Nejsevernější řecký ostrov se svým jižním pobřežím dotýká čtyřicáté rovnoběžky severní šířky. Leží tedy zhruba o deset stupňů jižněji než naše hlavní město Praha. Díky své poloze je na rozhraní mírného a subtropického pásma. Však také ostrovní flóra je směsicí rostlin a stromů, které vídáme jak v našich, tak i ve středomořských lesích.

thasosPokud si vzpomeneme na Homérovu Odysseu, starověký autor se v ní zmínil o zeleném ostrovu. Kolem něj se plavil slavný válečník Odysseus z trojského tažení. Byl to asi tento ostrov. Kvůli mámivému zpěvu pobřežních sirén vydal hrdina rozkaz, aby ho jeho druhové připoutali ke stěžni lodi. Tak se bál, že zpěvu sirén podlehne, skočí do moře a poplave ke břehu.
Nemá však legenda spíš racionálnější základ? Co když právě Odyssea jeho námořníci umírnili, aby nedělal hlouposti a nevydával nesmyslné pokyny!? Chtěli už přece být po desetileté válce zase doma. U svých maminek, manželek, milenců. Jak naneštěstí víme, nikdo jiný než právě Odysseus se ale návratu na rodnou Ithaku nedožil.

Ostrov získal své jméno Thassos ze dvou zdrojů. Jedním je staro i novořecké slova dasos, les. Je to celkem logické. I přes rozsáhlé požáry! V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století vymýtily značnou část lesní vegetace! Thassos je ale navzdory tomu dodnes snad nejzalesněnějším ostrovem Řecka vůbec.
Druhý zdroj jména je prastará legenda o fénickém princi Thassovi. Bylo nebylo, v hlavním městě mocné Fénicie žila krásná princezna Európa. Byla natolik úchvatná, že k ní zahořel touhou sám Zeus, nejvyšší ze všech bohů. I proměnil se v krásného býka. A zjevil se Európě právě ve chvíli, když se svými družkami dováděla na břehu moře. Európa okouzlena jeho krotkostí nasedla na býčí hřbet. Ale Zeus nečekal. Kdepak! Rozběhl se k moři. Jeho bratr, bůh moří Poseidon, mu razil cestu vlnami. A tak zakrátko dorazili na Krétu. Tam už na sebe opět Zeus vzal svou vlastní podobu. Zde se s Európou spojil. A hned si ji pečlivě ukryl v jeskyni Dykteon Andron. Tak, aby ji nikdo ze smrtelníků ani koutkem oka nezahlédl!
Thassos byl bratrem unesené. Spolu s dalšími bratry, Fenikem, Killikem a Kadmem, byl svým otcem, fénickým králem Agenórem, vyslán do světa, aby Európu našel. A pokud se to nepovede? Návrat do rodného Sídónu přísně zakázán! Dokonce pod trestem smrti!
Ale Európu nebylo možné najít! Bratři se tedy postupně usadili v různých částech tehdejšího známého světa. Taktéž i Thassos. Zabydlel se na smaragdovém ostrově. A s místními obyvateli se dokonale sžil. Jelikož byl Féničan, byl též i dobrým rejdařem a obchodníkem. Místním předal své know how, jak bychom řekli v dnešním obchodním žargonu. Ostrov díky Thassovi začal utěšeně bohatnout. Takže ostrované prince z vděčnosti zvolili svým králem. A ostrov po něm pojmenovali. Ve skutečnosti to bylo asi trochu složitější, ale tolik legenda.

Thassos dnes

Na rozdíl od starověku, kdy na ostrově žilo asi sto tisíc obyvatel, je stav dnešní populace mnohem nižší. Podle posledního sčítání je zde trvale hlášeno necelých šestnáct tisíc obyvatel. Kolik osob se zde ale pohybuje během hlavní turistické sezóny nikdo neví. A nikdo to, díky bohu, ani nezjišťuje. Při pověstné řecké „pohodářské“ povaze by byly jakékoliv údaje asi značně neobjektivní.
Díky své poloze, která je tak trochu stranou od hlavních turistických tras, je ostrov oázou klidu dokonce i během vrcholu sezony. Obvod pobřeží ostrova měří asi 100 kilometrů. Z toho polovina jsou pláže. A tak není příliš velký problém najít si zde i své soukromí. Obzvlášť, pokud si půjčíme motorku, nebo automobil. Ceny dopravních prostředků jsou celkem dostupné. Pochopitelně záleží na čase, kdy zde trávíme svou dovolenou. K cenám ještě všeobecně: díky tomu, že Thassos leží 8 kilometrů od řecké pevniny, jsou ceny poměrně mírné. Ve srovnání s jinými destinacemi. Transfery a logistika zboží nejsou totiž kvůli malé vzdálenosti kontinentu tak nákladné.
Může za to již zmíněná poloha, že je ostrov stranou zájmu evropských turistů. Stále si tak zachovává svou ryzí atmosféru a typičnost! Pokud sem návštěvník zavítá během jednoho desetiletí dvakrát, nebo třikrát, vidí jen minimální změny.

thasos

Smaragdový ostrov je tudíž stvořený pro klidnou a pohodovou dovolenou. Kdo si chce užít většího cvrkotu a nočního života, měl by raději zvolit jinou destinaci.

Pro ty, kteří o to stojí, je poznávání Thassosu nevšední událostí. Jsou zde hory a civilizací nedotčené vnitrozemí. Husté lesy i v parném létě poskytuj stín a chládek. Egejské a Thrácké moře, která omývají jeho břehy, mají tradiční barvu azuru. A poznávání nového přece nese v sobě punc nevšednosti. Téměř vždycky. Tak pojeďme! Začínáme v poslední květnové dekádě, končíme první dekádou října. A počasí nám zatím vždycky přálo! Je v ceně...

Nabídku zájezdů na Thassos a na ostatní řecké ostrovy najdete na www.ckalex.cz

Reklama