5c8a34da68476obrazek.png
Rakovina děložního čípku patří k nejčastějším druhům rakoviny u žen jakéhokoli věku. Jen v Česku na toto onemocnění zemře každý den 1 pacientka. Situace by přitom mohla být mnohem příznivější. Inspirovat se můžeme například v Austrálii. Ta má ambice stát se jednou z prvních zemí na světě, ve které se během následujících 20 let podaří výskyt rakoviny děložního čípku dramaticky snížit. Jak je to možné? Všechno se odvíjí od prevence. Ta je ve stejné kvalitě dostupná i u nás, jen ji zatím málo využíváme.

S HPV infekcí se setká většina z nás

Více než 99 % karcinomů děložního čípku je způsobeno virem, který má zkratku HPV (z angl. názvu Human Papillomavirus = lidský papilomavirus). Tento malý virus je běžně rozšířen v celé populaci. Alespoň jednou za život se s ním setká až 80 % žen. Dobrou zprávou je, že naše tělo se s HPV dokáže úspěšně vypořádat, pokud má dobře fungující imunitní systém. Tou špatnou je, že pokud máme imunitní systém výrazně oslabený, může HPV v našem těle skrytě přežívat řadu let a následně vyvolat rakovinu děložního čípku.

  • Na světě je v současnosti nakaženo HPV infekcí cca 630 milionů lidí, tedy více než 11 % lidstva.
  • Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila HPV za pandemii, závažnější problém než HIV.

Jak HPV infekci předejít?

Vyhnout se riziku infekce HPV bylo dříve možné pouze sexuální abstinencí (tj. nulovým sexuálním životem), případně celoživotní monogamií páru. Ani kondom není stoprocentní ochranou, protože k přenosu infekce HPV může dojít i při orálním sexu a mazlení.

Dnes je možné se proti působení nejrizikovějších typů viru HPV účinně chránit očkováním. Nejlépe ještě před zahájením sexuálního života. Třináctileté dívky i chlapci mají v ČR vakcínu proti HPV hrazenou ze zdravotního pojištění. Ani v pozdějším věku není na očkování úplně pozdě, ale přesto je třeba mít na paměti, že očkování chrání jen proti nejrizikovějším typům viru HPV. Jednotlivé vakcíny se od sebe liší a žádná z nich neposkytuje 100% ochranu.

Běžně se stává, že ženy jsou i přes všechna opatření virem infikovány. V takovém případě rozhoduje čas. Rozvoj rakoviny děložního čípku je většinou dlouholetý proces, na jehož začátku stojí vysoce rizikové typy viru HPV. Vlastnímu nádorovému bujení předchází nejprve přítomnost abnormálních buněk na děložním čípku. Tento stav většinou nemá žádné příznaky. Každoroční gynekologická prohlídka, jejíž nedílnou součástí je cytologický stěr z povrchu děložního čípku, dokáže tyto buňky odhalit.

V případě nakažení virem HPV je důležité vědět o přítomnosti viru dříve, než může způsobit abnormální nebo rakovinotvorné změny v buňkách děložního čípku. A tuto informaci poskytne test HPV DNA.

5c8a346a07c79obrazek.png

Cytologie versus HPV DNA test

U cytologického stěru z děložního čípku se až v jedné třetině případů stává, že samotný stěr přítomnost abnormálních buněk neodhalí. „Zde není na vině ani lékař, ani systém, je na vině metoda, která má své limity. Cytologický stěr vyhodnocuje strukturální změny buněk děložního čípku. Ty mohou být kromě vlivu HPV infekce způsobeny řadou různých dalších příčin, často jsou důsledkem hormonálních, reparačních nebo zánětlivých změn,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha s tím, že přesnost výsledku může zkreslit také subjektivní pohled pracovníka laboratoře, který vzorek vyhodnocuje.

Vedle cytologie však mohou ženy požádat i o speciální test HPV DNA, který dokáže odhalit přítomnost viru v jakékoliv fázi této infekce. Jedná se o moderní, plně automatizovaný laboratorní test, který spolehlivě identifikuje všechny vysoce rizikové typy HPV viru, které mohou způsobit rakovinu děložního čípku. V současné době tento test pojišťovny hradí pouze ženám, u nichž cytologický stěr odhalil přítomnost abnormálních buněk na děložním čípku. Ostatní ženy, pokud chtějí vědět, zda mají v těle virus HPV, a znát riziko možného nádorového onemocnění, musí svého gynekologa požádat o provedení HPV DNA testu a zaplatit si ho samy. Rozhodně nejde o závratnou částku. Cena testu se pohybuje okolo 950 Kč. Může se lišit v různých gynekologických zařízeních, případně laboratořích, a to v závislosti na výši jejich nákladů.

Pro koho je HPV DNA test určen?

„Test je běžně dostupný a lze jej doporučit kterékoliv ženě nad 30 let jako doplnění stávajícího cytologického vyšetření,“ doporučuje profesor Sláma s tím, že toto vyšetření stačí opakovat jen jednou za tři roky. „Při negativitě testu na HPV DNA je následné riziko rozvoje předrakovinových nebo rakovinových změn extrémně nízké, dokonce několik let dopředu. Právě v této „předvídací“ schopnosti tkví hlavní výhoda HPV DNA testu. Oproti cytologii je tak potřeba výrazně nižší frekvence opakování. Po dosažení několika negativních testů (obvykle dvou až tří) je možné interval posunout dokonce na 5 let,“ dodává. Negativita testu znamená, že virus se v těle nenachází.

Nahradí HPV DNA test cytologii?

Tuto otázku diskutují odborníci. V řadě zemí se již test HPV DNA stal nedílnou součástí preventivního gynekologického vyšetření děložního čípku. V České republice v současné době probíhá klinická studie LIBUŠE, která má za cíl vyhodnotit systém screeningu pomocí testu HPV DNA. „Výsledky studie poskytují velmi silné argumenty pro vypracování nového algoritmu pro screening rakoviny děložního čípku v České republice,“ předesílá profesor Jiří Sláma, který je současně hlavním odborným garantem studie LIBUŠE.

Čtěte také:

Reklama