Osobně zastávám názor, že každý člověk je rozhodně zajímavý svým vnitřním světem, do kterého cele vidí pouze on sám. A že každý je svým způsobem cvok. Nebo lépe řečeno - vždycky se na světě najde takový jedinec, kterému budete připadat nenormální.

Troufám si ale tvrdit, že lidé, kteří někdy slyšeli o Franzi Kafkovi, případně přelouskali některé z jeho děl, se shodnou na tom, že byl nepochybně silně zvláštní osobností.

A život zvláštních osobností láká pozornost, čehož využili i autoři knihy, která je neobyčejná jak formou, tak obsahem:

D.Z. Mairowitz, R. Crumb: Kafka

Poměrně nezvyklý tvar pro životopis - komiks - rozhodně zaujme čtenářovu pozornost. Svérázné ilustrace Roberta Crumba nás zavedou do života slavného Franze Kafky, do jeho díla a v neposlední řadě se také dozvíme mnoho zajímavého o době, kdy slavný spisovatel žil a tvořil.  

Přečteme si zde o jeho vizích smrti z jeho deníku

Či o jeho vztahu ke svému židovskému původu

A v neposlední řadě o jeho vztahu k ženám

A zde najdete link, kde prezentuje tuto knihu její vydavatelství.

Příjemné počteníčko a pokoukáníčko přeje

             
Reklama