dream

Sex je jedinou činností na světě, u které využíváme všech pěti smyslů - čich, chuť, hmat, sluch a zrak. Váš společný sexuální zážitek je přímým ukazatelem kvality vašeho vztahu.

Nejen z tohoto důvodu je sexuální přitažlivost mezi vámi tak důležitá. Sexuální chemie není ve vztahu pomíjivá a nedá se ani během vztahu vyrobit. Opět k sobě buďte upřímní.

Za každou kladnou odpověď si dejte jeden bod.

Otázky:

1. Považujete svého partnera za sexuálně přitažlivého?
2. Máte chuť se partnera dotýkat, hladit ho?
3. Provozujete s partnerem orální sex?
4. Máte rádi partnerův tělesný pach?
5. Milujete se minimálně jednou za deset dní?
6. Líbí se vám partner nahý?
7. Těšíte se s ním na sex?
8. Dotýkáte se rádi partnerovy pokožky?
9. Máte o partnerovi sexuální představy?
10. Pokud se s partnerem nevidíte, schází vám milování?

Vyhodnocení:

10–9 kladných odpovědí: S partnerem jste jeden velký žár. Sexuální chemie vám funguje perfektně. Nezapomeňte spolu komunikovat, aby se vám vzájemná přitažlivost nevytratila.

8–5 kladné odpovědi: Ve vašem vztahu se vyskytuje sexuální chemie, ale v některých oblastech vám vzájemná sexuální náklonnost skřípe. Tento stav však nemusí být způsoben jen sexuální chemií. Můžete ve vztahu například opomíjet nedořešené hádky i si nesdělovat sexuální touhy. U záporných odpovědí se zamyslete, z jakého důvodu jste odpověděli záporně. A začněte na vylepšení pracovat. Můžete si s partnerem užívat ještě více.

4–0 kladných odpovědí: Možná si jen namlouváte, že je mezi vámi sexuální chemie. Bohužel není a nemohla být od začátku vztahu. Proč zůstáváte ve vztahu, který je bez sexuálního naplnění? Zamyslete se nad vaším současným partnerem. Stojí vám současný vztah za to?

Zdroj: www.mujvztah.cz, MindSoft s. r. o.

Reklama