www.baby-klub.cz/rotaviry.Očkování proti rotavirovým infekcím je v současnosti jedním z nejvíce popularizovaných druhů očkování v České republice. Všeobecná zdravotní pojišťovna se snaží podpořit boj proti této nemoci, kterou prodělá do 5 let věku více než 95 % dětí a na očkování i letos přispívá. Očkování přitom dokáže účinně zabránit těžkému průběhu rotavirové gastroenteritidy, která u malých dětí může vést k hospitalizaci.

Průvodními jevy nemoci jsou zvýšená teplota, zvracení a průjem, méně často také febrilní křeče. Kauzální léčba onemocnění neexistuje. Léčba se soustředí na odstranění symptomů, rehydrataci a úpravu vnitřního prostředí. Vzhledem k vysoké odolnosti a rezistenci rotavirů vůči dezinfekčním přípravkům je nejlepší prevencí očkování. Účinnost i bezpečnost vakcíny byla ověřena v řadě studií. Výskyt nežádoucích účinků spojených s aplikací je srovnatelný s podáním placeba. Vakcínu je třeba podat dítěti v době od 6. do 24. týdne věku a mezi jednotlivými dávkami musí být rozestup 4 týdny.

Plošná vakcinace byla před několika lety zavedena například v Rakousku, Belgii, Lucembursku, Finsku či Litvě, kde následně došlo k poklesu celkové nemocnosti na průjmová onemocnění. Zároveň poklesly i hospitalizace zapříčiněné rotaviry. V České republice se proočkovanost dětí narozených v r. 2010 pohybuje pouze v rozmezí 7-8 %, ačkoliv je vakcinace doporučována řadou autorit počínaje Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která v roce 2009 doporučila začlenit očkování proti rotavirům do národních imunizačních programů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna podporuje očkování proti rotavirovým infekcím již od roku 2010 programem „Chraňte své dítě, my vás podpoříme“. Voucherový program založený na spolupráci mezi výrobci vakcíny a pojišťovnou zpřístupnil očkování výrazným snížením jeho celkové ceny. Díky programu se zvýšila proočkovanost českých dětí a daří se i popularizace prevence proti rotavirovým infekcím mezi širokou veřejností.

www.baby-klub.cz/rotaviry.

Více informací o programu je na www.baby-klub.cz/rotaviry.

Reklama