanete přímo k vzácnému vodnímu zdroji, nezoufejte. Vodu s vyváženým obsahem minerálních látek z této oblasti k Vám na stůl z hlubinných vrtů přináší společnost Toma NATURA. Díky ní je nedotčená příroda Adršpachu s dramatickými skalními scenériemi a kvalitní podzemní vodou dostupná po celé České republice.

 

Toma NATURA zde navíc v nejbližších měsících spustí revitalizaci turistických cest. Díky ní budou stezky skalního města zcela šetrné k vzácným vodním pramenům.

 

„Vodu šetrně čerpáme z oblasti Adršpašsko-Teplických skal. Příroda nám nabízí tento dar, který stáčíme pro tisíce našich zákazníků. Ekologie patří mezi priority společnosti Toma NATURA. Víme, že úprava stezek ve skalním městě je náročným a neodkladným úkolem. Naší snahou je, aby stezky do budoucna plně vyhovovaly rostoucím návštěvám Adršpachu a zároveň, aby respektovaly zdejší krajinu a nenarušily vzácné přírodní prameny,“ vysvětluje důvody pro spuštění revitalizačního projektu brand manager Toma NATURA Broněk Matyšek

 

Krásu přírodního království obdivovaly již v minulosti známé osobnosti. Mezi slavnými návštěvníky skalního města najdeme pruskou královna Luisu, polského krále Friedricha Augusta či císaře Karla a Josefa II. Scenérii tajemných pískovcových kuželů můžete poznat i v řadě českých pohádek, které se zde točily. Nejvíce si skály zamilovali čeští horolezci. Adršpašsko-Teplické skály jim nabízí přes 3000 horolezeckých cest – největší počet u nás. Milenci, Džbán, Starostová se Starostou a další skalní věže zaujmou i běžné návštěvníky. Kdo by nechtěl na vlastní oči spatřit Milence – příklad nejvěrnějšího páru planety?

 

 

Více informace naleznete na www.adrspach.cz

 

 

Reklama