V evropských zemích postihuje osteoporóza 5-6 % obyvatel. 

V ČR je dle statistických údajů vystaveno riziku zlomeniny krčku stehenní kosti každá šestá žena. 

Zlomeniny páteřních obratlů ohrožují přibližně 30 % žen, tj. každou třetí!

20 % žen utrpí do svých 65 let jednu nebo více osteoporotických zlomenin, po 65. roce věku je to až 40 % žen! 

 

Naše kosti procházejí ustavičnou proměnou. Stará kostní hmota mizí a je nahrazována novou.

Zhruba do 35 let věku dosahuje naše kostra maxima kostní hmoty. Ve vyšším věku a při některých chorobných stavech je tomu však právě naopak: staré kostní hmoty ubývá rychleji, než se nová stačí tvořit. Pokud k tomu dojde, začnou naše kosti řídnout a slábnout, ztrácejí svou někdejší pevnost a pružnost, stávají se křehkými a zranitelnými.

Velmi snadno, např. při pádu nebo i docela malém nárazu, dochází ke zlomeninám. Klasicky se často jedná o zlomeniny páteřních obratlů, kyčelního kloubu či konce předloktí. Právě v takových případech  hovoříme o osteoporóze.

 

Ještě před 10-15 lety byla osteoporóza považována za jeden z průvodních příznaků stárnutí. V současné době lze toto onemocnění nejen časněji diagnostikovat, ale také relativně úspěšně léčit a především předcházet mu - a to jak určitými změnami životního stylu, složením stravy a tělesné aktivity, tak i řadou moderních účinných léků.

 

Naopak pokud osteoporózu neléčíme, velice riskujeme - významně se tím zvyšuje nebezpečí nejen deformací kostry, ale také častějších zlomenin, které mohou mít za následek těžkou invaliditu nebo dokonce i úmrtí.

 

U koho je riziko osteoporózy nejvyšší?

 

Postihuje zhruba 4x častěji ženy než muže. Lze také vypozorovat její častější výskyt u potomků rodičů, kteří tímto onemocněním trpěli. U osob slabší tělesné konstrukce, jejichž kosti jsou už od přírody křehčí.

 

Vzhledem k určitým charakteristickým hormonálním změnám jsou vůči osteoporóze mimořádně náchylné ženy po přechodu. Nicméně ke zvýšeným kostním ztrátám může u žen rovněž docházet v důsledku poruch menstruačního cyklu způsobených některými onemocněními nebo nadměrnou fyzickou námahou. Základní příčinou postmenopauzální osteoporózy je chybějící vliv estrogenů na kostní tkáň. Hlavním typem komplikací jsou zlomeniny obratlů.

Senilní, věkem podmíněná, osteoporóza vzniká na podkladě snížené schopnosti remodelace kostní tkáně a snížené schopnosti vstřebávání vápníku střevem. Postihuje především dlouhé kosti a častou komplikací je spíše zlomenina krčku stehenní kosti.

 

K řídnutí kostí přispívá jak u žen, tak i u mužů kouření cigaret a nadměrná konzumace alkoholu. Kouření blokuje schopnost organismu zachovávat dostatečnou pevnost kostí, zatímco alkohol negativně ovlivňuje vstřebávání vápníku a zpomaluje přírůstek kostní hmoty.

 

Může vzniknout i jako průvodní projev řady jiných onemocnění, např. poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí - jako onemocnění štítné žlázy nebo přištítných tělísek, nadledvinek, hypofýzy, při chronických onemocněních ledvin, při zánětlivých procesech jako např. revmatoidní artritida, také při nádorových onemocněních.

 

Může být také navozena i dlouhodobým užíváním některých léků: např. kortikoidů, hormonů štítné žlázy, některých antiepileptik, heparinu, některých cytostatik.

 

I nedostatečný přísun vápníku a vitaminu D v potravě může osteoporózu navodit, často spolu s poruchou jejich vstřebávání v trávicím traktu při onemocněních spojených s poruchami trávení.

 

Častou příčinou je osteoporóza způsobená nedostatečnou pohybovou aktivitou – stavy spojené s dlouhodobým připoutáním na lůžko, často i  kombinace letitého sedavého způsobu života s dalšími vlivy.

 

Jak se osteoporóza vyšetřuje?

 

Pokud je vám více než 30 let a máte v blízkém příbuzenstvu někoho, kdo osteoporózou trpí, pak byste měli požádat svého lékaře o potřebná vyšetření.

Jedním ze způsobů měření kostní hustoty je tzv. duální rentgenová absorpciometrie. Celé vyšetření trvá 10-15 minut, rentgenový přístroj se pohybuje nad kyčlemi a páteří a nutná dávka rentgenového záření je při tomto vyšetření nižší než při pořizování standardního rentgenového snímku.

 

Na prevenci osteoporózy není nikdy pozdě!

 

Velký preventivní význam má u osteoporózy dostatečný přísun vápníku. Rozhodující při tom je, že pouze při odpovídajícím přísunu vápníku v prvních 30 letech života je zaručen optimální vývoj kostní masy a její hustoty.

Většina z nás potřebuje denně nejméně 1 000 mg vápníku.
U žen v přechodu můžeme docílit při dostatečném přísunu vápníku zpomalení či zastavení ztráty kostní hmoty. U mužů starších 65 let a u žen v přechodu je doporučená dávka 1 500 mg na den. To představuje zhruba 5 sklenek mléka nebo 5 kelímků jogurtu denně!

K urychlení kostní novotvorby a ke zpevňování kostí přispívá také dostatek vitaminu D, který vzniká při slunění. K dostatečné produkci tohoto vitaminu je třeba denně pobýt na slunci alespoň 15 minut. Zvláště v zimních měsících je v některých případech vhodné tento hormon přijímat v lékové formě.

Nesnášíte či nemáte rádi mléko?

Ženy žádné věkové skupiny nedosahují doporučených dávek příjmu vápníku. Postiženy jsou hlavně dívky v mladém a dospívajícím věku. U mužského pohlaví je přísun s výjimkou 10-18letých podstatně lepší: dospělí muži dosahují téměř doporučené dávky, ale také jen ve vztahu k průměrné hodnotě.

Příčinou této situace je neúčelný výběr potravin. Vlivem reklamy se lidé mnohdy domnívají, že mléčné výrobky jsou nenahraditelným zdrojem vápníku. Avšak nejen mléko a jeho výrobky jsou bohaté na vápník.

I rostlinné zdroje vápník hojně obsahují: sezamová semínka, mandle, mák, brokolice, kapusta dušená, fazole, petržel, řeřicha, čočka, celerová nať sušená, soja, tofu, mandle a další ořechy nebo sardinky. Dobrým zdrojem vápníku jsou i sardinky.

Mladí lidé vyhledávají stravu typu fast-food.
Starší osoby odmítají mléčné výrobky pro její sníženou stravitelnost a v této souvislosti existuje i nemalý počet osob, který v důsledku nedostatku příslušných enzymů nebo v důsledku jiných poruch nesnáší laktózu a galaktózu. Obtíže jako zácpa, nadýmání, syndrom dráždivého tračníku se označuje za laktázovou deficienci. Spíše však jde o sníženou toleranci k výrobkům, které v přírodě nikdo kromě lidí nejí. Mléko jiných živých tvorů pije pouze člověk (a možná domácí kočka).

Jak zacházet s potravou, aby si zachovala co největší obsah vápníku?

U zeleniny musíme dbát i na správný výběr - ne každý druh zeleniny obsahuje množství vápníku, které by stálo za zmínku. Důležité je správné zpracování.
Vápník je velice choulostivý na vyluhování. To platí jak pro umývání a přechovávání potravin ve vodě, tak i pro vaření ve vodě. Přitom stoupají ztráty živin tím více, čím více se potravina rozřeže na menší kousky, protože se tím zvětšuje její povrch. Toto je důležité vědět při zpracování různých druhů zeleniny, které jsou důležitým zdrojem vápníku.

Vhodné jsou minerální vody obsahující nejméně 150 mg vápníku v litru, nejlépe však nad 400 mg, neobsahují žádné kalorie. Jsou na trhu ovocné šťávy, které jsou obohaceny vápníkem.

Při různých chorobách, které mohou vést k nedostatku laktózy - vedle již zmíněné intolerance laktózy a galaktózy - také alergie na bílkovinu kravského mléka - je možno, pokud chcete jíst mléčné výrobky, konzumovat různé druhy vyzrálých sýrů, ve kterých je laktóza činností mikroorganismů prakticky odbourána. Jsou to např. camembert, rokfór, eidam, gouda a další.

Pokud nevedou všechna stravovací opatření k úspěchu, nezbývá než náhrada preparáty s obsahem vápníku.

Nepostradatelný je pro zpevňování kostí dostatek tělesného pohybu!

 

A nemusí to být vůbec vrcholový sport ani nadměrně intenzivní pohyb. Zcela dostačuje pravidelná chůze, tanec nebo dokonce nahradit jízdu výtahem používáním schodů. Důležitá je pravidelnost.

Při všech druzích pohybu je ovšem třeba dbát na to, aby nedošlo k pádu či úrazu.

 

Pro osoby ohrožené nebo již postižené osteoporózou jsou k dispozici i účinné léky. U žen po přechodu je velmi přínosná hormonální substituční terapie. V poslední době jsou dostupné rovněž nové typy léků pro ženy, které se z různých důvodů hormonální substituci brání. Patří k nim např. tzv. bisfosfonáty a řada dalších.  U žen v reprodukčním věku přispívá k prevenci osteoporózy také užívání hormonální antikoncepce.

 

                                                                                  

Odborné zdroje:

Jan Štěpán: Osteoporóza v praxi

Medicína po promoci 1/6, 2000

Fórum zdravé výživy: www.fzv.cz 

 

 

 

 

                 
Reklama